Ciklusokon át

Közeledik az ötéves választási ciklus vége, s ennek kapcsán, mint a város polgármestere, most kissé más oldalról szeretném megközelíteni a helyzetet, amiben mi, gödiek a napjainkat éljük, a döntéseinket hozzuk. Nem az aszfaltutakról, vízelvezetésekről, körforgalmakról, erdőtelepítésekről ejtenék most szót, hanem arról a gondolkodásról, aminek alapján a döntéseinket hozzuk, alakítjuk a város arculatát, gondoskodunk polgárairól és érezzük mindennek a felelősségét.
Az utóbbi években, legalább kilencben, Göd ‒ városi szinten ‒ a politikai béke szigete volt. Leszámítva a kampányok időszakát, a képviselő-testület és annak bizottságai többnyire egyhangú szavazással hoztak döntéseket, a kormánypárti többség és annak ellenzéke a nehezebb ügyekben is konszenzusra jutott, a várost érintő kérdésekben elkerülte az országos politika torzító hatásait. Mitől volt ilyen ez az időszak?
Városunknak, bár van régmúltja is, az nem szerves előzménye a jelenkori Gödnek. Településünk kicsit olyan, mint a vadnyugat új vasútvonalai mellett a semmiből fejlődő városok. Az egyes fejlődési szakaszokban a döntéshozóknak a már meglévő, többnyire korlátozó körülményeket kellett figyelembe venniük. Ráadásul mindezt szűkös anyagi lehetőségek között, mindig mindenben kompromisszumot kötve. Itt nem volt városrombolás, majd a romokon a kor igényeinek megfelelő új struktúra létrehozása. Gondoljunk csak Nevelekre – a rosszul kialakított területrendezés mennyi nehézségeket okoz jelenleg a normális viszonyok létrehozásában.
A döntéseinket, bár viszonylag szűk körben, de mindig alaposan mérlegelve, többször visszatérve és korrigálva hozzuk. Gyakorlatilag minden döntésünknél, indítványunknál felmerül bennünk az igény azokra a megoldásokra, amelyek a legkisebb hátrány okozása mellett a legnagyobb eredménnyel járnak a város és annak lakói érdekében. Sajnos szinte mindig rangsorba kell állítani a feladatokat: nem lehet egyszerre minden utcát leaszfaltozni, minden járdát elkészíteni. Javaslom, nézzük meg, milyen erőtérben kell meghozni a lényeges döntéseket!
Régi-régi dilemmájuk a gödieknek, hogy milyen irányban és milyen mértékben változzon a település. A vélemények skálájának egyik végén ez áll: „Maradjon meg a település üdülőfalu jellege, maradjon meg a kis népsűrűség, a sok zöldfelület, kevés autó és főleg teherautó járjon az utakon, ne legyen itt semmi ipar, se építkezés, legyen csend, jó levegő, madárfütty.”
A másik végén pedig egy másfajta igény áll: „Váljon végre igazi várossá Göd, legyen gazdag, legyen itt pezsgő élet, legyenek könnyen hozzáférhetőek a manapság nélkülözhetetlen szolgáltatások, legyenek szórakozóhelyek és helyben munkahelyek, hogy ne kelljen naponta Budapestre utazva órákat elvesztegetni az életből. De ha mégis menni kell, akkor legyen korszerű és gyors közlekedés stb.”
„Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan!” ‒ tartja a bölcsesség. Göd Budapesthez való közelsége már korábban is meghatározó volt, ám az elmúlt évtizedben ez különösen jelentőssé vált. Az internet, a globális pénzügyi rendszerek általános hozzáférése, a hosszú távú közlekedési lehetőségek bővülése (kiépülő autópályák, gyorsan fejlődő motorizáció, fapados repülőjáratok stb.), a munkaerőpiaci tendenciák mind-mind ezt erősítik.
Globális hatás, amely nálunk is jelentkezik, hogy a pörgő gazdaság miatt az építőipar az egész országban (sőt egész Közép-Európában) kénytelen lett az elszakított országrészekben élők mellé kelet-európai, sőt a nagyobb építkezésekhez akár ázsiai munkaerőt is bevonni.
Erős hatással bír a globális gazdaság, melyet városunkban mindenekelőtt a Samsung SDI jelenít meg. Ez a cég jelképpé vált Gödön. Sokan tudnak róla, többet vagy kevesebbet. A vélemények megoszlanak. Törvényszerű, hogy egyfelől az „árt nekünk, elveszi a kertvárosi jelleget” vélekedés, másfelől a „hozza majd a pénzt, és így gyorsan fejlődünk” álláspont ütközik. Az a véleményem, hogy a gyár működése határozott érdekképviselet alkalmazása mellett ellenőrzés alatt tartható, a keletkező bevételek pedig lehetőséget adnak arra, hogy gyorsuló ütemben, a szűkös éveken túllépve megvalósítsuk a nagyon hiányzó fejlesztéseket.
Szintén fontos szempont, hogy a gödi népesség az országostól eltérő, egyébként tipikusan agglomerációs összetételű. Az átlagosnál fiatalabb, képzettebb, módosabb, s ezekből is adódóan öntudatosabb. Gödön jó gyereknek lenni. Gyerekeink, unokáink országos viszonylatban is biztonságosnak számító városban élhetnek, egészséges és ingergazdag környezetben.
A még nem családos, akár 30-as fiatalok képviselik az aktívabb, pörgősebb, gyorsabban fejlődő Göd koncepcióját. Azonban amint családot alapítanak, és életerejük jelentős részét a jövőbe, gyermekeikbe fektetik, már más igényeket fogalmaznak meg. A pár éve még elvárt és látogatott bulik és a fejlődést szolgáló építkezések zaja, korlátozásai egyszerre zavaróvá válnak számukra, a pihenés és a gyermekek nyugalmának akadályaivá.
A fiatalokra az eddigieknél nagyobb figyelmet kell fordítani a jövőben, hogy Gödön is elérjék a tanulás, a munka, a szórakozás és a pihenés megfelelő formáit úgy, hogy ezek beleilleszkedjenek Göd csendes, kertvárosias világába.
Említenem kell két másik, nehezen összeegyeztethető életmódot is. A középkorúak jobbára dolgoznak hét közben, ezért a hétvégére marad a kerti munka, a ház körüli barkácsolás, ezek minden zavaró hatásával egyetemben. Az idősebbeket, a nyugdíjasokat, akik a hétköznapokon is tesznek-vesznek, ez érthetően zavarja. Az ő tevékenykedésükkel járó zaj pedig az éjszakai műszakosok, a kisbabás szülők számára okozhat kellemetlenséget, amikor pihenni szeretnének. Ezek a problémák az együttélés szabályainak megalkotásánál és azok betartatásánál nem kis nehézséget jelentenek.
A nagy városépítő feladatok mellett ezek a látszólag kisebb jelentőségű feszültségek kötik le a munkaidőnk nagyobb részét, s kívánnak toleranciát és megértést a város vezetői részéről. Állandó egyensúlyozás közben kell megtalálni a lakosság lehető legnagyobb része számára elfogadható megoldásokat, és ez nem mindig könnyű.
Sok-sok elképzelés, félkész és kész terv van a tarsolyunkban, melyek az elmúlt évtizedek tapasztalatain nyugszanak, és amelyek egymásra épülnek.
Az előttünk álló évek nagyon fontosak. Most dől el, hogy az olyan kiemelkedően fontos gödi történések, mint a Samsung jelenlététől remélt előnyök kiaknázása és a gyár működési kockázatainak minimalizálása érdekében végzett következetes kiállásunk, érdekérvényesítésünk, vagy az egykori golfpálya lehetőleg teljes konszenzussal kialakítandó tervek alapján történő használatba vétele milyen állapotban találja a várost képviselő vezetőket.
A válasz a fent feltett kérdésre ez: Azért voltak békés éveink, mert jó úton jártunk, együtt tudtunk gondolkodni, cselekedni, és döntéseinkért vállaljuk a felelősséget. Szeretnénk továbbmenni ezen az úton.

Markó József polgármester