Elindult Gödön a gyermekek védőoltásának támogatása

Lőrincz László alpolgármester úr (Göd Fejlődéséért frakció) javaslatára 2020. augusztus 6-án egyhangú igen szavazatokkal elfogadta a képviselő-testület a Göd város oltási programjának előkészítése című előterjesztést. A program kidolgozásával Lenkei György (Fidesz) bizottsági elnök urat bízta meg a testület.

A Lenkei György által vezetett Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi bizottság szeptember 14-i ülésén a következő határozatát hozta:

Minden gödi újszülött egyszeri oltási támogatást kap, amelynek összege 15000 Ft. Orvosi javaslat ill. kifizetett gyógyszertári számla bemutatása után az összeg átutálásra kerül. A támogatás a 2020.09.15. után született gyermekek szüleit illeti meg a gyermek egy éves koráig.