Értékelés és előretekintés

Göd fantasztikus város, amely elképesztő történetektől és legendás emberektől vált azzá, ami. Nem csoda, hogy olyan sokan szeretünk bele ‒ akár újra és újra. Polgármesterként egy másik szemszögből ismerhettem meg kedvenc városomat, és csak megerősíteni tudom: ezért a városért érdemes dolgozni.
Az elmúlt kilenc hónap nehéz terheket rótt ránk, hiszen minden új dolog, minden változás kihívásokat jelent. Három tri­meszterre osztanám ezt az időszakot abból a szempontból, hogy a tavaly októberben alakult önkormányzat milyen tapasztalatokat élt meg, és merre halad tovább.
Az első 100 napról korábban részletes tájékoztatást adtam a városi honlapon keresztül. Ez az időszak minden kormányváltás esetében arra szolgál, hogy az új vezetés feltérképezze a nyitott ügyeket, elvarrjon bizonyos szálakat, másokat pedig továbbszőjön. A mi esetünkben sem volt ez másképp. Polgármesterként békés váltást alapoztam meg. Más települések hírhedt példáival ellentétben Gödön a hivatali és a szakmai gárdát az új vezetés nem váltotta le politikai alapon.
A lakosság számára a legtöbb, amit ekkor tehettünk, az volt, hogy az eredeti ütemtervek szerint folytattuk a beruházásokat, és fenntartottuk a szolgáltatások színvonalát. A téli hóeltakarítás terén a számonkérésnek köszönhetően javulást is elértünk. A szociális ellátási rendszerben pedig egy sikeresnek bizonyult reformot vezettünk be: a támogatási kérelmeknek a polgármester általi, egyedi elbírálása helyett megalkottunk egy gyorsabb és igazságosabb gyógyszertámogatási rendeletet.
A következő trimeszter már izgalmasabb korszakot jelentett, hiszen ekkor alkottuk meg a ciklus megalapozását szolgáló első költségvetést. Ennek során számtalan politikai egyeztetésre volt szükség, hogy eldöntsük, milyen irányban szeretnénk fejleszteni a várost. Az eredmény hűen tükrözi a kampányígéreteinket, ezért is jelentett számomra külön örömet, hogy a képviselő-testület egyhangú igen szavazattal fogadta el a költségvetést. Március 3-tól így megnyílt a lehetőség arra, hogy belekezdjünk a beruházásokba, amelyekre a szavazók többsége okkal várt már oly régóta.
Sajnos az utóbbi három hónap azonban nem várt nehézségek elé állította a várost. A koronavírus-járványról szóló első híradások alapján már február 24-én elkezdtük feltérképezni, hogy esetlegesen milyen pandémiára kell felkészülnie az önkormányzatnak, de a kormány által elrendelt veszélyhelyzet március 11-i kihirdetése mégis mindannyiunk számára sokkoló volt. A Samsung-gyár elleni, később hamisnak bizonyult bombariadók és más botrányok, a lakosokat terhelő elmaradott úthálózattal kapcsolatos tennivalók és a veszélyhelyzeti intézkedések mind a hivatalt, mind az önkormányzatot arra kényszerítették, hogy elsődlegesen „tűzoltással”, halaszthatatlan napi feladatok megoldásával foglalkozzon, így kevés lehetőség maradt a konstruktivitásra.
Kilenc hónap eltelte után még nem mondhatom, hogy kifejezetten tapasztalt lennék, de a környezeti események intenzitása, a kormánynak való kiszolgáltatottság és a média fókusza komoly kiképzést adtak. Hálás vagyok azért, hogy elmondhatom: ilyen rövid idő alatt is ennyi fronton sikerült helytállnia a hivatalnak, az intézményeknek, az önkormányzatot segítő önkénteseknek és a független civileknek.
Köszönöm mindenkinek, hogy kivette a részét a város életéből! Ennek köszönhetően tovább épült a közösség, és sikeresen túléltük a veszélyhelyzet kockázatait. Dicséretet érdemel mindenki, aki kitartóan tűrte az önkéntes karantént, aki vállalkozásán keresztül kreatív megoldásokkal szolgálta a helyi gazdaságot, aki fenntartotta a létfontosságú intézményrendszerünket, aki segítette a rászorulókat!
A városnak nem csak a Duna és a termálvíz jelentik a kiváló adottságait, hanem a lakossága is. Amikor azt mondom, beleszerettem Gödbe, akkor éppen annyira jut eszembe a Homoksziget és a Golf park, mint az a közösségi összetartás, amit a különböző társadalmi csoportokban élek meg. Köszönöm!
Éppen ezért tartottam fontosnak, hogy a május 11-én közzétett ciklusprogramban is kiemeljem, és a veszélyhelyzet adta korlátozások keretei között is megerősítsem: a közösség építése nélkülözhetetlen egy város fejlődésében. A következő negyedév meghatározó feladata az lesz, hogy a lakosoknak lehetőségük nyíljon érdemben visszajelzést adni az önkormányzat felé, és kiforrjon az a rendszer, amelyben hatékonyan, összhangban tudunk működni.
A tervek szerint a város éves programjának megvalósítása során – a napi feladatok ellátása mellett – a következő fő témákra kell irányítanunk a figyelmünket:

Q1. Elemzés
a. Adatok ellenőrzése
b. Szabályosság felülvizsgálata
c. Elszámolás és elszámoltatás
Q2. Tervezés
a. Költségvetés
b. Beruházási tervek elfogadása
c. Támogatási igények felmérése
Q3. Kivitelezés
a. Beruházási munkálatok
b. Pályázatok proaktív előkészítése
c. Támogatások kifizetése
Q4. Visszajelzés
a. Lakossági véleményfelmérés
b. Lakossági fórumok

Ennek megfelelően az év hátralevő részében a beruházások megvalósítása és a fejlődésre lehetőséget nyújtó pályázatok előkészítése áll majd a fókuszban, valamint a lakossági vélemények széles körű felmérése és kiértékelése. Ez utóbbihoz ez úton is szeretném kérni minden gödi lakos segítő együttműködését.

Balogh Csaba polgármester
Fotó: Bokor Ádám