Csipkeverés a Búzaszemben

BÚZASZEM ISKOLA

Hogy mire jó a magyar néphagyomány? Röviden: mindenre. Eleink sok évszázad alatt alkották meg azokat a kincseket, amelyeket aztán kutatóink sora gyűjtött össze. Népmese-, népi játék, népzene-, népdal-, néphagyomány- és népi kézművesség gyűjteményeink egyedülállóan gazdagok. Vagyis eleink kincsei itt vannak a kezünkben. Ez a kincs sok ágon közvetíti a magyar gondolkodásmódot, és számos módon segít felfedezni, megérteni, javítani a világot annak, aki ezt kisgyermekkorától megkapja.
Neveléskutatók is kiderítették, hogy a művészet – amelybe természetszerűen beleértendő a népművészet is ‒ mi mindent adhat az embernek. Az a gyermek, aki legalább napi egy órát zenél, énekel és táncol, néhány év alatt ötödével jobban teljesít zene, ének és tánc nélkül nevelt kortársainál, nemcsak matematikai gondolkodásban és szövegértésben, de a szociális készségek és érzelmi intelligencia terén is. Ugyancsak neveléskutatók mondják, hogy a művészet gyógyír a személyiségproblémákra, a fejlődési és tanulási nehézségekre.
A magyar néphagyomány – amelynek komplexitásába beletartozik a népi játék, a népmese, a népzene, a népdal, a néptánc, a népi kézművesség és a népi vallásosság egyaránt ‒ is művészet, azaz ugyanazt tudja nyújtani a szövegértés, a matematika, az érzelmi intelligencia és a szociális készségek terén, mint bármely más művészeti tevékenység.
De a magyar néphagyomány tud még valamit: magyar identitást ad. Kodály Zoltán ezt az identitást, amely a néphagyomány segítségével kialakítható, „tudatalatti magyarságnak” nevezte. A keresztény magyar néphagyományra alapozott neveléssel képesek vagyunk teljes személyiséget, okos, erkölcsös, magas érzelmi és értelmi intelligenciával rendelkező fiatal felnőtteket nevelni, akik majdan családjuk, egyházuk és nemzetük kovászai lesznek.
A Búzaszem Iskolában örömmel és eredményesen alapozzák a keresztény magyar néphagyományra a nevelést. Szeptembertől a diszlexiás és diszgráfiás problémák megoldására, de legalábbis enyhítésére vezetik be ‒ egyelőre egy osztályban ‒ a csipkeverés oktatását. A keresztmozgásokra alapozott csipkeverést kipróbálták már óvodában és iskolában is – nagyon jó hatásfokkal. Újra egy olyan terület, amely a hagyományunk megőrzése mellett választ ad a „modern” világ gyermekeinek fejlődési problémáira.
A magyar néphagyományra alapozott nevelés mindazok mellett, amit eddig elmondtunk róla, a világ sokszínűségének egyik záloga – persze csak akkor, ha minden nép megteszi ugyanezt: megőrzi és továbbörökíti saját kultúráját.

B. I.