Művészeti távoktatás a Németh László Iskolában

Az otthon tanulás lehetőségeit a Németh László Iskola művészeti képzésében is rekordidő alatt kellett megszervezni.  A művészetoktatás digitális pályára állításáról Boross Anett, Tóth Tamás és Boldog Mónika pedagógusok adnak tájékoztatást.

Online oktatás a zongora és a szolfézs tanszakon

Annak ismeretében, hogy bezár az iskola, gyorsan kellett cselekednünk, s mindenki azonnal elkezdte szervezni az új munkaformáit, az online oktatás lehetőségeit.

A Németh László Iskola művészetoktató csapata, március 16-án, rövid megbeszélés után hozzáfogott a szervező munkához.

Fölvettük a kapcsolatot a növendékeinkkel és a szüleikkel. A zongoratanítást videokapcsolat létesítésével folytattuk, amihez egyeztettünk diákjainkkal, szüleikkel. Szerencsére mindenki rendelkezik a megfelelő digitális eszközökkel, internetes alkalmazással, (Skype, Viber, Messenger stb.) A szolfézsórák anyagát kollégáim minden diákjukhoz eljuttatják a KRÉTA e-naplón és e-mailen keresztül hangzóanyaggal, dallamdiktálással, minden szükséges és a korosztálynak megfelelő feladattal, a gyerekek pedig befotózva visszaküldik azokat a megszabott határidőig. A zongoraórák javarészt órarend szerint zajlanak, főleg délután, illetve az otthon lévő családtagok elfoglaltságához igazítva.

Mindenkitől óriási alkalmazkodást, a másikra való odafigyelést igényel ez a helyzet, de eddigi tapasztalataim alapján működik, a gyerekek és magam is várom ezeket a „találkozásokat”. Így még soha nem dolgoztunk együtt: gyerekek, szülők és tanárok.

Boross Anett munkaközösség vezető


Művészetoktatás

A digitális oktatás a képzőművészeti szakokon otthon könnyen elkészíthető, látványos, sikerélményt adó inspirációs lapok kiküldésével történik. Mivel nagyon sokan tanulnak a szakon, így nehezebb lenne az online élő foglalkozás. Az elkészített alkotások fotóit visszaküldik a diákok, ami egyből megjelenik az online kiállításon, a közösségi oldalon. Nagyon gyorsan kellett alkalmazkodnunk a hirtelen átálláshoz, de zökkenőmentesen működik ez a fajta oktatás is. A fotók megjelentethetők, a szülők és a gyerekek örülnek ennek.

Tóth Tamás


Táncművészet-oktatás digitálisan

A táncművészeti tanszakon kiemelten nagy figyelmet fordítunk az aktív táncos és gimnasztikai mozgást igénylő, gyakorlati házi feladatok kijelölésével.

Nagyon fontosnak tartjuk a mindennapos mozgásra való folyamatos motiváció fenntartását gyermekeink számára. Ügyelünk az aktív alkotó, kreatív és az elméleti, megfigyelő-elemző tanulói attitűd párhuzamos fejlesztésére. Ezt az eddig csoportosan, illetve párosan végzett saját kompozíciók egyéni gyakoroltatásával, egyes elemek újraszerkesztésével, új megoldások készítésével, a digitális médiumok linkjeinek beiktatásával más mozgásformák (zumba, erőnléti edzések, jóga, streccing gyakorlatok) megismertetésével, a társművészeti tananyagrészletek (balett) bemutatásával, az alsó évfolyamok számára a gyermek-táncszínházi előadások részleteinek bemutatásával, a felsőbb évfolyamosoknak pedig kortárs etűdök megfigyeltetésével színesítjük a feladatok tárházát.

Kortárs tanszakon nagy figyelmet fordítunk a cirkuszpedagógia lehetőségeinek felhasználására is. A médiacsatornákon elérhető produkciórészek megfigyeltetésével művészeti kapcsolatokat tárunk fel a sport, a művészi mozgás és a színház elválaszthatatlan egységéről.

Néptánc tanszakon az egyes tájegységek, népszokások folklóranyagainak bemutatásával szélestjük és bővítjük tanulóink már meglévő ismereteit.

Boldog Mónika munkaközösség vezető