Részletek a Magyar Kultúra Napja díjátadóján elhangzott laudációkból

Elismerések

Fülöp Zoltán (balról), Lőrincz László, Balogh Csaba és Tuzson Bence adták át az elismeréseket. (Képünkön Kocsis Katalin veszi át a díjat)

Az est második felében adták át az Év pedagógusa díjakat. A helyezettek és a díjazottak a munkatársak jelölése alapján (a méltatásokat kollégáik írták):

Kincsem Óvoda:

  1. helyezett: Berkóné Misnyovszki Erika,
  2. helyezett: Erdész Ildikó

A Év pedagógusa: Kocsis Katalin
„27 éve aktív és lelkes kollégája óvodánknak. Szakmai életútját a folyamatos tanulás jellemzi. Büszkék vagyunk arra, hogy Kati kiválóra minősített pedagógusa óvodánknak, szakvizsgáját jól tudja hasznosítani jelenlegi megbízott vezetői pozíciójában. Nagyon magabiztos tudója és segítője a gyermekek neveléséhez szükséges szakmódszertani értéktárunknak. Értékelése kollégái számára mindig egyértelmű, mely a célok tudatosításából indul ki. Szem előtt tartja a nevelési céljainkat és az óvoda művészeti pedagógiai programját, ezzel is emelve szakmai színvonalunkat. Évek óta mentorálja a főiskolai hallgatókat és a gyakornok pedagógus kollégákat, velük is szívesen megosztva megszerzett tudását. Példaszerű az, ahogyan kedves, halk hangján a gyerekeket motiválja és aktivizálja.”


Huzella Tivadar Általános Iskola (alsó tagozat):

  1. helyezett holtversenyben: Ács Sándor Péterné és Farkas Judit,
  2. helyezett: Balla Krisztina

Az Év pedagógusa: Sági Péter
„Péter 2003-ban szerezte meg tanítói oklevelét és angol nyelvi műveltségi végzettségét Zsámbékon. Még abban az évben helyezkedett el iskolánkban, s egy kis kihagyással, de azóta is az alsó tagozat oszlopos tagja. Szakmai és módszertani felkészültsége, gyermekcentrikus attitűdje, sziporkázó humora méltán tette a gyerekek egyik kedvencévé. Az angol nyelv szeretete „Pítör tícsör” fáradhatatlan munkájának, valamint könnyed, mindig vidám és hangulatos óravezetésének eredménye. 2018 óta az angol munkacsoport vezetőjeként számos szakmai eredménnyel is büszkélkedhet. Neki köszönhető az angol nyelvi szintfelmérők kidolgozása és metodikájának megalkotása. Az angol nyelvi hét tematikus szervezése, színes programkavalkádja és mindig páratlan sikere is az ő nevéhez fűződik. Pétert innovatív és lendületes szakmai munkájának, valamint páratlan személyiségének elismeréseként 2019-ben a Huzella Iskola az év pedagógusának választotta.”


Gödi Németh László Általános Iskola és AMI (felső tagozat):

  1. helyezett Győrffy Mónika,
  2. helyezett holtversenyben Bartus Klaudia Erzsébet és Juhász Zsuzsanna.

Az Év pedagógusa: Medve Sándorné
„37 éve oktatja-neveli tanítványait nagy szeretettel matematika‒technika szakos tanárként, osztályfőnökként. Kati kreativitása és türelme határtalan, amelyet a szülők megismerhettek a Családi DÖK-ÖKO Napon, amikor farmerekből varrtak, alkottak együtt hasznos tárgyakat. Tehetséggondozó munkája életpályája során kiemelkedő: tanítványai rendre szép eredményeket érnek el a matematikai, a kerékpáros és a közlekedési versenyeken. Sikeres felkészítő munkájáért elismerést kapott a Bólyai Matematika Csapatversenyen, majd 2018-ban az Év pedagógusa díj jelöltje volt és tankerületi elismerő oklevélben részesült. Igényes önmagával és a tanítványaival szemben. Több generáció köszönetét szeretnénk átadni neki ezen a napon, amelyeknek a tehetségét kibontakoztatta, életútjukat segítette.”


Művészetoktatásért, Kultúráért és Nevelésért Díj
József Attila Művelődési Ház és Göd Városi Könyvtár

  1. helyezett: Czinóber Klára,
  2. helyezett: Droppán Györgyi

A Művészetoktatásért, Kultúráért és Nevelésért Díjat kapta: Balogh Edina
„Edina 2003 óta a Göd Városi Könyvtár munkatársa. Részt vett a kölcsönzésben, a könyvtári rendezvények szervezésében, lebonyolításában. A Madarak és fák napjára meghirdetett gyermekrajzpályázat és a könyvtári vetélkedők jutalmazásához szponzorokat kutatott fel és adományokat gyűjtött. 2008-tól az Ady Fiókkönyvtárat vezeti, vele találkoznak elsősorban a felsőgödi olvasók. Kölcsönöz, válaszokat ad a könyvtárral, a településsel, a helyi közhasznú információkkal kapcsolatban feltett kérdésekre. Feldolgozza az ajándékkönyveket, könyvtárhasználati és kézműves foglalkozásokat vezet a gyerekeknek havi rendszerességgel. Ő tartja a kapcsolatot a könyvtári rendezvények támogatóival. Edina rendszerető, határozott személyiség, aki kézben tartja a fiókkönyvtár ügyeit, gondoskodik az épület és a környezet rendezettségéről, otthonosságáról.”


Göd Város Alkotó- és Előadóművész Díj
E díjra idén három jelölés érkezett. A Hu­mán­ügyi Bizottság és a képviselő-testület döntése alapján Mág Tamás, a 2019-ben elhunyt gödi festőművész kapta meg posztumusz az elismerést. Az elhangzott laudációból idézünk:
„Alkotásai nem csak Magyarországon, hanem számos külföldi országban is igen keresettek. A Gödön otthonra lelő festőművész munkáiból az elmúlt években idehaza is jó néhány tárlatot rendeztek, s képei megtalálhatóak Japán, Észak-Amerika, Tajvan és több európai ország galériájában és magángyűjteményében is. Évről évre megtartott nyári festőkurzusain növendékeinek azokat a mesterfogásokat igyekezett megtanítani, amelyektől a képek megmozdulnak és életre kelnek.”
Méltatása közben a közönség kivetítve láthatta Mág Tamás alkotásait. A díjat a festőművész özvegye, Ildikó és lánya, Kata vették át.
(A művésszel 2015 áprilisában készült interjút 2020 februári lapszámunk 28. oldalán olvashatják.)