Önkormányzati rendelet a húsvéti ünnepek alatti kijárási szabályok szigorításáról

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva (a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján gyakorolt hatáskörében) a 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. §-ban foglalt felhatalmazás alapján Göd Város Polgármestere a húsvéti ünnepek alatti kijárási szabályok szigorításáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet teljes szövege itt érhető el.