Ünnepség és díjátadó a Magyar Kultúra Napján

Elismerések

Az idei év díjazottjai és a város vezetői, illetve országgyűlési képviselője Fotó | Bokor Ádám

Január 22-én a Duna-part Nyaralóházak színháztermében ünnepelték a gödiek a Magyar Kultúra Napját és azokat, akik a városban a legtöbbet teszik kulturális értékeink gyarapításáért.

A Búzaszem Iskola növendékeinek és tanárainak somogyi népdalcsokrával kezdődött az esemény. Duda, tekerőlant, hegedű és citera kísérte az énekszót. A ráhangolódást elmélyítő percek után Balogh Csaba köszöntötte az egybegyűlteket. A polgármester így fogalmazott: igazából a magyar kultúra az emberekben van, ami abból is kristálytisztán megmutatkozott, hogy néhány pillanattal korábban a Szózat zenei kísérete elakadt egy technikai hiba miatt, de az éneklés folytatódott ‒ a jelenlévőknek köszönhetően.
Tuzson Bence országgyűlési képviselő Kányádi Sándor költőt idézve kezdte mondandóját: „Egyetlen hazánk van: ez a magyar nyelv.” Legyen bárhol a világban, aki magyar nyelven szólal meg, az hordozza kultúránkat, történelmünket. Emiatt nagy felelősségünk van abban, hogy képesek legyünk ezt a nyelvet egyben tartani, ápolni és továbbadni generációról generációra. Hordozzuk és visszük tovább a kultúránkat, de mindig újra is kell élnünk, újjá is kell teremtenünk. Hozzátette: a nyelvünket úgy kell megőriznünk, hogy az a kultúránk megőrzésének záloga, és ahogy képesek voltunk erre az elmúlt ezer évben, úgy kell biztosítanunk azt az elkövetkezőkben is. Csak így nevezhetik majd a jövő generációk Magyarországot magyar országnak, képesnek kell lennünk összetartani nyelvünket és kultúránkat, ami egyszerre magyar és egyszerre európai.

Vajda Viktória, a Humánügyi Bizottság elnöke is köszöntötte az egybegyűlteket

Vajda Viktória, a Hu­mán­ügyi Bizottság elnöke a kultúra megtartó erejéről beszélt, kiemelve, hogy a jelenben és a jövőben lépést kell tartanunk a gyorsuló világgal, hogy a magyar kultúra megőrizhesse és újakkal gyarapítsa értékeit. A kulturális üzenetek és értékek közvetítését városi szinten is segítenünk kell. Az előadó szólt arról, hogy nemrég hagyta jóvá a Hu­mán­ügyi Bizottság a következő négy esztendőt meghatározó, átfogó kulturális koncepciót. Fontos teendők között említette az Értéktár felélesztését, a Göd márka megalkotását, egy fedett szabadtéri színpad építését, a Kincsem Udvarház élettel való megtöltését, a könyvtár fejlesztését és bővítését. Közös munkára hívta a gödieket, mert mint fogalmazott: az alapjaink közösek, a kultúra a közös alap.

Korhecz Imola előadóművész mondott ünnepi beszédet
Fotó | Bokor Ádám

Kolláth András, a gödi Németh László Általános Iskola klarinétművész tanárának hangszerjátéka után Korhecz Imola előadóművész osztotta meg gondolatait a magyar kultúráról. Felidézte, hogy Huzella Péter koncertjén járt először a gödi színházteremben, később költészeti műsorával, illetve a Cimbora együttessel maga is fellépett itt. Elmondta, hogy hisz az élménypedagógiában, és abban, hogy minden felnőttben ott él kisgyermekkori önmaga – akit még az érzelmei vezetnek a világban. A kisgyermek természetes vágya, hogy minél gyakrabban találkozzon rendszeres keretek között a művészetekkel. Gyermekkorban ennek legfőbb eszköze a játék: a mozgás, a vers, a muzsika és a mese. A mai gyerekek hétköznapjaik nagy részét tanintézményekben töltik, ezért fejlődésükben meghatározó az iskolai légkör. Az érzelmi, értelmi és szociális nevelés terén nagy szerepe van a pedagógusoknak, a szépen beszélt magyar anyanyelvnek. Ahhoz, hogy ne váljunk magányosokká, fontos a kulturális közösségek építése, s ehhez a művészetek remek eszközök. A Nemzeti Összetartozás Éve a magyar nemzet kulturális összefogásáról is szól, minden területet beleértve. Az ifjúság bölcs terelgetése, a virtuális magányból való kirobbantása a pedagógusok és a szülők legnehezebb feladatai közé tartozik napjainkban. Van mibe kapaszkodni, tudjuk, hová tartozunk, – ha ismerjük nyelvünket, hagyományainkat, gyökereinket. Korhecz Imola Ady Endre soraival kívánt a feladathoz bátorságot mindenkinek ehhez a nemes feladathoz:

„Csak akkor születtek nagy dolgok,
Ha bátrak voltak, akik mertek
S ha százszor tudtak bátrak lenni,
Százszor bátrak és viharvertek.”
(A Tűz csiholója)

A Búzaszem Iskola tanárai és növendékei somogyi és moldvai dallamokat játszottak
Fotó | Bokor Ádám

Az ünnepség színpadi műsorral folytatódott. Először a Kastély Óvoda Pitypang csoportja lépett a közönség elé. Baranyai Eszter és Kovács Annamária óvodásainak kedves játékfűzését nagy tapssal jutalmazták a nézők. Kölcsey Ferenc Himnusz című költeményét Kemény Gábor, a Piarista Iskola tanára szavalta el.

A Gézengúzok készülő új darabjukból mutattak be egy részletet

Készülő, Meszendzser című darabjukból mutattak be ízelítőt Zachár Zsuzsa, Hirsch Anett és Bíróné Csernus Bernadett tanítványai, a Gézengúzok. A műsort a búzaszemesek moldvai zenecsokra zárta.

VPK