Napirenden a Samsung-gyár bővítésének kérdése

interjú

Balogh Csaba polgármester

A városi honlapra március 3-án került fel az a biztonsági jelentés, amely a Samsung SDI bővítésével összefüggő építési eljáráshoz kapcsolódik. A tervezett új gyár felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemnek minősül, ezért megépítéséhez katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges. Ennek az eljárásnak a keretében az önkormányzatnak ismét közmeghallgatást kell tartania, amelyre március 31-én, kedden kerül majd sor. Balogh Csaba polgármester válaszolt a kérdéseinkre.

– A Samsung SDI képviselői a január 8-án megtartott közmeghallgatáson úgy nyilatkoztak, hogy a gyár bővítésére vonatkozó végleges tervek várhatóan február közepére készülnek el, és ezekről a lakosságot is tájékoztatni fogják.

– Többször is kerestük a gyárat ez ügyben, és elő is készítettünk egy lakossági fórumot, de a Samsung vezetői lemondták ezt az alkalmat. A hatósághoz engedélyeztetésre benyújtott tervdokumentáció alapján látszik, hogy a gyár bővítésével kapcsolatos koncepció elkészült. A március 31-i közmeghallgatáson felkérjük majd a Samsung képviselőit arra, hogy mutassák be a terveiket, és meghívjuk az építési engedélyező hatóságot is, hogy a lakosok választ kaphassanak a kérdéseikre. A bővítésre vonatkozó konkrét elképzelések egyébként nyomon követhetők azon a térképen, amely részét képezi az engedélyezési dokumentációnak, és a városi honlapon (www.god.hu) elérhető tájékoztatóban is szerepel. Jól látható, hogy a gyár a bővítésre rendelkezésre álló 80 hektáros területet maximálisan ki akarja használni. Erre megvan a lehetősége, hiszen azt, hogy hány százalékos lehet a beépítettség, nem az önkormányzat határozta meg, hanem egy, a kiemelt beruházást támogató kormányrendelet.

– A gyár területén jelenleg is építkezés folyik. Ahogyan arról ön is tájékoztatást adott a Facebook-oldalán, nemrég még este 9 óra tájban is nagy zajjal járó munkálatokat végeztek. Mi épül, és van-e engedélye a gyárnak erre a létesítményre?

– Az építkezés a régi gyár területén folyik, érvényes építési engedély alapján. Mivel egy képzési-oktatási célú létesítményről van szó, nem pedig üzemi épületről, ahol veszélyes anyagok is jelen vannak, katasztrófavédelmi eljárásra ezzel a beruházással kapcsolatban nem volt szükség. Az önkormányzat azonban kötelességének tekinti, hogy a Samsunggal is betartassa azokat a helyi rendeleteket, amelyek minden gödi vállalkozásra és lakosra nézve kötelezőek. Amikor február 23-án este bejelentés érkezett a zajos munkálatokról, dr. Szinay József főjegyzővel a helyszínen jegyzőkönyvben rögzítettük a tapasztalatainkat, és bejelentést tettünk a Váci Járási Hivatalnál. A kormányhivatalnak így intézkedéseket kell tennie a gyárral szemben. Emellett megkerestük a Samsung vezetőségét, és felszólítottuk a gyárat, hogy a jövőben ne ismétlődjön meg ez a zajkeltő tevékenység. A vezetőség figyelmeztette is a munkálatokkal megbízott alvállalkozót, hogy zajjal járó munkákat ne végezzen esténként.

– Van-e lehetőségük a lakosoknak arra, hogy a katasztrófavédelmi eljáráshoz kötött, nagyarányú gyárfejlesztéssel kapcsolatban észrevételeket tegyenek vagy kérdéseket fogalmazzanak meg még a közmeghallgatás előtt?

– Március 24-ig lehet élni ezzel a lehetőséggel az e9930c37.god.hu@emea.teams.ms e-mail-címen, mindenkit buzdítanék is erre. És természetesen március 31-én személyesen is feltehetik a kérdéseiket a gödi lakosok.

Koditek Bernadett