Tájékoztató a Huzella Iskola rendkívüli működéséről

HUZELLA ISKOLA

Horváth Ferenc igazgató beszámolóját adjuk közre az iskola jelenlegi életéről.

A veszélyhelyzet idején intézményünk a mindenkori állami rendelkezéseknek megfelelően látja el a feladatát. Az iskolabezárást követő első héten megkerestük azokat a tanulókat, akiknek digitális tanrendbe való csatlakozása technikai hiányosságokba ütközött. Számukra ‒ az önkormányzat segítségével ‒ kiosztottuk a gödi Boldogságcseppek Alapítvány felajánlotta eszközöket, amit ez úton is köszönünk.

Az oktatás és a kapcsolattartás elsődleges fóruma a KRÉTA Iskolai Alaprendszer, melyben diák és szülő is tud tájékozódni, üzeneteket küldeni, haladni a tananyaggal. Az osztályfőnökök sikeresen felvették a kapcsolatot a szülői közösségekkel, és a csoportos e-maileken keresztül is biztosított az információáramlás.

Pedagógus kollégáink nagyfokú szakmai hozzáértésről tettek tanúbizonyságot: a kezdetektől változatos platformok segítségével igyekeznek színesíteni az anyagokat, biztosítani az otthoni tanulás minél zökkenőmentesebbé tételét.

Természetesen lehetetlenség minden elvárásnak megfelelni: a hétköznapokra jellemző tanítási-tanulási problémák hamar felszínre kerültek. Intézményünk legfőbb célja a folyamatos haladás biztosítása, ezért elsősorban olyan eszközök és tanulási segédletek mentén zajlik az oktatás, amelyek minden tanulónk számára elérhetők. Egyéb, a pedagógus által ajánlott fórum és eszköz újabb lehetőség a szülő és a gyermekek számára.

Ezúton szeretnénk megköszönni a hasznos szülői visszajelzéseket, a türelmet és a szoros együttműködést a digitális tanrend bevezetése kapcsán. Ez igazi csapatmunka volt, és lesz továbbra is a veszélyhelyzet elmúltáig.

Az iskola honlapját (huzella-god.sulinet.hu) és a KRÉTA faliújság funkciót folyamatosan frissítjük: az érdeklődők ezeken a felületeken is tájékozódhatnak a fejleményekről.

Halaszthatatlan ügyintézés esetén – az újabb rendelkezésig – 8 és 12 óra között lehet felkeresni az intézményünket. (Az iskolaépületben dolgozó kollégáink és az önök egészségének védelmében kérjük maszk és kesztyű használatát!)

Azok a szülők, akik munkahelyükről hivatalos igazolást kapnak, gyermekük számára ügyeletet kérhetnek hétköznapokon 8-tól 17 óráig.

Mindannyiunknak egészséget és jó munkát kívánunk ebben a nehéz időszakban!