Közterületi fejlesztések, gyarapodó városi ingatlanvagyon

Az alábbiakban a városban zajló beruházásokról adunk tájékoztatást az önkormányzat beruházási és városüzemeltetési osztályának információi alapján.

Az Ady Endre út teljes felújításának megkezdéséhez elengedhetetlen volt az út alatt futó víziközmű cseréje

Víziközműveket cserél a DMRV Zrt.

Az önkormányzat folyamatos egyeztetéseket folytatott a vízművel, hogy a tervezett útépítések előtt a szükséges helyeken megújuljanak a vezetékek, és később ne kelljen felbontani az új utat az esetleges csőtörések miatt. A DMRV Zrt. megvizsgálta az útépítésekkel érintett utcákat, és a Lánchíd, a Zrínyi, valamint a Hét vezér utcában saját beruházásként elvégezte az ivóvízvezeték cseréjét. Lapzártánk idején már mindhárom helyszínen zajlik az útépítés.
Az Ady Endre út felújításának megkezdése előtt a Vasút és a Kinizsi utca közötti szakaszon is elkészült az ivóvízvezeték rekonstrukciója. A Sellő utcában, az Új élet és a Bocskai utca között szintén megtörtént az ivóvízvezeték cseréje, és itt már a szennyvízcsatorna átépítése is megvalósult. Ezen a szakaszon is zajlik az útépítés. A Sellő utca további szakaszán jelenleg folyamatban van mindkét víziközmű cseréje. A munkálatok végeztével megkezdődhet a Bocskai és a Hunyadi utca közötti szakasz útfelújítása is.


Városi tulajdonú erdőt telepítenek az M2-es út túloldalára

Városunk 546,545 millió forint vissza nem térítendő, célzott állami támogatást kapott helyi erdőtelepítés végrehajtására. Az erdőtelepítés céljára 21 ingatlant vásárolt meg az önkormányzat, összesen 29,3915 hektár térmértékben. A területek két helyszín kivételével csatlakoznak már meglévő erdőkhöz, így a telepítés után nőni fog az egybefüggő erdőterületek mérete. Az engedélyeztetési tervek készítésére szerződést kötött a város, a tervezési munka megkezdődött. A tervezés előtt kötelező termőhely-feltárási szakvéleményt kellett készíteni, amelyhez a tervező és az önkormányzat szakemberei közös bejárást tartottak a területen. A részletes szakvélemény elkészült, és a talajösszetétel alapján az alábbi fafajok telepítését javasolta a tervező: akác, szürke nyár, erdei fenyő, mezei juhar, vadkörte és madárcseresznye. A fő fafajokat vegyesen telepítik majd annak érdekében, hogy az egyes fafajok letermelése esetén ne maradjon hátra üres terület. A fő fafajok mellé elegyfajként gyümölcs- illetve juharfákat is ültetnének a környezet- és a természetvédelem jegyében, valamint a kirándulók örömére, hiszen a gyümölcsfák tavaszi virágzása kellemes látványt nyújt. A területre ültetendő fafajok szinte mindegyike őshonos. A tervezés befejezése és az engedélyeztetés megkezdése októberre várható. Ezt követően kezdődhet el a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása.


Ingatlant vásárolt az önkormányzat Neveleken

A képviselő-testület határozatot hozott arról, hogy az önkormányzat megvásárolja a 2132 Göd, Pacsirta utca 1. szám alatt található, 1445 m2 területű ingatlant 31 millió forint vételárért. A városi tulajdonú ingatlant a neveleki lakosok használhatják majd közösségi célokra.


Lánchíd utca
Kacsóh Pongrác utca
Toldi utca

Út- és járdaépítések a városban

Városszerte több helyszínen zajlik a szilárd burkolatú belterületi kiszolgáló és lakóutak kiépítése. A Kacsóh Pongrác utca útépítése (a Kinizsi és a Teleki Pál utca közötti szakaszon) már befejező stádiumába érkezett.
Jelenleg a következő utcákban folynak útépítési munkálatok:
• Sellő utca (a Bocskai és az Új élet utca közötti szakasz)
• Toldi utca (teljes hossza)
• Széchenyi utca (a Vasút és a Kálmán utca közötti szakasz)
• Lánchíd utca (a Szent István és a Mihácsi György utca közötti szakasz)
• Hét vezér utca (a Pesti út és a Schweidel József utca közötti szakasz)
• Zrínyi Miklós utca (a Fóti és a Mayerffy József utca közötti szakasz)
Tervezés alatt áll a teljes Rákóczi Ferenc utca burkolat-felújítása és szélesítése.
Felújították a rossz állapotú járdákat a Béke úton (az Arany János és a Babits Mihály utca között) és a Honvéd soron (a Ménesi utca és az Árokparti fasor között). A lakosok itt már az új, térkőburkolatú járdákon közlekedhetnek.
Városszerte további járdaépítések és -felújítások zajlanak, például a 2. számú főút mellett (Pesti út) a Gárdonyi Géza és a Mikes Kelemen utca között, a Vasút utcában az Árpád és a Széchenyi utca között, valamint a Rákóczi Ferenc utcában az Aulich és a Mikes Kelemen utca között.
Az idei évben járdaépítések és -felújítások várhatók még a következő helyszíneken, a 2019. évre rendelkezésre álló keret­összeg erejéig (nettó 70 millió Ft):
• a Kálmán utcai járda felújítása a Széchenyi és a Család utca között
• a Luther Márton utcai járdaépítése a Török Ignác és a Templom utca között
• a Nemeskéri Kiss Miklós úti járda építése/felújítása a Rómaiak útja és a Tisza utca között
• a Duna úti járda felújítása a Pesti út és a Jósika utca között
• a Kálmán utcai járda felújítása az Ady Endre út és a Széchenyi utca között, valamint a Család és a Sződi utca között
• a Bolla Árpád fasori járda felújítása a Duna út és a Szivárvány Bölcsőde között, illetve a Vasút utcai gyalogos aluljáróhoz vezető járdakapcsolatok kiépítése/felújítása
Városunk részt vett és 30 millió forint támogatást nyert a 2019. évre meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázaton. Az önkormányzatnak ehhez 15 millió Ft önrészt kell biztosítania. A pályázat keretében járdafelújításra kerül sor a Rákóczi Ferenc utcában az Alagút és az Iván Kovács László utca, valamint a Mikes Kelemen és a Gutenberg utca közötti szakaszokon.


Szeptember végén adják át az új egészségházat

Mint arról már korábbi számainkban beszámoltunk, az önkormányzat 199 millió forint állami támogatás nyert az új, négyrendelős egészségház építésére a termálstranddal szemközti ingatlanon. A beruházás teljes költsége meghaladja a 400 millió forintot. Az építkezés lényegében befejeződött, a kivitelező az előírt határidőre (2019. augusztus 31.) elkészült a kivitelezési munkákkal, már csak az utolsó simítások vannak hátra. Szeptember közepén kerül sor a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárására. Az épület ünnepélyes átadása várhatóan szeptember végén lesz. Ez követően meg kell várni az épület használatbavételi engedélyének jogerőre emelkedését, s utána birtokba vehetik az egészségházat az orvosok és a szolgáltatásokat igénybe vevők.


Az üdülő konferenciaépületében csoportszobákat, új vizesblokkokat és ételkiadó helyiséget alakítanak ki

Átalakítások a Kék Duna üdülőben

Az új Kincsem Óvoda elkészültéig három óvodai csoport számára megfelelő helyet kellett keresni a városban, mert a meglévő ideiglenes elhelyezési lehetőségek kimerültek, a Lenkey utcai régi épületet pedig lebontják az új óvoda átadása előtt. Az önkormányzat kérésére a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a város rendelkezésére bocsátotta ‒ az önkormányzat ideiglenes vagyonkezelésébe adta ‒ a Kék Duna üdülőt óvodai feladatok ellátására.
Az üdülő létesítményei közül az oktatásra, illetve konferenciák rendezésére szolgáló épületet használja a város óvodai célra. A szükséges átalakítás előkészítése megkezdődött. Várhatóan október végére lesz beköltözhető az épület, amelynek a környezetét is az óvodai funkcióknak megfelelően alakítják át, hogy a gyerekeknek játszóudvar és megfelelő zöldterület álljon a rendelkezésükre. A szülők a Kék Duna utca felől közelíthetik meg az üdülőt, ahol a parkolás és az óvodának helyet adó épület közvetlen megközelítése is biztosított lesz.


Az állomások felújítása Alsógödön és Felsőgödön is a leromlott állapotú épületek elbontásával kezdődött

Városunkban is megújulnak a vasútállomások

A vasúttársaság kiemelt feladatként kezeli a személyszállítás szolgáltatási színvonalának emelését, s ennek fontos eleme az állomások környezetének szépítése, a kulturáltabb utasforgalmi terek kialakítása.  2023-ig tartó komplex felújítási programot hirdetett a MÁV „50 megújuló állomás” elnevezéssel. A legforgalmasabb állomásokat érintő, az utasforgalmi terek komfortnövelését szolgáló karbantartási program keretében mindhárom gödi vasúti megálló felújítása megvalósul (https://www.mavcsoport.hu/mav_50).
A gödi vasútállomások rekonstrukciójának előkészítése már jelenleg is tart, és a MÁV tájékoztatása szerint 2020-ban folytatódik a konkrét tervek elkészítésével. Ezekben figyelembe veszik a gödiek javaslatait, amelyeket az önkormányzat közvetített a vasúttársaság felé az egyeztetések során.
A munkák kivitelezése várhatóan három éven át fog tartani, figyelembe véve a vasúti vonal hatalmas forgalmát és az utasok érdekeit.
Ahogyan az előzetes egyeztetéseken elhangzott, alapvetően  a gödi állomásépületek újulnak meg utasvárókkal, térfigyelő rendszerrel és a közvetlen környezet magas szintű átalakításával.
A jövő évben, amint a tervezés eléri a szükséges szintet, az önkormányzat tájékoztatja majd a lakosságot a beruházás konkrét, véglegessé váló elemeiről.


Még az idén elkészül a kerékpárút felújítása

A  Pénzügyminisztérium által 2018. július 17-én meghirdetett négymilliárd forint keretösszegű „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázaton Göd Város Önkormányzata 140 446 771 forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A pályázat támogatási intenzitása 95 százalékos, ez azt jelenti, hogy a beruházáshoz 7,4 millió forint önrészre van szükség. A projekt a  Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014–2030 és a Pest megye Területfejlesztési Programja 2014–2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásból valósul meg. A „Kerékpárút felújítása és szélesítése az árvízvédelmi töltésen” című pályázat keretében 1750 méter hosszon felújítják és kiszélesítik a Bocskai és  a Jegenye utca közötti árvízvédelmi töltésen vezető kerékpárutat annak érdekében, hogy az EUROVELO 6 hálózat részét képező szakaszon megfelelő burkolatú kerékpárúton közlekedhessenek a gödi lakosok és az idelátogatók. A felújításon felül 473 méter hosszon kicserélik a jelenlegi korlátsort, és további 120 méter hosszon új korlátsort építenek, egészen a Határ utcáig. A támogatási szerződés megkötése és a  közbeszerzési eljárás lefolytatása után ‒ az önkormányzat tervei szerint ‒ a kerékpárút felújítása még az idén elkészül.

Gödi Körkép