Képviselő-testületi hírek

Rendkívüli képviselő-testületi ülés | 2019. november 5.

Az októberi önkormányzati választások eredményeinek megfelelően felálló gödi önkormányzat az alakuló ülését követő héten – törvényi kötelezettségének eleget téve – rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott. Az elfogadott napirendi pontok előtt elsőként Vajda Viktória kért szót, és […]

Képviselő-testületi hírek

Képviselő-testületi hírek

Munkaterv szerinti ülés – 2019. június 27. Az üzletek nyitvatartási rendjéről szóló rendelet módosítása Dr. Szinay József címzetes főjegyző elmondta, hogy a Gátőrház nevű vendéglátóipari egység késő esti zeneszolgáltatása ellen tiltakoznak a környéken élők. E kérdéssel foglalkozott az önkormányzat […]

Képviselő-testületi hírek

Munkaterv szerinti ülés

2019. május 29. Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának az 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolója A beszámolót jegyző Juhász Károly tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok távollétében Tóth Zoltán tűzoltó őrnagy, parancsnokhelyettes fűzött kiegészítéseket a benyújtott írásos anyaghoz. A beszámoló összegzéseként elmondható, hogy […]

Képviselő-testületi hírek

Munkaterv szerinti ülés

2019. április 25. Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2018. évi működéséről Tóth Csaba ezredes, rendőrkapitány az éves beszámolót előzetesen eljutatta a képviselő-testület tagjainak. Ebből kiderül, hogy a Dunakeszi Rendőrkapitányság az illetékességi körébe tartozó négy településen (Dunakeszi, Göd, Fót és Csomád) […]

Képviselő-testületi hírek

Munkaterv szerinti ülés

2019. március 28. A Településellátó Szervezet beszámolója a 2018. évi alaptevékenységéről A TESZ gazdasági és jogi igazgatóhelyettese, dr. Preller Zoltán által benyújtott éves beszámoló nem tartalmazza a pénzügyi adatokat és a gazdálkodás számszerű eredményeit, mert azok részletesen szerepelnek a költségvetési beszámolóban. […]

Képviselő-testületi hírek

Munkaterv szerinti ülés

2019. február 14. Göd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotása Elöljáróban Markó József polgármester elmondta, hogy − első lépésben − ezen a képviselő-testületi ülésen az idei költségvetés sarokszámairól döntenek, ugyanis egyebek mellett az új iparterületek kialakításával kapcsolatban […]