A Gödi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

ÁLLÁSHIRDETÉS

A TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET IGAZGATÓI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE

Jogviszony: határozott idejű, 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony.

A munkakörhöz tartozó főbb feladatok: irányítja, ellenőrzi és szervezi a Településellátó Szervezet törvényes, szakszerű és gazdaságos működését. Felelősséggel tartozik a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért. Az irányítás feladatait az SZMSZ-ben leírtaknak megfelelően végzi. Munkáltatói feladatokat lát el.

Pályázati feltételek: egyetemi vagy főiskolai végzettség, büntetlen előélet, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy gazdasági végzettség, vagy egyetemi szintű jogi végzettség.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 25.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton, a hr@god.hu e-mail- címre elküldve, vagy postai úton,
a pályázatnak Göd Város Önkormányzata címére történő megküldésével
F(2131 Göd, Pesti út 81.).
A borítékon fel kell tüntetni: 09/151/2020, „Igazgató”.

További információk: www.god.hu