Elfogadták az idei költségvetést

interjú

Fülöp Zoltán alpolgármester (balra), Balogh Csaba polgármester és dr. Szinay József címzetes főjegyző munka közben Fotó | Bokor Ádám

A március 3-ai rendkívüli ülésén a képviselő-testület ‒ hosszas előkészítő munka után ‒ döntött a város idei évi költségvetéséről. Balogh Csaba polgármesterrel beszélgettünk erről a fontos lépésről.

‒ Akik az ülést figyelemmel kísérték a Facebookon, azt láthatták, hogy számos, olykor indulatoktól sem mentes felszólalás előzte meg a költségvetéssel kapcsolatos szavazást. A testület végül mégis teljes összhangban döntött. Ön szerint mivel magyarázható ez?

‒ A képviselő-testületi ülésen több napirendi pont sürgősséggel került meghirdetésre, és azok egy részét a testület nem tárgyalta, mert még az ülés előtt lekerültek a napirendről. Ezt az ülésen az ellenzéki frakció részéről Markó József szóvá is tette. Tartozom némi magyarázattal ez ügyben. Amikor egy ilyen, több pártot összefogó koalíció irányítja a várost, akkor az eddigiektől eltérően természetes jelenség az, ha egy kérdésben több vélemény, álláspont ütközik. A város demokratikus vezetése azt követeli, hogy diktátumok helyett a lehető legszélesebb kompromisszumokkal vezessem a testületet. Az a módszer, hogy polgármesterként erőből vigyem át az akarataimat, tőlem idegen. A választók akarata az volt, hogy egy ilyen, többpárti összetételű városvezetés jöjjön létre. Meghallgatjuk az ellenzék és a koalíciót alkotó pártok véleményét is, és közös kompromisszum mentén vezetjük a várost. Ennek voltak tanúi a költségvetés elfogadása kapcsán is. Tudom, hogy idő kell még ahhoz, hogy ezt az új eljárási rendet egyesek ne tévesszék össze az anarchiával vagy a döntési káosszal. A demokrácia időigényes, nagy erőfeszítéseket igénylő, sok tárgyalással járó folyamat, de a vége, amint látják, egy 12 igen szavazattal elfogadott költségvetés lett. Úgy gondolom, jó úton járunk.

‒ Tud példát mondani arra, hogy legutóbb mikor fogadtak el költségvetést ellenszavazat nélkül?

‒ A hivatal adatai szerint 2019-ben 8 igen és 2 tartózkodás mellett, 2018-ban 9 igen és 1 tartózkodás mellett, 2017-ben 11 igen mellett fogadta el a képviselő-testület az éves költségvetést. Szeretném kiemelni, hogy amint az az adatokból is jól látható, minden esetben impozáns és meggyőző többséggel alkottak költségvetést a városban. Ezt történt az idei költségvetés elfogadásakor is, amikor 12 igen szavazattal döntöttünk erről a város számára nagy fontosságú előterjesztésről.

‒ Miben látja a siker titkát?

‒ Azt gondolom, hogy bár nem mindenben értünk egyet a képviselő-testületet alkotó pártokkal, és sok dologban más a véleményünk, egyvalamiben mindannyian közös állásponton vagyunk: Göd város érdeke mindent felülír. A költségvetés előkészítési szakaszában komoly egyeztető munka folyt, így a körzeti képviselők ‒ pártkötődéstől függetlenül ‒ megadhatták mindazokat a kisebb fejlesztési igényeket, amelyek a körzetükben a legégetőbbek az ott élők életminősége szempontjából. Ezeket bedolgoztuk a költségvetésbe. Az előkészítés során minden javaslatot az észszerűség és a tervszerűség alapján bíráltunk el. A fő szempont a lakosság igényeinek figyelembevétele volt. A számszaki és a politikai egyeztetések egész sora hozhatta meg a sikert, ami elsősorban nem a képviselő-testület sikere, hanem Göd város valamennyi polgáráé, hiszen innentől indulhat azoknak a feladatoknak megvalósítása, amelyekhez a pénzügyi feltételeket a most elfogadott költségvetés biztosítja.

‒ Jellemezné röviden az elfogadott költségvetést?

‒ Gyakori kritikája volt az idei költségvetésnek, hogy nőttek a személyi kiadások. Ez igaz. Viszont azt is látni kell, hogy a Samsung SDI bővítése miatt jelentős és gyors, a lakosság elvárásainak megfelelő intézkedésekre van szükség. Csak példaként: sok lakossági panasz érkezik a Samsung környezetében tapasztalható kisebb szabálysértésekről. Ezek a jelenségek a Közterület-felügyelet hatékonyabb részvételét igénylik. Ehhez növelni kell a közterület-felügyelők létszámát. Tapasztalhatták, hogy a médiaérdeklődés egyes témákban ránk irányítja a figyelmet, ezért szükséges volt a kommunikáció összehangolására, a városról alkotott kép további javítására egy sajtóreferensi állás létrehozása. Amennyiben a Gödről alkotott kép a sajtóban és a közösségi médiában harmonikusabb lesz, az az itteni ingatlanok árára is hatással lehet, hiszen a pánik, a „mind meghalunk” hangulat sokat árthat az ingatlanárak „érzelmi” paramétereinek. Sorolhatnám még, hogy a tavaly végrehajtott bérrendezés áthúzódó hatása, a tisztább környezet iránti lakossági igény mind-mind beépültek az idei költségvetésbe. Szeretném megszüntetni azokat a tendenciákat is, amikor a vezetés úgy fizet meg jó szakembereket, munkatársakat, hogy különböző bújtatott, néhol kétes megbízási szerződésekkel elfedve biztosít számukra pluszjövedelmet. A személyi juttatások növekedését az egyre sokasodó feladatokhoz rendelt munkavállalók számának gyarapodása is indokolta. Biztosan állíthatom, hogy a költségvetés a biztonságosság és a takarékosság elvének figyelembevételével készült, a lakosok igényeivel összhangban. Március 4-ével a költségvetés végrehajtásának szakaszába léptünk. Bízom abban, hogy pár hónap múlva a lakosok pozitív változásokat fognak tapasztalni városunkban.
Polgármesterként köszönetet mondok minden közreműködőnek, aki munkájával hozzájárult a költségvetés elkészítéséhez.

Gödi Körkép