Néhány gondolat a Pedagógiai Szakszolgálat feladatairól (1. rész)

nevelés, fejlesztés

Tolnai Márta

Lapunk a következő hónapokban cikksorozatot közöl a Szakszolgálat gödi telephelyének működéséről, alkalmanként megszólaltatva egy-egy szakterület munkatársát. Célunk, hogy képet adjunk erről a sokrétű pedagógiai munkát végző szervezetről, amely számos gödi gyermek fejlődését segíti. Elsőként Tolnai Mártát, a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunakeszi Tagintézményének igazgatóját kértük meg arra, hogy röviden ismertesse a szakszolgálat tevékenységét.

A mai intézmény története 2013. szeptember elsejével indult, a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat megalakulásával. Az akkoriban zajló közigazgatási átszervezéssel egyidejűleg ugyanis Dunakeszi járásban összevonták az addig önállóan működő három szakszolgálatot. Korábban Fóton és Dunakeszin nevelési tanácsadó, Gödön pedig logopédia szakszolgálat működött. Természetesen azelőtt is volt együttműködés a három intézmény között.
Tolnai Márta elmondta, hogy az összevonással a telephelyek között felosztották az egyes szakfeladatokat. Ezek a következők: szakértői bizottsági tevékenység, nevelési tanácsadás ‒ utóbbin belül zajlik az intézményekben a pedagógiai fejlesztőmunka is. További fontos területek a korai fejlesztés, a gyógypedagógiai tanácsadás és gondozás, a logopédiai ellátás, a gyógytestnevelés, a konduktív pedagógia ‒ illetve a kiemelten tehetséges gyermekek ellátása ‒ és az óvoda-, valamint az iskolapszichológia koordinációja.
Az igazgató asszonytól megtudtuk, hogy munkatársaik sok intézményben vannak jelen, a kollégák létszáma meghaladja a hatvan főt. Az óvodák ellátását teljesen lefedik, kapacitás hiányából adódóan a bölcsődéket csak részlegesen, de például Gödön a Szivárvány Bölcsőde mindkét épületében ott vannak a munkatársaik. Az általános iskolák jó részében szintén jelen vannak a logopédusok és a fejlesztő kollégák.
A szakszolgálatban gyógypedagógusok, logopédusok, pszichológusok, fejlesztő pedagógusok, gyógytestnevelők dolgoznak, és mellettük egy konduktor is. A legtöbben a nevelési tanácsadásban, illetve a logopédiai ellátásban és a szakértői munkában segítenek.
Dunakeszin, Fóton és Gödön a rendszeresen ellátott gyermekek létszáma meghaladja a négyezret. A nevelési tanácsadásban közel ezer gyermek vesz részt, míg a szakértői vizsgálatokon 750, a logopédiai ellátásban 800, a gyógytestnevelésben pedig több mint 1400. Kisebb csoportot foglal magában, de jelentőségében legalább ugyanilyen fontos a korai fejlesztés, amely megközelítőleg száz, három év alatti gyermeket érint.
Tolnai Márta végezetül elmondta, hogy 2013-tól néhány éven át az önkormányzatok működtették a szakszolgálatot, majd 2017-től ezt a szerepet átvette a Ceglédi Tankerületi Központ.

(w)