Rendkívüli képviselő-testületi ülés | 2019. november 5.

Az októberi önkormányzati választások eredményeinek megfelelően felálló gödi önkormányzat az alakuló ülését követő héten – törvényi kötelezettségének eleget téve – rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott. Az elfogadott napirendi pontok előtt elsőként Vajda Viktória kért szót, és a Gödi Összefogás frakcióvezetőjeként bejelentette, hogy hivatalosan is megalakult a nyolcfős frakció, amelynek vezetőhelyettese Fülöp Zoltán. Ezután Lenkei György jelezte, hogy megalakult a Fidesz–KDNP frakció is, amelyet ő vezet, helyettese pedig Markó József.

Alpolgármesterek, bizottságok

A képviselő-testület egyhangú titkos szavazással Fülöp Zoltánt a gazdasági-műszaki területekért felelős alpolgármesternek, Lőrincz Lászlót pedig a humán területekért felelős alpolgármesternek választotta, majd a két új alpolgármester letette hivatali esküjét. A grémium szintén egyhangúan megszavazta a két alpolgármester havi illetményét (bruttó 628 200 Ft), valamint a részükre megállapított havi költségtérítés mértékét (bruttó 94 230 Ft).

Ezt követően az egyes bizottságok elnevezéséről és tagjairól szavaztak. A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság elnöke dr. Pintér György, tagjai pedig Szilágyi László alelnök, továbbá Hives Gábor, dr. Hevesi Kristóf és Gazsó Csilla lett.

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének Hlavács Juditot, alelnökének Andrejka Zombort, tagjainak pedig Markó Józsefet, Zombory Lászlót és dr. Karaszek Szabolcsot választották.

A Humánügyi Bizottság elnöke Vajda Viktória, alelnöke Hlavács Judit, tagjai pedig Lenkei György, Csányi József, Bartos Csaba, dr. Erdélyi Kamilla és Jakus-Kruchió Éva.

Ezt követően a bizottságok nem képviselő (külsős) tagjai tették le hivatali esküjüket, majd sor került az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására, hogy a megválasztott bizottsági tagok nevei bekerülhessenek az SZMSZ-be.

Visszavonta a testület a HÉSZ módosítását

Balogh Csaba polgármester a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) újrafogalmazását javasolta előterjesztésében, hogy a módosított HÉSZ majd minden tekintetben megfeleljen az új városvezetés településfejlesztési koncepcióinak. Hlavács Judit hozzászólásában jelezte, hogy a jelenlegi HÉSZ-ben az országos főépítész jogszabályi ütközéseket állapított meg, azaz a jelenlegi HÉSZ-t még hatályba lépése előtt vissza kell vonni. Dr. Pintér György kérte, hogy a jelenlegi HÉSZ-szel kapcsolatban készüljön részletes összefoglaló anyag, s arról majd a későbbiekben tárgyaljon a képviselő-testület. A grémium megszavazta a HÉSZ módosításának hatályba lépés előtti visszavonását.

Döntés született a város klímastratégiájának haladéktalan kidolgozásáról

A képviselők – módosító indítványok megtárgyalása után – elfogadták a klímavészhelyzet elismeréséről szóló határozati javaslatot és a hozzá kapcsolódó intézkedéseket. A határozat kimondja, hogy az önkormányzat a klímaváltozás kedvezőtlen hatásaira való felkészülés, a megelőzés és az alkalmazkodás érdekében haladéktalanul hozzákezd az úgynevezett Klíma Cselekvési Terv kidolgozásához. A képviselő-testület a jövőben valamennyi döntésénél megvizsgálja a tervezett lépések éghajlati és környezeti hatását, és a lehetséges megoldások közül minden esetben az ökológiai fenntarthatóság elvének leginkább megfelelőt választja.

Egyéb rendelkezések

A képviselő-testület – Fülöp Zoltán alpolgármester előterjesztésében – elfogadta a neveleki településrész csatornázási helyzetéről szóló tájékoztatást, majd döntött a soron következő közmeghallgatás időpontjáról. A közmeghallgatás november 25-én, hétfőn 18 órakor lesz a Duna-part Nyaralóházak színháztermében.

Végezetül a képviselő-testület határozatot hozott a leköszönő polgármester és alpolgármester végkielégítéséről, illetve a polgármesteri keret megemeléséről.