Régi közösség az új digitális térben

PIARISTA SZAKKÖZÉPISKOLA

Az iskola udvara kong az ürességtől, nyoma sincs a máskor reggel 8 és délután 3 közötti „kötelező” zsivajnak. A diákok zöme tanulóidőben otthon, a számítógép előtt ül, vagy éppen okostelefonját, tabletjét nyomkodja. Ahogyan az ország szinte összes diákja – tanáraiktól távol, mégis szorosan együttműködve velük. Most talán még inkább tudatosul bennük: egymásra vannak utalva. Csak együtt, összekapaszkodva és egymásra figyelve tudnak túlélni, dolgozni, épülni, előre menni. Két Zoom-értekezlet között meséltek a gödi Piarista Szakközépiskola tanárai a mindennapokról: hogyan működik a gyerekközpontú oktatás és a piarista kísérés, az orientáció, azaz az „Iskola másképp” a digitális térben.

 Galsa László igazgató:

„Az élet már csak olyan, hogy hiába készülsz a nagy változásokra, amikor az megtörténik, mindig ismeretlen kihívással, kihívásokkal találod szemben magad.

Ennek jegyében folytatjuk a távoktatást, amelybe egy hét alatt szinte minden diákunkat és tanárunkat sikerült bekapcsolni. Ahol szükség volt rá, tudtunk eszközöket biztosítani diákok és a tanárok számára is. Ahol pedig az online világban való eligazodásban kellett segíteni, ott az abban jártasabb kollégákra számíthattak, számíthatnak a kevésbé rutinosak.

Rövid idő leforgása alatt olyan új kifejezések kerültek be a köztudatba, mint Classroom, Discord és Zoom-meeting.

Ugyan boldognak nem érezzük magunkat a kialakult helyzetben, de pedagógus öntudattal, a diákjainkkal történő közös tanulásban, sok esetben éjszakába nyúlóan igyekszünk megfelelni az új kihívásnak az orientációs évfolyamon, a szakmai évfolyamokon, az érettségit adó képzésekben és még a kollégiumi nevelésben is.”


Dekiszkyné Fejér Rita, az orientációs team vezetője:

„Viszonylag simán történt az átállás. Az orientáció segítőpár rendszere, a személyes kísérés egyszerűbbé tette a helyzethez való alkalmazkodást.

Az első héten megtörtént a kapcsolatfelvétel a segítőpárok közt, a hivatalos tanulói e-mail-címek és a levelezőlista elkészítése. A gyerekek segítőpárjaik segítségével feljelentkeztek a megadott programokba (Redmenta, Classroom), megtörtént a személyes kísérés időpontjainak rögzítése.

A tanári team megállapodott a működés rendjében. A következő héttől beindult a tervezett működés, amin persze folyamatosan finomít a tanári csapat.

Az »egy nap egy tantárgy elvét« követjük: a hét egyes napjainak különböző tanárcsoport a felelőse: ők készítik el az aznapi feladatokat, küldik el az orientációs tanulóknak, és értékelik a visszaérkező  megoldásokat (a következő feladatkiadási alkalomig). A tananyag kiküldése nem osztályonként, hanem a teljes évfolyamnak egységesen történik.

Az értékelést a Google drive-on kialakított mappákban tárolják, amihez hozzáférnek a segítőpárok, és vissza tudnak jelezni a tanulói teljesítményekről a diákoknak.

Mivel az orientációra még nem készült el az e-kréta fejlesztés, drive haladási naplót használ a tanári team. Ide kerülnek az esetleges hiányzó tanulók is. (Hiányzó, aki nem végzi el a napi feladatát, és erről nem jelez tanárának.)

A tanulók a feladataikat héttervező sablonjukban rögzítik, és véleményezik megoldott feladataikat: mennyire tetszett nekik, mennyi időt vett igénybe a megoldásuk, sikeresen teljesítettek-e.

A gyerekekkel való kapcsolattartás elsődleges felelőse a tanár segítőpár. Vezetői elvárás, hogy heti rendszerességgel 30 percben személyesen tartsa a kapcsolatot a segítőpár a tanulóival. A napi működésben azt látom, hogy a személyes kapcsolattartás jellemzi a tanárt és a rábízott tanulókat.

Úgy látjuk, hogy a tanulók informatikai eszközellátottsága különböző, de ez a helyzet a tanárt és tanulót felelősségvállalásra és kreativitásra, együttműködésre tanítja.”


Szabó Zsolt, kollégiumvezető:

„A kollégium is jelen van a tantermen kívüli, digitális oktatásban. Fő feladatunk a kollégisták tanulási és életvezetési támogatása, napi kapcsolatban velük és szüleikkel. Minden hétfőn hétindító foglalkozást tartunk Facebook live-on, a kollégiumi nevelőtanárok a Facebookon csoportokat hoztak létre, s ezekben mindennap életvezetési, lelki, tanulási tartalmakat osztanak meg a gyerekekkel.

Ezen felül még szakköri foglalkozásokat is tartunk: például a Közlekedés csoport tagjai személyre szabott, érdeklődésüknek és személyiségüknek megfelelő projekteket kapnak, és azokban dolgoznak, majd munkájuk eredményét megosztják a többiekkel is.”


Pásztor Beatrix, az érettségi team vezetője:

„Azt hiszem, ebben az időszakban mindenki számára még inkább felértékelődnek a személyes kapcsolatok. A Discordon vagy a Zoomon keresztül anekdotázunk, hogy milyen jó is volt benn a tanteremben.  Diákjaink, tanáraink, akik az érettségi előtt egy hónappal kényszerülnek a digitális oktatás elsajátítására, mindent megtesznek azért, hogy az a rengeteg munka, idő és segítség ne vesszen kárba, ami az elmúlt éveket jellemezte. A legfontosabb célkitűzésünknek tartjuk, hogy diákjainkat lelkileg, mentálisan támogassuk. Mindemellett nem elhanyagolható, hogy érettségi vizsgára készülünk, tehát haladunk a kijelölt úton, és reméljük, hogy majd egyszer mosolyogva tudunk visszaemlékezni erre a periódusra.”