Új tapasztalatokkal gyarapodtak az iskolák az idei tanévben

Oktatás-nevelés

A vírushelyzetre való tekintettel március közepétől rendkívüli oktatási rendet kellett kialakítaniuk a gödi iskoláknak is. Arra kértük az oktatási intézmények vezetőit, hogy foglalják össze az otthontanulással kapcsolatos tapasztalataikat, és számoljanak be arról is, hogyan töltötték a diákok a tanév utolsó két hetét, amikor újra lehetőség nyílt a személyes találkozásokra.

Németh László Iskola

A digitális oktatás nagy terhet jelentett mind a szülők és a diákok, mind a pedagógusok számára. Mégis fantasztikus feladatokat, alkotásokat kaptunk vissza a gyermekektől. Sokat fejlődött a számítógépes tudásuk. A tanulóknak tetszett, hogy saját maguk oszthatták be az idejüket, és nem kellett korán kelniük. Problémát okozott viszont a sokfajta informatikai felület, ezért a következő tanévben egységesen Google Classroomot fogunk használni.
Büszkék vagyunk a digitális oktatásban részt vevőkre, tanulóinkra és tanárainkra, hiszen szinte egyik napról a másikra sikeresen vették ezt a nehéz akadályt.
Június másodikát követően naponta 30-40 tanuló jelentkezett kétórás konzultációkra, ahol a pedagógusok egyénileg segítették a lemaradókat és a jobb érdemjegyek elérését. Az elmúlt két hét során napi átlagban 10-20 között mozgott a felügyeletet igénylő gyermekek száma.
Megszerveztük a ballagó diákok egyéni fényképezését, mivel ‒ a járványhelyzetre való tekintettel ‒ osztályképeket nem készíthettünk.
A 2019‒2020-as tanév utolsó hetében került sor a Németh László-díjak átadására, a nyolcadikos diákjainktól pedig a bizonyítványosztást követően hangulatos, „rendhagyó” osztályfőnöki órák keretében búcsúztunk el. A végzős osztályok az iskolaudvaron jelképes ballagást tartottak, és egy-egy színes lufi felröptetésével intettek búcsút az iskolának, a tanáraiknak és diáktársaiknak.
Külön öröm a számunkra, hogy Galbavy Zsuzsanna (6.d), Ragács Anna (8.c) és Varró Csenge (6.c) tanulók a „Magyarország jó tanulója, jó sportolója” elnevezésű minisztériumi elismerésben részesültek. Gratulálunk!

Bajkó Ildikó igazgató

Piarista Szakközépiskola

Úgy tűnik, kifelé tartunk a koronavírus-járványból, az összegzések időszakát éljük. Az iskolákban ‒ az online oktatás kapcsán ‒ egymást követték a classroomokról, a zoomos órákról és a Google Meetekről szóló beszámolók.
Jómagam most egy kicsit más szemszögből tekintek vissza a mögöttünk hagyott időszakra. Nekünk, gödi piaristáknak nagyon fontos a diákjaink személyes kísérése és a velük való kapcsolat. Ezért a karanténidőszak kezdetekor komoly aggodalmaink voltak azzal kapcsolatosan, hogy miként tudjuk mindezt megvalósítani online keretek között. Tartottunk attól, hogy a számunkra oly fontos diákok közül esetleg „elveszítünk” néhányat.
Aztán ez a fajta aggodalom hamar átváltott kreativitásba, amelyet tettek követtek. Az orientációs és a kilencedikes évfolyamon tanító kollégák napi szinten tartották a kapcsolatot „diákpárjaikkal”. A felsőbb évfolyamoknál online napindító foglalkozásokat vezettek az osztályfőnökök, a kollégistáinknak pedig lehetőségük volt bekapcsolódni a rendszeres esti imákba.
Előfordult, hogy az online eszközzel nem rendelkező diákunknak személyesen vittünk tabletet, annak átadásakor természetesen betartottuk az egészségügyi előírásokat. Nagyszerű dolognak tartom, hogy belső összefogással tudtunk segíteni egy olyan diákunknak, akinek a családja nehéz élethelyzetbe került a járványidőszakban.
Hogy hol tartunk most? Lépésről lépésre teret adtunk a személyes találkozóknak. Megszerveztük a konzultációkat a felzárkóztatásra szoruló diákjainknak. Túl vagyunk a sikeres szakmai vizsgákon, amelyeket kiscsoportos felkészítés előzött meg. Lezajlottak az írásbeli érettségi vizsgák, június 11-én 22 diákunk kapta kézhez érettségi bizonyítványát.
A tanévet alapvetően online-rendszerben fejeztük be, ám a nyári gyakorlaton, ha kiscsoportokban is, újra teljes osztályok lesznek jelen.
S ami talán mindennél fontosabb: megtaláltuk a módját annak, hogy valamilyen szinten minden egyes diákunkkal kapcsolatban tudtunk maradni!

Galsa László igazgató

Huzella Iskola

Március 16-át követően az első egy-két hét visszajelzései, a tankerület, valamint az oktatásirányítás javaslatai alapján közös szabályokat alakítottunk ki a munkavégzésről, a feladatok mértékéről, a tananyag mennyiségéről, a „beadandók” visszaküldésének módjáról és az értékelésről. A pedagógusok gyarapodó tapasztalatai és a szülők észrevételei új és új problémákra hívták fel a figyelmünket, jelezték a beavatkozás szükségességét, a módosítás igényét.
A pedagógusok óriási buzgalommal láttak neki a kihívást jelentő feladatnak. Felelősségük jóval nagyobb volt, mint megszokták, mert radikálisan megváltozott körülmények között kellett tanórákat tartaniuk, feladatokat adniuk, ellenőrizniük, értékelniük, nemritkán megvitatásra alkalmatlan körülmények között, száraz utasításokra, saját tapasztalataikra és emberségükre hagyatkozva. Maguk is sokat tanultak az elmúlt hónapokban, IKT-kompetenciájuk sebesen fejlődött.
A szülők túlnyomó többsége állandó támasza volt gyermekének, a tanulók a kezdeti tétovaságot követően felvették a ritmust, teljesíteni akartak.
Örömmel tapasztaltuk, hogy a hirtelen jött „szünetet” a gyerekek többsége felelősségteljesen élte meg. Nem lehetett az osztályban „megbújni”, ezért sokkal kevesebb volt az inaktív tanuló, az egyéni haladás tökéletesen nyomon követhető, s ez módot adott az egyénre szabott differenciálásra. A tanulók néhány hét alatt önállósodtak, egyre többen léptek be segítség nélkül a KRÉTA-rendszerbe, egymaguk leveleztek és kommunikáltak a pedagógusokkal.
A hagyományos ballagási ünnepség helyett az idei tanévben – egyedülálló módon – faültetéssel egybekötött osztálybulival búcsúztatták a hetedikesek a nyolcadik évfolyamot. Ennek helyszíne a felsőgödi Sportterasz volt. (A rendezvényhez a gödi Rotary Club ajánlott fel facsemetéket.) A búcsúztatón készült fotókból válogatást teszünk közzé az iskola honlapján, hogy a szülők, a távollévő rokonok együtt örülhessenek a gyerekekkel, és a nyolcadikos tanulóknak is örök emlék maradjon.
Ünnepélyes tanévzárót nem tarthattunk, a gyerekek egyenként vették át bizonyítványaikat az iskola udvarán. Az osztályok éves munkájának értékelése szeptemberre tolódik.
Azzal búcsúzunk minden kollégától, diákunktól és a szülőktől, hogy nagyon köszönjük mindnyájuk munkáját, hozzáállását és kitartását! Reméljük, a következő tanévet már a megszokott kerékvágásban kezdjük, a mostani sajátos helyzet nyújtotta tapasztalatokkal gazdagodva.

Horváth Ferenc igazgató

Búzaszem Iskola

A Búzaszemben nem online oktatást szerveztünk, hanem távtanulást, illetve otthoni oktatást. Az otthoni környezetet is igyekeztünk bekapcsolni a munkába. Nem csupán az volt a feladat, hogy a megszabott tananyaggal végezzünk a tankönyvek és a munkafüzetek alapján, hanem hogy éljünk az új helyzet adta új lehetőségekkel. Ezért a szülői együttműködésre és az otthoni környezet adta feladatokra is építettünk. Matematikából a mérést például kiválóan lehetett gyakorolni az otthoni ebéd készítésénél, hittanból pedig Gyümölcsoltó Boldogasszony napján jól jött egy beszélgetés az édesanyával arról, hogy milyen érzés volt neki, amikor a kérdező a pocakjában volt. Minden gyermeknek volt minden tárgyból (a készségtárgyakat kivéve) hetente egy online órája. A Búzaszemben az órák harmada művészeti óra: néptánc, zene, kézművesség, rajz, ének. Ezeknek az érzelmi és értelmi intelligenciához nélkülözhetetlen tevékenységeknek otthoni művelése fontos volt számunkra. Ez nem volt könnyű: a tanárok videós útmutatása alapján a gyerekek időnként a szüleiknek is tartottak néptáncórákat. A kézműves eszközöket pedig a gyerekek hazavitték az iskolából, alkotásaikat a tanév végén bemutatták. Digitális szempontból (is) fertőzésmentes iskolaként alig várjuk, hogy újra a személyes kapcsolatokra alapozódjon az életünk.
Az otthoni tanulást június 5-én befejeztük. A gyerekek kiéheztek egymás társaságára, így az utolsó hét a kiscsoportos kirándulásoké és a kis zenekarainké volt, amelyek újra együtt muzsikálhatnak. Tanévzáró ünnepélyt nem tartottunk, a bizonyítványokat az osztályokban kapták meg a gyerekek.
Feltettük a kérdést önmagunknak, hogy mi is a ballagás. Úgy találtuk, hogy a ballagáson a nyolcadikosok nem az épülettől búcsúznak, hanem társaiktól, tanáraiktól, a közösségtől. Ezért akkor kell megtartanunk, amikor az egész közösség részt vehet rajta. Augusztus közepe és vége között igyekszünk erre időpontot találni. A szülők kifogytak a szabadságból, ezért az iskolai ügyeletet meghosszabbítottuk július 3-áig, és az ott alvós erdei vándortábor mellett a Búzaszemben is több tábort szervezünk: népzenei, kézműves, szablyavívó és színházi tábor várja majd a gyerekeket, tehermentesítve a szülőket.

Gerber Bori igazgatóhelyettes