2. SZÁMÚ VESZÉLYHELYZETI TÁJÉKOZTATÓ

2020. 03. 14. 19:15

Tisztelt Gödi Lakosok!
Tisztelt Szülők!

Az előző tájékoztatómhoz képest jelentős változás történt. Magyarország Kormánya kiadta a 45/2020. (III.14) Korm. rendeletét, mely visszaadta a bölcsődék és óvodák esetében a rendkívüli szünet elrendelésének jogát a települési polgármestereknek. Így már teljes felhatalmazással rendelkezem a döntés meghozására.

Tudom, hogy sok család nincs felkészülve arra, hogy egy hétfői bezárás esetén el tudják helyezni biztonságosan gyermeküket, hiszen a munkáltatókkal nem mindenki tud hétvégén kommunikálni. Idő kell a családok számára, hogy megszervezzék életüket ebben az új helyzetben.

Mindezek tudatában úgy döntöttem, hogy 2020. március 16-tól a Göd Város Önkormányzata fenntartásában lévő bölcsődékben és óvodákban, a koronavírus terjedésének csökkentése érdekében, rendkívüli szünetet rendelek el, azzal a feltétellel, hogy

1. az intézmények 2020. március 19-ig, vagy további intézkedésig, ügyeleti rendben működnek tovább, ami azt jelenti, hogy a dolgozók a helyükön lesznek,

2. azok a szülők, akik nem tudják elhelyezni gyermeküket, még igénybe vehetik a korábbi rend szerint az intézmények szolgáltatását az ügyeleti rend végéig, legkésőbb 2020. március 19-ig.

3. 2020. március 19után csak azon gyermekek felügyeletét kérhetik a szülők, akiknek mindkét szülője, vagy az egyedül nevelő szülő

a, a Magyarország kritikus infrastruktúrájának üzemeltetésében vannak foglalkoztatva;
b, az egészségügy,
c, a Magyar Rendőrség,
d, Magyar Honvédség érintett állományába tartoznak;
e, vagy a szülők szociális helyzetére,
f, vagy különös méltánylás érdemlő körülményre

hivatkozva a szülő kérte gyermeke felügyeletét.

4. A kérelmeket az intézményvezetők az óvónők, illetve bölcsődei gondozók javaslatára bírálják el soron kívül, 1 naptári nap alatt.

5. Az intézményekben 2020. március 19. után az intézményvezetők gondoskodnak arról hogy, a legfeljebb 10 fős csoportokban lássák el a gyermekek felügyeletét.

6. A gyermekek étkeztetésének ellátása az intézményben a korábbiak szerint történik.

a, Amennyiben valaki a gyermekfelügyeletet nem kéri, viszont a melegétel ellátásra továbbra is igényt tart a megszokott áron, akkor azt előzetes regisztráció után az eddigi intézménynél kihirdetett átvételi ponton átveheti.

Tisztelettel kérek minden érintettet, hogy jelen intézkedésemet, mint a járványügyi helyzetben tett rendkívüli intézkedésemet támogassák, a lehető legszélesebb rétegnek tegyék elérhetővé. Megértésüket köszönöm!

Balogh Csaba
polgármester