Megtartotta alakuló ülését az új képviselő-testület | 2019. október 29.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Az október 13-ai önkormányzati választások eredményeinek jogerőre emelkedését követően a Gödi Helyi Választási Bizottság október 22-ei ülésén a megválasztott polgármester és az önkormányzati képviselők átvették megbízólevelüket.

Göd Város Önkormányzatának képviselő-testülete október 29-én megtartotta alakuló ülését, amelyen a 12 képviselőből álló testület valamennyi tagja megjelent. Miután a Balogh Csaba polgármester által ismertetett napirendi pontokat a grémium elfogadta, a jelenlévők elénekelték a Himnuszt.

Az első két napirendi pont levezetésére a polgármester dr. Szinay József címzetes főjegyzőt kérte fel. Először az önkormányzati képviselők, majd Balogh Csaba polgármester tette le hivatali esküjét, s valamennyien kézjegyükkel hitelesítették az esküokmányt.

Balogh Csaba előterjesztésében ezután került sor az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) módosítására. Ezt a kétfős alpolgármesteri struktúra kialakítása, az állandó bizottságok számának, elnevezésének és létszámának kialakítása, a képviselőcsoportra (frakcióra) vonatkozó rendelkezések részletezése, az ülések összehívására és vezetésére vonatkozó szabályok részbeni módosítása, valamint a képviselő-testület megváltozott létszáma indokolta. Az SZMSZ módosítását, Lőrincz László, Lenkei György, dr. Pintér György és Markó József javaslatait és észrevételeit figyelembe véve, a grémium egyhangúan megszavazta.

A vonatkozó törvényi rendelkezések alapján Balogh Csaba főállású polgármester havi bruttó 698 ezer forintos illetményét ‒ amelyhez annak 15 százaléka, azaz 104 ezer forint költségtérítés tartozik ‒  a képviselő-testület jóváhagyta.

A grémium a Dunakeszi Kistérség Társulásának Társulási Tanácsába Balogh Csabát, helyetteseként pedig Lőrincz Lászlót delegálta.

Dr. Szinay József tájékoztatta a képviselőket esedékes kötelezettségeikről. Harminc napon belül kérelmezniük kell felvételüket a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisába. A Kormányhivatal a jogszabályokba foglaltaknak megfelelően a megválasztásukhoz képest három hónapon belül minden képviselőnek és polgármesternek tanfolyamot szervez novemberben és decemberben, amelyről valamennyiüknek értesítést küldenek. Végezetül a képviselőknek és polgármestereknek a megválasztásukat követő harminc napon belül vagyonnyilatkozatot kell tenniük.

Göd Város Önkormányzata új képviselő-testületének alakuló ülése a Szózat meghallgatásával ért véget.