Közmeghallgatást tartottak a Samsung-gyár magasabb veszélyességi besorolásáról

A nyilvános testületi ülésre teljesen megtelt a Duna-part Nyaralóházak színházterme

A Samsung SDI veszélyességi besorolásának tárgyában hirdetett közmeghallgatást január 8-ára Balogh Csaba polgármester. Az eseményt a Duna-part Nyaralóházak színháztermében tartották.

A nyilvános testületi ülésnek számító fórum összehívására azért volt szükség, mert a gödi akkumulátorgyár kérelmet nyújtott be a hatóságokhoz, hogy az eddigi alsó küszöbértékűről felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemre változtassák a besorolását. A gyár ugyanis termelési képességét igyekszik a piaci igényekhez igazítani, így újabb gyártósorokat állít üzembe. A gyártókapacitás bővítésével azonban jelentősen nőne a telephelyen tárolni kívánt veszélyes anyagok mennyisége, mégpedig oly mértékben, hogy az elérné a felső küszöbértéket. A jelenlegi 86 tonnáról 666 tonnára emelkedne az úgynevezett katód aktív anyagok aránya, a Samsung SDI-nak ezért kellett kérelmeznie üzemi besorolásának megváltoztatását.
A Katasztrófavédelem által kezdeményezett engedélyezési eljárás részeként így kötelező közmeghallgatást tartottak, amelyen számos gödi lakos, valamint a Samsung, a katasztrófavédelmi igazgatóság, a rendőrség és az önkormányzat képviselői voltak jelen. Teljesen megtelt a Duna-part Nyaralóházak színházterme, sokan az előtérben elhelyezett kivetítőn keresztül követték az eseményeket. A nyilvános ülés élő közvetítését bárki figyelemmel kísérhette Göd Város Önkormányzatának hivatalos Facebook-oldalán is. A több mint 4 órás közmeghallgatásról készült videofelvételt mintegy 7000 ember nézte meg az interneten keresztül. (A felvétel a városi Facebook-oldalon továbbra is megtekinthető.)

Hogyan jutottunk idáig?

Az ülés kezdetén Balogh Csaba polgármester rövid összefoglalót tartott arról, hogy milyen lépések vezettek a mai állapot kialakulásáig. „A kormány az ipari terület helyrajzi számainak módosításával megteremtette a feltételét annak, hogy a gyár bővítését lehetővé tevő építési engedélyezési eljárások megkezdődhessenek. Ezzel elvette a gödi képviselő-testülettől annak lehetőségét, hogy beavatkozzon a folyamatba, pláne, hogy megakadályozza a fejlesztéseket. A vonatkozó rendelet teljes beépítettséget enged az iparterületen, viszont nem ad lehetőséget arra, hogy védősáv kialakítását lehessen követelni az iparterület és a lakott terület között. Az előző városvezetés kérte a kormányt, hogy a tervezett fejlesztést minősítse kiemelt beruházásnak, amit a kormány meg is tett. Ezzel vált lehetővé az előző önkormányzat számára, hogy megvásárolja a kérdéses területet, majd továbbértékesítse azt a Samsung SDI-nak. Ezután rendelte el a kormány a területen lévő erdő kiirtását” – mondta el a polgármester, majd az előzmények felvázolása után hangsúlyozta: Az önkormányzat nem engedélyező hatóság, a Samsung SDI működése nem rajta múlik. Annak szabályozása a Katasztrófavédelem hatáskörébe tartozik.

Írásos lakossági kérdések

Az önkormányzat a weboldalán, illetve a Facebook-oldalán közzétett elérhetőségen már az ülés előtti hetekben fogadta a lakosság írásban feltett kérdéseit, és továbbította azokat a Katasztrófavédelemnek, illetve a Samsung SDI illetékeseinek. Több mint 70 embertől 200-nál is több kérdés érkezett, nem csak a gyár magasabb veszélyességi fokozatba sorolásával, hanem a Samsung SDI gödi jelenlétével kapcsolatos sok más témában is. A közmeghallgatásra írásban beküldött lakossági kérdések és az azokra adott válaszok megtalálhatók a www.god.hu városi weboldalon. Ezek közül azokat, amelyeket a levélírók kifejezetten az önkormányzatnak címeztek, Balogh Csaba igyekezett témacsoportokba szedve röviden megválaszolni az ülésen.
Hangsúlyozta, hogy az új városvezetés már a Samsunggal folytatott első tárgyalásai során kiemelt kérdésként kezelte a lakosság tájékoztatását és biztonságát szolgáló monitorhálózat kialakítását. Ebben a témában hamar sikerült összhangra jutnia a gyárral. A nagyobb vegyipari létesítmények környezetét felügyelő, országszerte alkalmazott Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer (röviden MoLaRi rendszer) nem mér mindenfajta káros kibocsátást, így például a zajszintet sem. A tárgyalások jelenleg arról folynak, hogyan lehet megoldani, hogy a Gödön telepítendő mérőrendszer a lakosság részéről megfogalmazódó jogos pluszigényeknek is meg tudjon felelni.
Az önkormányzat számos biztonságvédelmi intézkedést készül meghozni – mondta el a polgármester. A jelenlegi motorsziréna helyett például a város teljes területét lefedő, szöveges üzenet továbbítására is alkalmas riasztórendszert terveznek üzembe helyezni, valamint egy olyan városi applikációt, amelyen keresztül bárki értesülhet egy esetleges veszélyhelyzetről. Az önkormányzat a Gödi Körképben, illetve online felületeken is igyekszik majd rendszeresen informálni a lakosságot a Samsungot érintő kérdésekről, és hatástanulmányokat is készíttet, hogy informatív kimutatásokkal segíthesse a gödiek tájékozódását a gyárral kapcsolatos témákban.
Balogh Csaba azt is hangsúlyozta: a jelenlegi ülés témája kifejezetten a Samsung felső küszöbértékű üzemmé nyilvánítására vonatkozó engedélyezési eljárás, de a lakosok a gyárral kapcsolatos más témákban is feltehetik a kérdéseiket az önkormányzati fogadóórákon, illetve a lakossági fórumokon. Mint mondta, hamarosan lakossági fórumra hívják majd a Bócsán (Göd-Újtelepen) és az Oázis, illetve a Termál lakóparkban élőket, azokat, akik a gyár közelsége miatt a leginkább érintettek a Samsunggal kapcsolatos témákban.

Zombory László egyebek mellett a környezetvédelmi szempontok fontosságát hangsúlyozta felszólalásában

Katasztrófavédelmi referenst alkalmaz az önkormányzat

A polgármester a közmeghallgatás keretében bemutatta a jelenlévőknek Borbíró Mihályt, a nemrégiben kinevezett katasztrófavédelmi referenst. „Nekem nem szakmám, ezzel szemben megválasztásom napjától fogva felelősségem a veszélyelhárítás. Borbíró Mihály az, akiben szakmailag meg tudok bízni. Ő 30 évet töltött a védelmi közigazgatás területén, polgári védelmi parancsnok volt Zuglóban, tűzoltóparancsnok-helyettes Bicskén, önkormányzati tűzoltóságot irányított, és közel 11 évig polgármesterként szolgálta a települését. Minden szükséges képesítéssel rendelkezik a munkaköre ellátásához, ezért őt bíztam meg a védelmi feladatok, többek között a külső védelmi tervezés koordinálásával” – mondta Balogh Csaba. Befejezésképpen pedig hangsúlyozta: örül a lakosság aktivitásának, és bízik abban, hogy sokan vállalnak majd önkéntes polgári védelmi feladatokat, ha a Katasztrófavédelem úgy dönt, hogy megadja a gyárnak a felső küszöbértékhez szükséges hatósági engedélyt. Ebben az esetben ugyanis a városnak 6 hónapon belül ki kell dolgoznia a külső védelmi tervét.

Felső küszöbérték és biztonság

Az üzem veszélyesanyag-kapacitásának bővítésével járó kockázatokról a Samsung – a szokásos eljárás szerint – biztonsági elemzést készíttetett egy ipari és környezetbiztonsági kockázatelemző céggel, a Generisk Kft.-vel. Korda Eszter, a cég ügyvezetője a közmeghallgatáson röviden összefoglalta a biztonsági jelentésükben tett megállapításaikat, kiemelve, hogy a Samsung SDI gödi gyára nem vegyi üzem, a telepen vegyianyag-előállítást nem végeznek, hanem kisebb részben veszélyes, nagyobb részben pedig nem veszélyes anyagokból állítják elő az elektromos akkumulátorok anódját és katódját. A gyártás egyébként főként elektronikai és gépipari összeszerelési lépésekből áll, a vegyi anyagokkal kapcsolatos tevékenységek pedig maximális biztonsági intézkedések mellett folynak, védelmi rendszerek 24 órás felügyeletével. A gyárban alkalmazott műszaki biztonsági megoldások rendkívül magas szintet képviselnek, és megfelelnek mind a magyar, mind az európai uniós normáknak. Mindezeken felül a Samsung SDI kötelezettséget vállalt arra, hogy 2020 áprilisára kiépíti a MoLaRi lakossági riasztórendszert – mondta el a kockázatelemző cég vezetője.
Előadása során az is kiderült, hogy a termelési kapacitás bővítéséhez a gyár területén tárolt anyagoknak nemcsak a mennyisége, hanem a minősége is változna, ezért egy teljesen új engedélyezési eljárás lefolytatását végzi a Katasztrófavédelem. Dr. Hajdók Ildikó, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megbízott iparbiztonsági felügyelője a polgármester kérdésére leszögezte: az engedélyezési eljáráshoz semmilyen szakhatóság bevonását nem írja elő jogszabály. Szakmai döntésüket önállóan hozzák meg január 15-éig. A jelenlévő lakosok számára nem volt megnyugtató a válasz arra a kérdésre sem, hogyan minősítheti a dokumentum „nem kirívóan alacsonynak” a gyár lakott területektől való távolságát, amikor a kettőt lényegében csak egy utca választja el egymástól. Kérdés maradt az is, hogy engedélyezheti a működést a Katasztrófavédelem abban az esetben, ha a gyár az összes létező védelmi rendszert beépítette már, de baleset esetén a hatásterület még így is kiterjed a Samsunghoz közel eső lakott terület egy részére.
A lakossági aggályok között szerepelt, hogy az előzetesen közzétett dokumentáció nem felel meg a kormányrendelet előírásainak, mert nem nevezi meg pontosan a gyártás során használt veszélyes anyagokat, azok tulajdonságait, veszélyességi osztályát, az esetleges balesetek bekövetkezésekor fellépő környezet- és egészségkárosító hatását, sem pedig a balesetek elhárításában érintett felelős személyek és szervezetek nevét és elérhetőségét, így a lakosság nem érezheti magát biztonságban. Válaszában a Katasztrófavédelem arra hivatkozott, hogy folyamatban lévő eljárásról van szó, így felelősen csak a vizsgálat lezárultával nyilatkozhatnak arról, mennyiben felel meg a biztonsági jelentés az előírásoknak. Azokra a kérdésekre, amelyek arra vonatkoztak, hogy mely intézmények látják el a sérülteket egy esetleges baleset előfordulásakor, a polgármester adta meg a választ: ennek a fogatókönyvnek a kidolgozására akkor lesz szükség, ha a gyár megkapja a magasabb veszélyességi besorolást. Ebben az esetben az önkormányzatnak a külső védelmi terv elkészítése keretében egyeztetnie kell az egészségügyi ellátásról a hatóságokkal, illetve az érintett intézményekkel.

A gyár illetékeseinek válaszai

Im Kwanghyun, a Samsung HR-igazgatója (jobbra), mellette a tolmácsa, Park Sungwoung

Lakossági kérdésre válaszolva Im Kwanghyun, a Samsung SDI HR-igazgatója tájékoztatást adott arról, hogy a gyárban jelenleg 3 gyártósoron folyik a termelés. A tavaly kialakított negyedik gyártósort még tesztelik, ezen tavasszal indulhat meg a termelés, ha a Samsung megkapja a felső küszöbértékhez szükséges engedélyt. Az igazgató leszögezte: amíg az engedélynek nincsenek birtokában, addig csak az alsó küszöbértéknek megfelelő, alacsonyabb mennyiségű anyagot tárolják a gyár területén. Arra a kérdésre, hogy a jövőben – a termelési kapacitás további növekedésével – lehet-e számítani a tárolt veszélyes anyag mennyiségének újabb növelésére, Im Kwanghyun igennel felelt. A gyár bővítésével kapcsolatban azonban csak annyit mondott, a végleges tervek még nem készültek el. Korda Eszter, a Generisk Kft. ügyvezetője hozzátette: a Samsung várhatóan február közepére tudja majd bemutatni a gyár végleges méretére és kialakítására vonatkozó terveket.

A közmeghallgatáson a Samsung, a katasztrófavédelmi igazgatóság, a rendőrség és az önkormányzat képviselői voltak jelen

Egyelőre kérdés tehát, hogy a koreai akkumulátorgyár megkapja-e a termelési kapacitásának növeléséhez szükséges hatósági engedélyt a nagy mennyiségű veszélyes anyag tárolásához. A közmeghallgatáson szót kérő lakosok egyértelműen kifejezték, hogy nem akarnak felső küszöbértéket, és nem értenek egyet a gyár további bővítésével sem. A hozzászólásokból ugyanakkor az is kiderült, hogy kétségek és kérdések nem csak azzal kapcsolatban merülnek fel a gödiekben, hogy kell-e ipari balesettől tartaniuk. Jó néhányan hiányolják azokat a hatástanulmányokat is, amelyek arról adnának tájékoztatást, hogy a gyár normál üzemmódban milyen károsító hatással van a környezetre és az itt élőkre. Sokakat érint az a kérdés is, hogy fog-e valaki kártérítést fizetni azoknak a lakosoknak, akiknek az ingatlanja a gyár közvetlen közelében van, és ezért csak jóval áron alul értékesíthető vagy eladhatatlan. A Samsung további bővítésével kapcsolatban egyeseket a vendégmunkások elhelyezésének kérdése aggaszt, másokat a közlekedést nehezítő kamionforgalom, megint másokat pedig a szálló por koncentrációjának várható növekedése. A tervezett lakossági fórumok jó alkalmat teremthetnek arra, hogy az önkormányzat megismerhesse ezeket a kérdéseket, és képviselhesse a gödiek érdekeit a Samsunggal, illetve a hatóságokkal folytatott tárgyalásai során.

Koditek Bernadett
Walter Béla