Hogyan befolyásolja az  akkumulátorgyár terjeszkedése a városi közlekedést?

közlekedés

A Samsung SDI várható bővítésével összefüggésben hónapok óta egyeztetések zajlanak arról, hogy milyen közutak fogják kiszolgálni a hatalmas gyártelepet, amelynek megépülése természetesen a közlekedés szempontjából is hatással lesz a városra. Hogy milyen mértékben, arról Borbíró Mihálytól, az önkormányzat katasztrófavédelmi referensétől érdeklődtünk.

A számos alkalommal, különböző helyszíneken tartott megbeszélések résztvevői a Samsung SDI, a Samsung Engineering Magyarország Kft., a Külgazdasági és Külügyminisztérium képviseletében a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA), valamint az önkormányzat voltak.
„A tárgyalások során az önkormányzat azt a célt tartotta szem előtt, hogy a Samsung-gyár működése a közlekedés szempontjából a lehető legkevésbé érintse a lakosok mindennapi életét, és minél kevesebb kellemetlenséget okozzon nekik. A környezetvédelmi és az építési hatósági eljárásra sajnos nem lehet hatással az önkormányzat, de az úthálózat koncepciójának kialakításában érhettünk el jelentős eredményeket” – mondta a katasztrófavédelmi referens.
A gyárat kiszolgáló közúti kapcsolatok bemutatására készült egy, a városi honlapon (www.god.hu) elérhető lakossági tájékoztató is, amely térképekkel illusztrálva mutatja be az ipari létesítmény ellátására tervezett közúthálózatot.

Ideiglenes utak

Az építkezési területre a bejárást két ideiglenes út biztosítja majd (1. ábra). Az 1-es számú, amellyel kapcsolatban még a választások előtt létrejött a megállapodás, a teljes beruházás megvalósulása után is megmarad, mert jelentősen javítja az érintett területek hasznosíthatóságát. A 2-es számmal jelölt út nyomvonala az önkormányzat javaslatára az M2 gyorsforgalmi úttal párhuzamosan halad majd, így a forgalma nem terhelődik rá a gödi úthálózatra.

1. ábra: Ideiglenes utak

Végleges kiszolgáló utak

A Bócsa (Újtelep) melletti csomópont a kibővült gyár működésének beindulásával nagyon nagy forgalomnak lenne kitéve. Ezt elkerülendő, autópálya-félcsomópontként kiépítik az M2 autóúton már jelenleg is meglévő átjárót (2. ábra), amelyet kizárólag a gyár megközelítésére lehet majd használni. Ennek a mezőgazdaság és a lovas turizmus által napjainkban is használt átjárónak a pótlására az önkormányzat kérésére egy külön átjáró épül.

2. ábra: A déli új félcsomópont kialakításának vázlata

A Samsung igényelte az újtelepi Munkácsy utca végén található M2 csomópont átépítését is, valamint egy 2×2 sávos utat szeretett volna kiépíteni a 3. ábrán sárgával jelölt meglévő út és a régi Fóti út nyomvonalán. Ehelyett a városvezetés azt javasolta, hogy a meglévő, illetve a bővíteni kívánt útvonalat tartsák fenn a személyforgalom számára, a teherforgalmat pedig a csomópont lehajtójának meghosszabbításával vezessék be a gyár telephelyére, és az új út nyomvonalán zajvédő fal épüljön.

3. ábra: A bócsai (újtelepi) M2-csomópont eredeti átépítési igénye

A gyár kérte azt is, hogy a teljes telephely legyen körbejárható egy 2×2 sávos úttal. Az önkormányzat azt a javaslatot tette, hogy a Samsung az M2-vel párhuzamos oldalon a saját területén biztosítsa a körbejárhatóságot. Emellett arra kérte a Samsung Engineering Kft.-t, hogy vizsgálják meg, a déli lehajtó felől érkező és a telep nyugati oldalán lévő kapukat megközelíteni akaró forgalom számára meddig szükséges a 2×2 sáv, és ha lehet, a telepről kifelé jövet csak egy sáv legyen, hogy ne alakuljon ki kamionparkoló ezen az útszakaszon.

Közvilágítás

Az önkormányzat a gyár felőli oldalra telepítendő kétkaros lámpasor helyett egykaros lámpák kihelyezését javasolta, mégpedig a városnak háttal, a gyár felé fordított fénysugárral, hogy az Oázis lakóparkban élők ne legyenek kitéve a nemkívánatos fényszennyezésnek.
A gyártelepet kiszolgáló utakkal kapcsolatos tárgyalásokat összegezve Borbíró Mihály úgy fogalmazott, hogy a városvezetés javaslatait a Samsung jórészt elfogadta. Az egyeztetések során a gyár vezetése a város szempontjaira nyitottnak bizonyult, és sikerült olyan kompromisszumos megoldásokat találni, amelyek mindkét félnek megfelelnek. Ez komoly eredmény, hiszen a tárgyalások során megtalált közös hang a lakosság és a gyár viszonyát érintő sok más kérdésben is jó alapja lehet az együttműködésnek. Megállapodások keretében ugyanis azoknak a lakossági igényeknek a kielégítésére is lehetőség nyílhat, amelyeknek az érvényesítése jogi úton csak sokkal lassabban, vagy egyáltalán nem lehetséges.

Koditek Bernadett