Menni vagy maradni?

NEVELÉSÜGY

Stetina Mónika csoportfoglalkozást tart a gyerekeknek

A tankötelezettség és a beiskolázás dilemmái

Az óvodából az iskolába történő átmenet örökzöld téma a nevelésügyben. A hatályos köznevelési törvény értelmében iskolába kerülni az óvodából lehet. Az óvodapedagógusok a nevelési-fejlesztési munkájuk által hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyermekek a tanköteles korba érve alkalmassá váljanak az iskolai tanulásra. Nevelési elveink gyakorlati megvalósításához szükségünk van az alapos elméleti felkészültségre, a megfelelő szintű pedagógiai kultúrára és a gyermekek mélyreható megismerését szolgáló készségekre. A jó partneri kapcsolatok, az együttműködés a családokkal fontos alapot adnak munkánkhoz.
A korszerű szemlélet alapján az óvoda vállalása, hogy az óvodáskorú gyermeket az iskolára alkalmassá teszi, míg a család kötelessége, hogy a gyermeket az iskolára késszé tegye.
Az iskolakezdés vagy halasztás eldöntéséhez hozzájárulhatnak az intézményi mérések is. A fejlesztőpedagógus által végzett Difer-mérés és az óvónők által használt ABC Akadémia tesztek feltárhatják az esetleges részképesség-zavarokat. A szülők óvodai fogadóórákon ismerhetik meg a mérési eredményeket, illetve az óvónők véleményét.
Az iskolaérettség és az iskolakészültség tekintetében azonban nincs egyértelmű elvárásrend, gyakran másként gondolkodnak a pedagógusok és a szülők, s ez feszültségeket okozhat a családokban, de az óvónők és a tanítók körében is. Az elmúlt évek gyakorlata azt igazolja, hogy ebben az időszakban nagy a bizonytalanság, a döntésképtelenség.
A 275/2019. (XI. 21.) számú kormányrendelet az óvodába járással és a tankötelezettséggel kapcsolatos egyes köznevelési tárgyú rendeletek módosításáról szól. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet, illetve az Oktatási Hivatal tájékoztató kiadványának megjelenése között viszonylag hosszú idő telt el. A témával kapcsolatban sok, nemritkán egymásnak ellentmondó hír szerepelt a médiában és a közösségi portálokon, nem volt egyértelmű a pedagógusokra és a szülőkre háruló feladatok köre. Indokolttá és szükségszerűvé vált ezért, hogy szülői értekezletet hirdessünk meg december elején a Kastély Óvoda két épületében.


Ezeken az alkalmakon intézményvezetőnk, Karaszek Ernőné ismertette a végbemenő változások törvényi és jogi hátterét, valamint azt, hogy elsődleges célunk a gyermekek megsegítése. Hangsúlyozta, hogy 2020. január 1. után már a szülők joga és kötelezettsége az iskolakezdés halasztására vonatkozó kérelmek benyújtása, az Oktatási Hivatal honlapján elérhető informatikai rendszer segítségével, január 31-ig. Tájékoztatást adott továbbá az intézményünkben tett lépésekről, melyekkel igyekeztünk megkönnyíteni a szülők dolgát. Mindezt ebben a tanévben még megtehettük.
Karaszek Ernőné a Pedagógiai Szakszolgálat vezetőjével szinte napi kapcsolatban állva hozott döntést arról, hogy még decemberben elvégeztetjük az iskola-készenléti vizsgálatokat az érintett gyermekek esetében. A szülők egyetértésével az óvodapedagógusok már novemberben elkészítették a szükséges dokumentumokat a vizsgálati kérelmekhez. Az óvodapedagógusok és a fejlesztők körében azonban felmerültek aggályok is, hiszen alig kezdtük meg a tanévet, és máris „megkérdőjeleztük” a gyermekek érettségét, a következő egy év alatt várható fejlesztés és fejlődés eredményességét. Utólag viszont bebizonyosodott, hogy valóban indokoltak voltak a vizsgálatok.
A szülők örömmel vették, hogy a halasztásra vonatkozó kérelmek beadását a törvényi előírásoknak megfelelően nem kellett elindítaniuk januárban, mivel már rendelkeztek szakvéleménnyel. A vizsgálatokon részt vevő gyermekek esetében a halasztást támogató javaslatok rögzítése az óvoda központi informatikai rendszerében garancia a további egyéves óvodai neveléshez.
Az iskolát megkezdők részére is izgalommal teli az évnek ez az időszaka, hiszen a helyi tanintézmények számos bemutatkozó programsorozattal várják az érdeklődő szülőket és a gyermekeket.
Bízunk abban, hogy az óvoda és a családok együtt nevelő és együttműködő, nyitott kapcsolata a gyermekek érdekeit szolgálhatja a sikeres és zökkenőmentes óvoda-iskola átmenet tekintetében.

Stetina Mónika óvodapedagógus,
intézményvezető-helyettes
Gödi Kastély Óvoda