Az önkormányzati bizottságok munkája a veszélyhelyzet idején

A 2019-es őszi önkormányzati választásokat követően az új városvezetés módosította a korábbi szervezeti struktúrát. A Göd város mindennapi működését, működtetését biztosító képviselő-testületi döntések előkészítésére, a beterjesztett javaslatok véleményezésére három bizottságot hozott létre. E grémiumok feladatairól, illetve a mostani veszélyhelyzet kapcsán felmerülő esetleges tennivalókról a három bizottsági elnököt kérdeztük.

Vajda Viktória, a Hu­mán­ügyi Bizottság elnöke – Fotó | Bokor Ádám

A Humánügyi Bizottság elnöke, Vajda Viktória kérésünkre az alábbiakban számolt be a Bizottság munkájáról.

‒ A Humánügyi Bizottság feladatai rendkívül szerteágazóak. Foglalkozunk az oktatás, a sport, az egészségügy, a szociális és a kulturális ügyek kérdésével is. Az elmúlt hetekben ugyan a Bizottság munkája hivatalosan fel lett függesztve, de a tagokkal rendszeresen tartunk videokonferenciákat.

‒ A Bizottság munkáját mennyiben módosította a jelenleg érvényben lévő veszélyhelyzet?

‒ A szociális támogatások igénylése továbbra sem állt le, egyeztettünk a lehetséges forgatókönyvekről, amivel a bajba jutott családokat segíteni tudjuk. Külön kell szólnom arról, hogy az Alapszolgáltatási Központ munkatársai emberfeletti munkát végeznek, kétszáznál is több gödi lakost látnak el a mindennapokban. Az ő megsegítésükre hoztuk létre az Önkéntes Központot. Itt civil segítők végzik többek között a bevásárlást, a csomagok rendszerezését, a raktári logisztikát és az adminisztrációs munkákat. Az önkéntesek védőfelszerelését két helyi magánszemélynek, Sáreczky Péternek és Sáreczky Norbertnek köszönhetjük.

‒ Mely gödi intézményekkel, egészségügyi dolgozókkal és civil szervezetekkel kell koordinálniuk?

‒ Folyamatos kapcsolatban vagyunk a gödi oktatási intézményekkel és a háziorvosokkal, igyekszünk segíteni a munkájukat. Szerencsére sok civil és vállalati felajánlás is érkezett védőfelszerelésekből, ezeket, valamint az önkormányzati beszerzéseket sikerült eljuttatni a háziorvosoknak.

Kezdeményeztük a gödi civil pályázatok felfüggesztését, mivel ezek célja a közösségi programok, rendezvények támogatása lenne, amelyek a jelenlegi veszélyhelyzet alatt nem megtarthatóak. Minimum 2020 júniusáig fenntartjuk a felfüggesztést, a veszélyhelyzet vége után pedig újranyitjuk a pályázati lehetőségeket. A korábban beküldött pályázati anyagok többségét majd módosítani kell, mivel egy részük érvényét veszti az időkeret lejárta miatt.

‒ Gondolkodnak-e egyéb támogatások megvalósításában?

‒ A 2020. évi költségvetés tervezésénél különös hangsúlyt helyezünk a gödi művészek támogatására, célzott anyagi források elkülönítésével. Az időközben kialakult járványügyi veszélyhelyzet miatt sajnos az élőben megrendezett hangversenyek, koncertek, előadások és kurzusok megtartására nem lesz lehetőségünk az első félév során.

A kultúra azonban sokat tud segíteni a mentális egészségünkön, ezért megfogalmaztunk egy felhívást a Gödön élő és alkotó művészekhez, olyan tevékenységek végzésre, amelyek segíteni tudják a gödi lakosokat a mindennapjaik színesebbé tételében, pótolni tudják az elmaradó élményeket online formában, akár élő közvetítésekkel. A részletekről a www.god.hu városi honlap ad tájékoztatást.

***

Hlavács Judit, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke.

Hlavács Juditot, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét mindenekelőtt arra kértük, hogy röviden tájékoztassa olvasóinkat a Bizottság legfontosabb feladatairól.

‒ A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, ahogyan a neve is mutatja, a Göd fejlesztését és működtetését, valamint a zöldfelületeket, a környezet- és természetvédelmi területeket érintő témákkal foglalkozik. Hatáskörünket az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata határozza meg. Ezek közül kiemelném a beruházások, a településrendezési eszközök és a környezetvédelmi szabályozások véleményezését, illetve a közterületi fakivágások engedélyezését. Az utóbbi engedélyezési eljárásban, illetve általában a városi zöldfelületek karbantartásában, fejlesztésében szeretnénk a hamarosan munkába álló főkertészre támaszkodni, amely feladatkört a Bizottság javaslatára hozta létre a képviselő-testület.

‒ A tavaly októberi önkormányzati választások után felálló Bizottság milyen hosszú távú feladatokat tűzött maga elé?

‒ Még jelenleg is folyamatban van a város új környezetvédelmi rendeletének megalkotása, amelyen a Polgármesteri Hivatal munkatársai mellett a Bizottság néhány tagjából és hozzáértő „civil” gödiekből álló munkacsoport dolgozik. Felkértük a polgármestert egy komoly, szakmai alapokon nyugvó városfejlesztési koncepció, illetve a SECAP (Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv) kidolgozásának a megindítására is.

‒ A képviselő-testületi döntések előtt milyen témájú anyagok kerülnek a Bizottság elé?

‒ Az elmúlt időszakban véleményeztük például a településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban való módosítását, vagyis öt kiemelt terület ‒ többek között a tervezett új általános iskola, a felsőgödi sportpálya, az alsógödi strand és a csónakház ‒ fejlesztését lehetővé tevő építési szabályozások megváltoztatását.

‒ Megváltoztatta-e a mostani veszélyhelyzet a Bizottság munkáját?

‒ A veszélyhelyzet miatt a Bizottság jelenleg nem ülésezhet, de szerencsére nincsenek olyan, a vírusjárvánnyal összefüggő kérdések, amelyekben nekünk dolgunk lenne. Így a már beindított ügyek nyomon követésén, illetve azoknak a feladatoknak az előkészítésén dolgozom, dolgozunk, amelyeket majd a „békeidők” visszatértével valósíthatunk meg.

Gödi Körkép