Megáldották az új kőfeszületet a Jácint utcai temetőben

Az eredeti kőkereszt felállításának 100. évfordulójára készült el az új feszület, melyet Mészáros Csaba katolikus plébános áldott meg. Mint fogalmazott: a keresztény emberek Krisztus kereszthalálára emlékeznek minden alkalommal, amikor egy feszületre tekintenek.

Október 5-én, szombat délután szemerkélő esőben és ragyogó napsütésben, azaz szivárványos égbolt alatt gyülekeztek az új kőfeszület megáldására érkezők a felsőgödi temetőben. Egy évszázaddal korábban a katolikus közösség kérte a község elöljáróságától, hogy a köztemetőnek abban a részében, ahol ők helyezik végső nyugalomra halottaikat, kőkeresztet állíthassanak. Az akkor közadakozásból emelt keresztet 1919. november 1-jén dr. Béky László felsőgödi lelkész áldotta meg. 1986-ban egy teherautó véletlenül nekitolatott, és kidöntötte a keresztet. Az elmúlt három évtizedben ezért egy fafeszület állt a Jácint utca temetőben. Az idő kikezdte a kereszt illesztését, a fa elkorhadt, balesetveszélyessé vált.
A temető centenáriumára 2018-ban, a város önkormányzatának anyagi támogatásával, a Településellátó Szervezet, a Temetőgondnokság és önkéntesek közreműködésével a temető megszépült. Megtörtént a ravatalozó belső felújítása is, térköves burkolat került az egyik bejárathoz és egy díszkutat is építettek. Mostanra pedig elkészült, Gáspár Tibor kőfaragó munkáját dicsérve az új kőkereszt, amelyre átkerült a fafeszületről a Corpus – a megfeszített Krisztus alakja. Az új feszület nagyobb talapzatra került, így lehetőség nyílik elhelyezni rajta az emlékezet és a hála virágait, mécseseit is.
Mészáros Csaba katolikus plébános a kereszt megáldásakor rövid szentírási részlettel idézte fel Jézus Krisztus minden emberért vállalt kínszenvedését és kereszthalálát. Arról beszélt, hogy a keresztény ember az utak mellett és a temetőkben felállított keresztek és feszületek előtt elhaladva, meg-megállva mindig erre, a megváltó kereszthalálra emlékezik.
Markó József, az új kőkereszt megáldásakor hivatalban lévő polgármester elmondta: a temetők rendjét, az üzemeltetést és a sírtulajdonosok feladatait a közelmúltban szabályozta az önkormányzat. Megköszönte a civil önkéntesek fáradozását, akik egy-egy síremlék, temetőrész gondozásával segítik, hogy a Gödön eltemetett alapítók, közéleti személyek, hősi halált halt katonák, s mindazok, akik sokat tettek a településért, méltó környezetben nyugodhassanak.
Az eseményen közreműködött Szesztay Ákos, a Váci Piarista Gimnázium egyik végzős diákja, aki Ady Endre Krisztus-kereszt az erdőn című versét szavalta el. Az új feszület megáldásán részt vevők közös ima után elhelyezték meggyújtott mécseseiket a kőkereszt lábánál.

V. Pálfai Kinga