Közmeghallgatás a Samsung bővítésével kapcsolatban

Pest Megye Közgyűlésének Elnöke közmeghallgatást tart a Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2131 Göd, Ipartelep 6980. hrsz.) 2131 Göd, Iparterület 6980 hrsz. alatti felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó I. számú, meglévő üzem tevékenységének bővítésével kapcsolatban.

Közmeghallgatás helyszíne: Duna-part Nyaralóházak (2132 Göd, Jósika u. 14. Színházterem)
Közmeghallgatás időpontja: 2020. szeptember 22. 17:00 óra

A Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2131 Göd, Ipartelep 6980. hrsz.) 2131 Göd, Iparterület 6980 hrsz. alatti felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó I. számú, meglévő üzem tevékenységének bővítéséhez kapcsolódó közmeghallgatás megtartására a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény ( a továbbiakban: Kat. tv.) 33. § (1) bekezdése és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak alapján kerül sor.

A Kat. tv. 33. § (1) bekezdése és a Kormányrendelet 21. § (3) bekezdése alapján a katasztrófavédelmi engedélyezési eljáráshoz kapcsolódóan az illetékes polgármester köteles közmeghallgatást tartani a biztonsági jelentés közzétételének lezárását követő 15 napon belül.
A különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX. törvény 3. § (3) bekezdése szerint „A különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési önkormányzat polgármesterének és jegyzőjének jogszabályban meghatározott államigazgatási feladat- és hatásköreit a különleges gazdasági övezet tekintetében a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti, vagy a (6) bekezdés alapján kijelölt megyei közgyűlés elnöke, illetve a megyei jegyző látja el”.

Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének elnöke

A Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet 2131 Göd, Ipartelep 6980. hrsz. alatti ingatlant is a különleges gazdasági övezetbe sorolta, így a Samsung SDl Magyarország Gyártó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2131 Göd, Iparterület 6980. hrsz. alatt ingatlanra tervezett főépületének bővítése katasztrófavédelmi engedélyezési ügyére is vonatkoznak a speciális szabályok.
Fentiek alapján a katasztrófavédelmi engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó polgármesteri hatásköröket a Pest Megye Közgyűlésének Elnöke látja el.

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú iparbiztonsági hatóság előtt 2020. augusztus 18-án katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás indult. Az eljárás tárgya az I. üzem Főépület Déli irányban történő bővítése, a termelési kapacitás növelése érdekében. Az épület bővülésével a Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság elképzelése szerint az elektróda és az aging terület bővül. Az új épület ezért veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítménynek minősül. A Kormányrendelet 21. § (2) bekezdése szerint a biztonsági jelentést hirdetményi közzététel útján 15 napig hozzáférhetővé kell tenni, ezen idő alatt az érintett nyilvánosság azokhoz észrevételeket tehet.

A Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2131 Göd, Iparterület 6980 hrsz. alatti Főépületének Déli irányban történő bővítésével kapcsolatos biztonsági jelentés és lakossági tájékoztató ITT található.

fotó: hvg.hu

A biztonsági jelentéssel kapcsolatosan Pest megye jegyzőjének címezve a velemeny@pestmegye.hu e-mail címen lehet írásbeli észrevételt tenni 2020. szeptember 17-ig, melyeket Pest Megye Önkormányzatának elnöke eljuttat a Hatóság részére.

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú iparbiztonsági hatóság (a továbbiakban: Hatóság) előtt folyamatban lévő engedélyezési eljárás ügyintézési határideje – a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. tv. 3. § (1) bekezdése szerint – 42 nap, amely jelen eljárásban 2020. szeptember 29.
A Hatóság az üzemeltető által benyújtott dokumentáció, illetve az esetleges hiánypótlás során tett kiegészítések és a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján, – mérlegelve a közmeghallgatás jegyzőkönyvében foglaltakat – határozatában feltételes vagy feltétel nélküli katasztrófavédelmi engedélyt ad az Üzemeltetőnek a veszélyes tevékenységgel érintett létesítmény építése tekintetében, vagy a benyújtott katasztrófavédelmi engedély iránti kérelmét elutasítja, amennyiben a jogszabályban foglalt kritériumok nem teljesülnek.

Az engedélyező hatóság elérhetősége, kapcsolattartási adatai: Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1149 Budapest, Mogyoródi út 43., (postacím: 1903 Bp. Pf.: 314, Telefon: +36 (1) 469-4105 E-mail: pest.mki@katved.gov.hu)

Felhívjuk a T. Érdeklődők figyelmét, hogy a járványügyi helyzetre tekintettel a résztvevők száma korlátozott (max. 100 fő), a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a regisztracio@pestmegye.hu címen lehet (név, lakcím megadásával).

A helyszínen mindenkinek kötelező a járványügyi megelőző intézkedéseket betartani (az önkormányzat kellő számú szájmaszkot biztosít)!

Szabó István
Pest Megye Közgyűlésének elnöke