Hogyan készülhet fel a város a Samsung termelésével együtt járó kockázatokra?

interjú

A Samsung SDI veszélyességi besorolásáról még nem született hatósági döntés. Egyelőre nyitott kérdés, hogy felső küszöbértékű veszélyes üzemmé nyilvánítják-e a gyárat

Január 8-án közmeghallgatást tartott az önkormányzat a Samsung-gyár magasabb veszélyességi besorolásáról. A fórum összehívására azért volt szükség, mert a koreai akkumulátorgyár bővíteni készül termelési kapacitását, és ezzel összefüggésben jelentősen megnövelné a telephelyén tárolt veszélyes anyagok mennyiségét. A január eleji fórum témájához kapcsolódva Borbíró Mihállyal, az önkormányzat katasztrófavédelmi referensével beszélgettünk a lakosság biztonságát érintő kérdésekről.

Borbíró Mihály katasztrófavédelmi referens

– A Samsung SDI a közmeghallgatás után néhány nappal kérte a katasztrófavédelmi hatóságtól a felső küszöbértékű veszélyes üzemmé nyilvánítására vonatkozó eljárás szüneteltetését. Így még nem született meg a döntés a magasabb veszélyességi besorolással kapcsolatban. Mikorra várható, hogy lezárul ez a folyamat?

– Pontos információnk nincs arról, hogy konkrétan milyen indokkal kérte a Samsung SDI az eljárás szüneteltetését. A legvalószínűbb ok az lehet, hogy van olyan létesítési kérdés, aminek a megoldását még az eljárás folytatása előtt magára vállalta a gyár, nehogy elutasítsa a hatóság a kérelmét. A mai (2020. február 3-i) információm szerint a Samsung SDI még fenntartja az eljárás szüneteltetését. Ha kéri az eljárás folytatását, akkor az várhatóan elég hamar – becslésem szerint körülbelül öt nap alatt – le is zárul majd, hiszen a legtöbb eljárási cselekményt már lefolytatta a hatóság.

– Milyen veszélyes tulajdonságokkal rendelkezik a gyár területén nagy mennyiségben tárolt  elektrolit, illetve a katód aktív anyag? A lakosságra nézve milyen károsító hatásuk lehet ezeknek normál működés, illetve egy esetleg bekövetkező ipari katasztrófa esetén?

– A telepen tárolt veszélyes anyagok közül az ön által említett két anyagnál keletkezhet olyan hatás, ami esetleg a gyár területén kívül is érzékelhető veszélyeztető hatást válthat ki. Az egyik anyag ezek közül egy tűzveszélyes folyadék (dimetil-karbonát), amelyet az elektrolithoz használnak. Ennek az anyagnak az égése akár robbanásszerűen is megtörténhet. Ez esetben hatása a legközelebbi lakóterületre lökéshullám formájában jelenthet veszélyt, ami üvegkárok és egyéb, viharkárokhoz hasonló következményekkel járhat Újtelep (Bócsa) első utcájának középső ingatlanjaira nézve. A pontos hatásterület a városi honlapon (www.god.hu) elérhető Lakossági Tájékoztatóban megtalálható. Ha ez az anyag a vízhálózatba jutna, az egészségügyi kockázatot jelentene. Ennek megelőzéséről a gyár komoly kármentővel és elcsöpögés elleni érzékelőkkel, kamerás megfigyeléssel, illetve automatikus tűzoltó berendezéssel gondoskodik.
A másik veszélyes anyag egy por alakú fémoxid (alumínium-kobalt-lítium-nikkeloxid), amely a bőrrel érintkezve, illetve belélegezve mérgező hatású. Ez az anyag, ha kiszóródna, a gyár területén kívül nem jelentene veszélyt. Azonban egy esetleges tűz esetén – mivel ez is nagyon gyúlékony anyag – a füsttel felszálló légáramlatok útján, illetve füstgázok formájában kijuthat a telepről, és a széliránynak, illetve az egyéb légköri viszonyoknak megfelelően veszélyeztetheti a lakosságot. A kárterületen a bőrre jutva vagy belélegezve sérüléseket, legvégső esetben akár halált is okozhat. Ennek az anyagnak a kezelése során is ugyanolyan biztonsági rendszerek működnek, mint az előzőnél. A hatékony tűzjelző és oltó berendezés működése esetén nem kerül ki a gyár területéről a veszélyeztető hatás. Azonban, ahogy azt a Lakossági Tájékoztató is mutatja, ha a legrosszabb légköri viszonyok alakulnának ki, és az automatikus tűzoltó berendezés sem működne, akkor ez a hatás egy esetleges ipari baleset bekövetkezésekor 304 méteres távolságra is kiterjedhet. A legveszélyesebb zóna távolsága 160 méter a veszélyes anyag tárolójától mérve. Ez konkrétan azt jelenti, hogy Göd-Újtelep egy részének házait elérheti. Ezeknek az adatoknak a független szakértőkkel való ellenőriztetése, auditálása most van folyamatban. A tervezésnél mi a legrosszabb előrejelzést vesszük alapul. Ennél konkrétabb tájékoztatást a szakértői munka befejezéséig nem tudok adni, mert az nem lenne megfelelően alátámasztott információ.

– A lakossági fórumon is elhangzott, hogy áprilisra kiépül a Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer (MoLaRi). Milyen káros kibocsátások mérését végzi ez a rendszer?

– Jelenleg folynak az egyeztetések a MoLaRi elemeinek megtervezése tárgyában. A Samsung SDI kedvezően fogadta az önkormányzatnak azt az igényét, mely szerint nemcsak a katasztrófaesemények detektálását várnánk a rendszertől, hanem a környezeti hatások folyamatos figyelését is, hogy már jó előre érzékelhessünk akár a zajártalmat, akár a kisebb szivárgásokat, üzemzavarokat, és így intézkedéseket lehessen tenni még a nagyobb bajok bekövetkezése előtt. Ez az eddigiektől teljesen eltérő szemlélet, ezt akarjuk érvényesíteni a lakosság nagyobb biztonsága érdekében. Hogy pontosan milyen faktorokat fog mérni és detektálni a rendszer, arról a szakértők még tárgyalnak. Amikor átvettük az önkormányzatot, összesen két motorszirénát találtunk, amelyek közül az egyik biztosan nem működik. Ez a rendszer nem alkalmas a lakosság riasztására. A MoLaRi rendszer kiépítése minőségi javulást jelent majd a mostani helyzethez képest. A MoLaRi ugyanis nemcsak riasztójelzést ad le, mint egy motorsziréna, hanem képes élőszóval tájékoztatni a lakosságot a veszélyhelyzetben alkalmazandó rendszabályokról is. Ez lehet a záloga a hatékony védekezésnek.

– Milyen intézkedésekre számíthat az önkormányzattól a lakosság annak érdekében, hogy a gyár normál üzemmódja mellett jelentkező káros hatásokról (a környezeti terhelésről, az esetleges egészségkárosító hatásokról) is többet tudjunk?

– A tárgyalások most arról szólnak, hogy lehetőleg minden mért adatot figyelemmel kísérhessen a lakosság egy nyilvános felületen. Ez is hozzájárulna a biztonságérzet növekedéséhez. Remélhetőleg sikeresen zárulnak a tárgyalások. A városi honlapon elérhető Biztonsági Jelentés auditálása, valóságtartalmának vizsgálata is előkészítés alatt áll. A részletes elemzés is nyilvánosságot kap majd.

– Ha a hatóság az eljárás végén magasabb veszélyességi kategóriába sorolja a Samsungot, és megadja az engedélyt arra, hogy nagyobb mennyiségben tárolhassa a működéséhez szükséges veszélyes anyagokat, akkor az önkormányzatnak úgynevezett külső védelmi tervet kell kidolgoznia.

– A külső védelmi tervet a katasztrófavédelemmel és több más hatóság közreműködésével, az engedély kiadását követő hatodik hónap végéig kell elkészíteni. Ennek előkészületei már zajlanak. Ezenkívül teljesen át kell dolgozni a város polgári védelmi rendszerét, de a veszélyelhárítási tervet is. Sajnos a Samsung SDI eddigi veszélyeztető hatásaira vonatkozóan nem találtunk adatokat a korábbi veszélyelhárítási tervben. A város polgári védelmi szervezeteit úgy kell kialakítanunk, hogy önvédelmi jelleggel képes legyen a veszélyeztető hatások következményeinek felszámolására. A tervnek ki kell térnie az alkalmazható eljárásokra (például elzárkózás, ideiglenes elhelyezés, befogadás), de a kárterület mentesítésére, helyreállítására is. Várjuk az önkéntes jelentkezőket a polgári védelmi szervezetekbe. Szívesen vesszük szakemberek jelentkezését is, akik részt vennének a terv kidolgozásában. Ha a Samsung megkapja az engedélyt, és elindul a terv készítése, ennek a folyamata is nyilvános lesz.

– A közmeghallgatáson a Samsung által megbízott kockázatelemző cég – a Generisk Kft. – ügyvezetője elmondta, hogy a gyár minden biztonságvédelmi előírásnak messzemenően eleget tett, „a gyár ennél biztonságosabb már nem lehetne”. Egy ipari baleset esetén ugyanakkor a hatásterület kiterjed a lakott terület egy részére, és ezt joggal érzik nyugtalanítónak az ott élők. A fórumon a lakosok nem kaptak közérthető tájékoztatást arról, hogy mi a reális esélye egy súlyosabb ipari katasztrófa bekövetkezésének, illetve mi a teendőjük ilyen esetben. Lesz ezzel kapcsolatban olyan tájékoztatás, ami nem csak a szakemberek számára érthető?

– A külső védelmi tervvel egy időben el fogunk készíteni egy lakossági tájékoztatót, amely közérthető nyelven fogalmazza meg a veszélyeztető hatásokat, az okozott tüneteket, az elsősegélynyújtás lehetőségeit és az alkalmazható védekező eljárásokat. Ezt az anyagot el fogjuk juttatni mindazokba a háztartásokba, amelyeket érinthetnek a veszélyeztető hatások, amikre a mostani beszélgetésünk elején is kitértünk már.

– Milyen hiteles tájékoztatást adhatunk a lakosságnak a koronavírus-veszélyt illetően? Miután a Samsung-gyárban sok a külföldi munkavállaló, veszélyeztetettebbek-e a gödiek a vírussal való megfertőződés tekintetében, mint az ország más részein élő állampolgárok?

– A mostani járványt okozó koronavírus-változat a 2019-nCoV elnevezésű vírus. Ma már a média elég sok információt megosztott ebben a kérdésben. Látható, hogy a világ sokkal gyorsabban reagált, mint a korábbi hasonló, koronavírusok okozta járványok esetében. A kutatólaborok elkezdték a szekvenciák vizsgálatát, Kína megosztotta a világgal a vírus ge­nom­jára vonatkozó ismereteit. Ez a korábbi MERS és SARS vírusok okozta járvány idején nem így történt. A gyors reagálás gyorsabb eredményeket is jelenthet tehát.
A Samsung SDI az országban elsőként vezette be a WHO által javasolt eljárásrendet a vírus behurcolásának megakadályozására. Erről az országos sajtó is kimerítően tájékoztatott. Ezen eljárások miatt nem gondolom, hogy a gödi lakosok veszélyeztetettebbek lennének, mint az agglomeráció vagy az ország más településein élők. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a helyzetet, és azonnal tájékoztatni fogjuk a lakosságot a tennivalókról, ha ezt a helyzet szükségessé tenné.
Amit javasolni tudunk: az immunrendszert erősítő kúrák, a gyakori kézmosás, a zsúfolt tömegközlekedési eszközök kerülése. Ha ilyen helyen kell tartózkodnunk, akkor akár a szájmaszk viselése, ami nagyon hasznos influenzajárvány esetén is. Különösen figyeljünk oda a kisgyermekekre és a legyengült immunrendszerű, krónikus betegséggel küzdő idős emberekre. Egyelőre más óvintézkedéseket a magyarországi helyzet nem igényel.

– Tervezi-e az önkormányzat, hogy tárgyal a Samsunggal a gyár közelében élők anyagi kompenzációjáról, tekintettel arra, hogy a környéken lévő ingatlanok veszítettek az értékükből vagy eladhatatlanná váltak?

– Mi egyrészt azt ajánlottuk a Samsung SDI-nak, hogy ha vendégházat, parkolót vagy egyéb létesítményt akar kialakítani, akkor ehhez részesítse előnyben a hatásterületen lévő ingatlanok felvásárlását. Másrészt pedig bízzon meg egy független ingatlanszakértő céget az ingatlanok árváltozásának monitorozásával, hogy akinek kára keletkezik, azzal megalapozottan tudjanak tárgyalni. Annyit tudunk, hogy a Samsung SDI megvizsgálja a javaslatainkat. Mi ezeket látjuk az alapnak a további tárgyalásokhoz. Ebben a tekintetben még nagyon az elején járunk a mindenki számára megnyugvást jelentő útnak.

– Mikor lesz legközelebb lakossági fórum a gyár környezetében élők számára?

– A lehető leghamarabb szeretnénk meghirdetni egy következő lakossági fórumot. Hetente egy-két alkalommal tárgyalunk a minisztériumokkal, keressük, hogy melyek a lakosságra és a környezetre a lehető legkisebb hatást gyakorló megoldások a Samsung SDI bővítésekor. A bővítéssel kapcsolatos koncepcióról hamarosan döntenek, tehát most van itt az ideje a tárgyalásoknak, mert nem szeretnénk elmulasztani ezt a lehetőséget. Azt szeretnénk, hogy a lakosságot a lehető legkevésbé terhelje a küszöbön álló fejlesztés. Célunk emellett az is, hogy a lakosaink a lehető legtöbbet profitálhassák a Samsung SDI-hoz kapcsolódó járulékos fejlesztésekből. A célszerű az lenne, ha a lakossági fórumra akkor kerülne sor, amikor a lehető legtöbb információval tudunk szolgálni az érdeklődőknek.

Koditek Bernadett