Óvodai beiratkozási hirdetmény

a 2020. szeptember 1-jétől 2021. augusztus 31-ig terjedő nevelési évről

A gödi lakóhellyel* legalább 3 hónapja rendelkező gyermekek, a városban dolgozó szülők gyermekei számára az óvodai felvétel, átvétel a törvény előírása szerint folyamatos. A gödi önkormányzati fenntartású óvodákban elsősorban az alábbi napokon várják a jelentkezőket.

Jelentkezési helyek:
Felsőgödi felvételi körzet**: Gödi Kincsem Óvoda
2132 Göd, Ady Endre út 14. (Csalogány Óvodaegység)
(Az új „Kincsem” és „Kék Duna” óvodaegységek vonatkozásában is.)

Alsógödi felvételi körzet**: Gödi Kastély Óvoda
2131 Göd, Béke út 3. (Kastély Óvodaegység)
(A „Fácán” és „Hétszínvilág” óvodaegységek vonatkozásban is.)

Időpontok:
2020. április 21-én, kedden 8 és 12, valamint 13 és 16 óra között,
2020. április 22-én, szerdán 13 és 17 óra között.

A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződése szerint, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát.
A Karácsony Sándor Waldorf Óvoda (2132 Göd, Tél u. 2.), a Kuckó Óvoda (2131 Göd, Kazinczy u. 15.), a Csiga-Biga Óvoda (2131 Göd, Pesti út 152.) és az Ugri-Bugri Óvoda (2132 Göd, Rákóczi út 130.) magánóvodák beiratkozási lehetőségeiről érdeklődjenek az óvodák vezetőinél.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Amennyiben az ilyen gyermek még nem rendelkezik óvodai jogviszonnyal, akkor számára a beiratkozás kötelező***. Amennyiben a gyermek e kötelességét külföldön teljesíti, akkor a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon belül a szülőnek erről írásban kell értesítenie az Oktatási Hivatalt. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Kérjük, hogy a csoportszervezés tervezhetősége miatt azon gyermekükkel is a fenti időpontban jelentkezzenek, akik csak 2020. augusztus 31-e után, a nevelési év közben töltik be 3. életévüket. Városunkban integrált óvodai nevelés a Gödi Kastély Óvodában és a Gödi Kincsem Óvodában folyik, a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján.****

A jelentkezéskor be kell mutatni és fénymásolatban csatolni kell:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát vagy személyi igazolványát,
• a gyermek lakcímét igazoló hatósági bizonyítványt és a tb azonosító jelét tartalmazó hatósági bizonyítványt (lakcímkártyát és tajkártyát),
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
• a gyermek pedagógiai szakvéleményét, ha bármilyen vizsgálaton vagy korai fejlesztésben vett részt,
• sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakvéleményét.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntést a beiratkozás utolsó határnapját követő 30. napig, 2020. május 22-ig az óvoda írásban fogja közölni, mely irat az óvodában lesz átvehető. A döntés ellen 15 napon belül a jegyzőhöz lehet illetékmentes fellebbezéssel fordulni.

Dr. Szinay József címzetes főjegyző
s. k.

* A beiratkozók gödi illetőségének valódiságát a törvény előírásainak megfelelően ellenőrizni fogjuk.
** A két felvételi körzet lehatárolása megtekinthető a www.god.hu/oktatás menü alatt vagy a www.oktatas.hu címen. A felvételi körzetbe eső óvoda igénybevétele jog, nem kötelesség.
*** A szülő kérelmére az Oktatási Hivatal ez alól – az óvodavezető vagy a védőnő esetleges szakvéleményére hagyatkozva – a gyermek négyéves koráig felmentést adhat.
**** Ennek keretében enyhe fokban érzékszervi sérült (enyhén nagyot halló, gyengén látó), enyhe fokban értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, enyhe fokban mozgáskorlátozott gyermekeket, pervazív fejlődési rendellenességgel élő (F84 autista, Asperger-szindrómás), kevert specifikus fejlődési zavarral küzdő (F83), valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekeket vesz föl. Az ilyen gyermekek a beiratkozáskor lehetőleg szintén jelenjenek meg.