A felsőgödi orgona megáldása

Bejeződött a felsőgödi orgona felújításának második üteme, amelynek során szinte újjászületett a sípos orgona. A hangszer megáldására január 11-e délutánján zsúfolásig megtelt a templom.

Mészáros Csaba plébános atya köszöntötte az egybegyűlteket, köztük külön örömmel Marton Zsolt püspökatyát, aki először látogatott el váci megyéspüspökként Felsőgödre, korábbi szolgálati helyére.
Veres Mihály, a Bozóky Gyula Alapítvány kuratóriumának elnöke „Isten csodálatos kegyelmének” nevezte ezt a napot. Megemlítette, hogy 2019-ben hármas jubileumot ünnepeltek: a templom felszentelésének 95., Göd várossá avatásának 20., valamint a szabadságharc 170. évfordulóját. Vetített képes elődadásában fotókat láthattunk a templomszentelésről, az orgonáról, a felújításról. Elmondta, hogy nemcsak az orgona újult meg, hanem a karzat padlózata is, valamint egy kórusdobogót is beépítettek a két orgonafél közé. A felújítás költségeire összegyűlt forintokért ez alkalommal is köszönetet mondott az Alapítvány bevében.
Marton Zsolt püspökatya nagy örömmel érkezett a templomba. Prédikációjában elmondta, hogy „amikor megáldjuk az orgonát, nem egy tárgyat áldunk meg, hanem Istent ünnepeljük. Azt ünnepeljük, hogy Isten megadta az erőt, a tehetséget, a feltételeket. Megköszönjük az imádságokat, amelyeket Őhozzá mondtak sokan, hogy most Isten szépsége megszólalhat ebben a templomban az orgona hangján keresztül. Örömmel tudunk eleget tenni annak a felszólításnak, ami a Szentleckében hangzott el Szent Pál apostol kolosszeiekhez írt leveléből: »Énekeljetek Istennek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket!« Mostantól úgy tegyük ezt meg, hogy az orgona, a hangszerek királynője, Isten szépségének közvetítője is kísérje énekünket, Isten-dicséretünket és imádságainkat.” Ezután megáldotta a felújított orgonát, amely szebbé és ünnepélyesebbé teszi a liturgikus cselekményeket.
Megáldotta továbbá azt a négy festményt is, amelyeket Vass István Mátyás festőművész ajánlott fel a legtöbbet adományozók részére. Veress Mihály köszönetet mondott mindenkinek, akik valamilyen formában támogatták, segítették a munkálatokat.

Az orgonafelújítók, Reith József és Kurucz Róbert bemutatták a két orgona (a virtuális és a sípos orgona) működését, Slezsák János és dr. Bednarik Anasztázia orgonajátékának segítségével.
Az ünnepséget dr. Bednarik Anasztázia virtuóz orgonajátéka zárta, J. S. Bach D-moll toccata és fúga című művét adta elő, ‒ mindenki megtapasztalhatta az orgona csodás hangját.
Az ünnepség végén a püspökatya oklevelet adományozott Veres Mihálynak, aki 2019. december 31-vel leköszönt az Alapítvány kuratóriumának elnöki posztjáról. Köszönőbeszédében méltatta, hogy „mindig elszánt, szívós szeretettel képviselte az egyházközség ügyét”.
Az orgonaszentelési ünnepség után a plébánia közösségi termében agapé várta a résztvevőket, ahol a finom falatok mellett volt idő a kötetlen beszélgetésekre is.

Vida-Szabó Emese