Közmeghallgatás a Duna-part Nyaralóházak színháztermében

A jogszabályi előírásoknak megfelelve az önkormányzat november 25-én közmeghallgatást tartott a Duna-part Nyaralóházak zsúfolásig megtelt színháztermében.

Az októberben megválasztott képviselő-testület nevében Balogh Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd felhívta a figyelmet arra, hogy a közmeghallgatás ez alkalommal a közösségi ügyek témaköreit öleli fel, egyéni esetekkel, problémákkal az állampolgárok fogadóóráikon keressék fel a városvezetés tagjait.
A polgármester röviden beszámolt arról, hogy az elmúlt bő egy hónap során az új városvezetés milyen prioritások mentén kezdte meg munkáját. Elsőnek a katasztrófavédelem aktuális teendőiről tájékozódtak, majd az önkormányzati munka hatékonyságnövelésének lehetőségeit vizsgálták meg, s lépéseket tettek egy, a korábbinál korszerűbb digitális hivatali kommunikáció kiépítésének irányába. Növelték a fogadóórák számát és a bizottsági ülések gyakoriságát annak érdekében, hogy a városvezetés naprakészen tájékozódhasson a gödi intézményeket, civil szervezeteket és polgárokat érintő kérdésekről. Végezetül Balogh Csaba szólt a kommunikációs csatornák és a szociális ellátás tervezett reformjáról, az önkormányzat beruházási, illetve befektetési elképzeléseiről, valamint a 2020-as költségvetés kidolgozásának előkészítéséről.
A polgármesteri beszámoló elhangzása után sorra követték egymást a lakossági felszólalások, amelyek összességükben két nagy témakört érintettek.
A legtöbben a lakóhelyükhöz közeli utcák, kerékpárutak, járdák és vízelvezető árkok állapotáról számoltak be, és segítséget kértek az általuk tapasztalt problémák megoldásához.
Balogh Csaba elmondta, hogy az önkormányzat átfogó felmérést tervez végezni Göd város belterületi útjainak állapotáról, és annak eredménye alapján kívánja kidolgozni az elkövetkező évekre vonatkozó cselekvési tervét.
Több felszólaló tett fel kérdéseket a Samsung-gyár újraindulásával, illetve a folyamatban lévő bővítésével kapcsolatban. Egyebek mellett szóba került a monitoring rendszer kialakítása és működtetése, a zajszint folyamatos mérése, ehhez kapcsolódva egy zajszűrő védőfal létrehozása, a Samsung SDI új üzemcsarnokának építése, a munkavállalók növekvő száma és az illegális munkásszállók ügye. Szóvá tették a forgalom nem kívánt növekedését, a veszélyes anyagok közúton történő szállítását, az erdő letermelését, amit a gyár bővítése miatt hajtottak végre, illetve a Samsung-gyár környéki városrészben élők ingatlanjainak értékcsökkenését.
A polgármester felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy a gyár vezetőivel folyamatosak a tárgyalások, a monitoring rendszer kiépítésén a Samsung SDI is dolgozik, ám mivel az önkormányzat a város teljes területét lefedő riasztórendszer létrehozását tervezi, egy kompromisszumos megoldás lehetősége körvonalazódik. A légszennyezés és a zajszint minimalizálása, valamint Göd kertvárosi jellegének megőrzése közös érdek, ezért mindkét fél kijelölte azt a felelős személyt ‒ az önkormányzat egy katasztrófavédelmi referenst –, aki napi szintű kapcsolattartásban dolgozik majd a felmerült problémák megnyugtató megoldásán.
Balogh Csaba ígéretet tett arra, hogy a városvezetés a meglévő és a közeljövőben kiépítendő kommunikációs csatornákon folyamatos és teljes körű tájékoztatást ad a gyárat érintő aktuális eseményekről és intézkedésekről. Végezetül pedig bejelentette, hogy 2020-ban több közmeghallgatást terveznek, közöttük olyanokat is, amelyek tematikus jellegűek lesznek.

GK