Nyílt napot tartott a Szivárvány Bölcsőde

kisgyermeknevelés

Az évről évre egyre magasabb igényeket és elvárásokat támasztó munkaerőpiac, amely elvárja, hogy a szülési szabadságon lévő édesanya minél hamarabb visszakerüljön a munka világába, hozzájárul ahhoz, hogy egyre több a bölcsődei szolgáltatást igénylő családok száma.

A gödi bölcsődék kihasználtsága folyamatosan növekszik. A szülők által az év során beadott jelentkezési lapok száma szintén emelkedő tendenciát mutat.
A februárban megrendezett Bölcsőde­kóstol­gató nyílt napon számos fiatal kisgyermekes család érdeklődött a bölcsődei ellátás iránt. A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket és képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális környezetükben, sikeresen alkalmazkodjanak annak változásai­hoz. A bölcsődei nevelés mindezt olyan szemlélettel és módszerekkel teszi, amelyek segítik a családi nevelés elsődlegességének tiszteletét.
A bölcsődei nevelés további célja, hogy a kora gyermekkori intervenció szemléletének széles körű értelmezésével összhangban minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós tevékenységet folytasson. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez.
Napi tevékenységünk során kiemelten fontos a családok segítése. Célunk, hogy a gyermekek a családok értékeinek, szokásainak optimálisan egyedi, személyiségüknek, fejlődési ütemüknek megfelelő nevelésben és gondozásban részesüljenek.
A nyílt napon a szülők bepillantást nyerhettek a bölcsődei csoportok életébe, megismerhették a bölcsődei napirendet és néhány, csak az intézményre jellemző specialitást: a saját kisgyermeknevelő rendszer működését, a fokozatos beszoktatás jelentőségét, a szülőkkel való szoros kapcsolattartás szóbeli, írásbeli és online formáit.
A családok egész évben jelezhetik a bölcsődei szolgáltatás iránti igényüket a bölcsőde által biztosított felvételi jelentkezési lap leadásával.

Ráczki Marianna intézményvezető