Fegyelmi eljárások szakvéleményei

A god.hu hivatalos önkormányzati portálra kikerültek Balogh Csaba polgármester úrral szemben indított fegyelmi eljárások jogi szakvéleményei.

A két szakvélemény közül, az egyiket ma tárgyalja a képviselő-testület. A közzétett meghívó szerint zárt ülésen. Korábban nem csatoltak anyagot a meghívóhoz, hiszen az Mötv. szerint a fegyelmi döntéseket kötelezően zárt ülésen kell tárgyalnia a képviselőknek.

46. § (1) A képviselő-testület ülése nyilvános.

(2) A képviselő-testület

a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;

A mai fegyelmi döntéshez Dr. Fazekas Sándor készítette a jogi szakvéleményt, amihez a következő összegzést fűzte:


Álláspontom szerint a fegyelmi eljárás tárgyaként megjelölt témában a polgármester az Mötv-ben és az SZMSZ-ben foglalt kötelezettségeit vétkesen megszegte. A fentiekből kitűnik, hogy a polgármester sorozatosan és visszaélés szerűen ellehetetleníti az Önkormányzat Képviselő-testületének működését (önkormányzati feladat- és hatáskörök gyakorlását), túlterjeszkedik polgármesteri hatáskörén, és ezáltal az Önkormányzat és intézményei működését is veszélybe sodorja

Ma 17 órától ülésezik a Képviselő-testület, ahol döntenek a  Fegyelmi vizsgálóbizottság jelentéséről a 256/2020. (VIII. 11.) Ök határozat alapján