Digitális munkarend a Németh László Általános Iskolában

A járványügyi helyzetben a Németh László Általános Iskolában is átálltak az online oktatásra. A munkarend változásairól Bajkó Ildikó igazgatónő számolt be:

2020. március 16-án tagozatonként értekezleteket tartottunk, ahol egy tájékoztatót is kaptak a kollégák a digitális oktatás gyakorlati megvalósításáról. Felmértük, hogy a kollégáknak az ismertetett módszerekkel nem okoz-e problémát a tananyag digitális átadása és számonkérése.

Az iskola honlapján ‒ www.godinemeth.hu ‒ linkgyűjtemény segíti a tananyag feldolgozását. Az oldal közkedveltségét mutatja, hogy országosan, az oktatás területén a második helyen áll a honlap látogatottsága.

Minden tanóra, korrepetálás, szakkör, tehetséggondozás, iskolaotthonos, tanulószobás foglalkozás elsajátítandó anyagát, a gyakorlatokat és a feladatokat a pedagógusok a KRÉTA E-Napló házi feladat részébe jegyzik fel. A házi feladatok határideje általában 7 nap.

A számonkérésre a Kréta E-napló kérdőíves rendszerét, az E-üzenet funkciót és az online platformokat használjuk. A pedagógusok mindennap az aznapi órarendnek megfelelően végzik a munkájukat.

Folyamatos tájékoztatást, személyes segítséget nyújtunk a kollégáknak, szülőknek, gyerekeknek az iskola Facebook-oldalán, az iskola honlapján és a KRÉTA faliújságon.

Google drive-on az intézményvezetők és a kollégák közösen dolgoznak együtt, és segítik a jó gyakorlatok megosztását.

A digitális munkarend szerint minden pedagógus az aznapi órarendjének megfelelően tölti fel az anyagokat, létesít online kapcsolatot (video, Skype, Viber, YouTube élő csatorna, E-üzenet, E-napló kérdőívezés, Redmenta, Google Classroom) a tanulóval, az alsó tagozaton a szülőkkel is.

A művészetoktatásban a hangszeres órák videohívással valósulnak meg, különböző alkalmazások segítségével (Skype, Messenger, Viber).

A felső tagozaton a meglévő Google-tanterem osztálycsoportokat is használják a kollégák tananyaghoz kapcsolódó tartalmak és feladatok megosztására, illetve vannak kollégák, akik évek óta használják a Redmenta.com oldalt számonkérésre, gyakorlásra. Általánosan: online tesztek és feladatsorok készítésével (E-KRÉTA kérdőívezés, Google Classroom, digitális és oktatási platformok és az iskola honlapján felsorolt linkek), írásbeli beszámolókkal, élő online kapcsolattal, munkájukról készült fotókkal stb. végezzük a számonkéréseket, már az első naptól kezdve. A tanulókat szaktanári és órai dicséretben is részesítjük aktivitásuk alapján. Nagyon ügyesen tanulnak. Büszkék vagyunk rájuk!

Köszönet Ragályi Balázsnak és Mohácsi Zoltánnak, akik laptopokkal és számítógépekkel segítették a rászoruló tanulókat.

Az első másfél héten sok probléma volt a Házi feladatok, Üzenetek elérhetőségével a KRÉTÁ E-naplóban és az E-ügyintézésben. A tárhelybővítéssel sokat javult a KRÉTA használhatósága, maximálisan figyelembe veszik a javaslatokat, és segítenek.

Köszönjük a szülők türelmét, megértését és segítségét ebben a nehéz helyzetben!

Külön köszönetet érdemelnek a pedagógusok, akik napi 14-16 órát töltenek a számítógépek, laptopok előtt, és mindent megtesznek azért, hogy a gyermekek megfelelő oktatásban részesüljenek.

Bajkó Ildikó
igazgató