Késik az orgonafelújítás második üteme

Veres Mihály, a felsőgödi Bozóky Gyula Alapítvány kuratóriumának elnöke arról tájékoztatta a Gödi Körkép szerkesztőségét, hogy a felsőgödi Jézus Szíve katolikus templom sípos orgonájának tervezett átadása késik. A felújítás jelenlegi állapotáról és a tervekről őt kérdeztük.

‒ Engedjék meg, hogy mielőtt a kérdésekre válaszolok, hálát adjak Istennek, hogy gondviselő szemével irányította eddigi munkánkat. Természetesen köszönet jár a híveknek, minden adakozónak, akik a Gondviselés közreműködőiként adományukkal hozzájárultak projektünk sikeréhez. Adományt Kanadából és Ausztráliából is kaptunk, melyet nagy szeretettel küldtek, hogy eredményesen megújulhasson ez a közel 200 éves hangszer.

‒ Mi az oka a késésnek?
‒ Eredetileg szeptember 14-ére terveztük a felújított sípos orgona átadását, amikor a templom felszentelésének 95. évfordulóját ünnepelve idén is csatlakoztunk volna az Ars Sacra ‒ Nyitott Templomok Napja című rendezvénysorozathoz. Úgy gondoltuk, hogy csatlakozunk Göd város „20 év 20 program” című kulturális programsorozatához, amelyre jelentkeztünk is.
Az eredeti terveknek megfelelően a vállalkozók húsvét után eljöttek felmérni a sípos orgona állapotát, de sajnos az orgonában az úgynevezett rendezőt használhatatlan, ráadásul javíthatatlan állapotban találták. Ez az alkatrész köti össze a játszóasztalt és a sípokat. Új rendezőre van szükség, de Magyarországon nem lehet kapni ilyet, így külföldről kellett megrendelni. Ha ez megérkezik, akkor lehet folytatni a munkát, és a sípokhoz tartozó vezetékeket is ki kell cserélni. Azért döntöttünk az átadóünnepség elhalasztása mellett, mert nagyon kockázatos dolog bizonytalanra felvállalni egy orgonaszentelést. A hívek, az adományozók, a fellépő művészek és a meghívott vendégek nem hozhatók olyan helyzetbe, hogy az ünnepélyes alkalmon esetleg műszaki hiba történjék.
Megjegyzem, a kivitelezők mindent megtesznek annak érdekében, hogy olyan hangszerünk legyen, ami hangversenyek megtartására is alkalmas lesz. Szakértelmükre jellemző, hogy templomunkban lesz a hatvanadik olyan hazai orgona, amelyet a kor követelményeinek megfelelően átalakítanak. Fontos még tudni azt is, hogy mindkét kivitelező gyakorló kántor.

‒ Mennyiben módosítja a költségvetést ez a pluszkiadás?
‒ Szerencsére azt nem nagyon fogja befolyásolni, mert az első ütem kevesebbe került, mint terveztük. A keretösszeg a rendelkezésünkre áll, az adományozóknak köszönhetően. Egyébként nem olyan drága ez az alkatrész, a külföldről történő beszerzés ellenére sem.

‒ A szeptember 14-i átadás tehát elmarad, nem lesz hangverseny. Más műsorral sem készülnek?
‒ Nem lesz műsor, és egyelőre nem tűzünk ki új dátumot sem. Megvárjuk, amíg elkészül az orgona, és megtörténik a beüzemelés. Ha tökéletesen működik a hangszer, csak akkor fogunk új időpontot megjelölni az átadásra. A tervezett vetített képes előadás egy része pont a felújítás második ütemét mutatná be. Olyan hangverseny is lenne az átadáson, ahol hegedű és orgona együtt szólal meg. Az orgona digitális része ugyan működik, de éppen az lenne a lényege ennek a műsornak, hogy a felújított sípos orgona hangját hallhassák a jelenlévők.
Gyógyír mindannyiunknak, hogy a templomi kórus átalakul, megújul. A rózsaablak előtti részen lesz majd egy négyszintes kórusdobogó. Sőt, az aljzatot is felújítjuk, illetve az orgonaházba „művészbejárót”, szerelőajtót is építünk, amin keresztül be lehet jutni az orgonaszekrénybe. Erre is megvan a pénzünk, mert jött egy nagylelkű felajánlás, ami nem az orgona, hanem a kórus helyének felújítására vonatkozik.
Hogy mikorra lesz kész, még nem tudjuk. Attól félek, hogy ha végre megérkezik a hiányzó alkatrész, és összekötik a sípokat a játszóasztallal, akkor kiderül, hogy esetleg a szélládával is baj van, vagy valamelyik síppal. Bár érkezett egy másik felajánlás is: ha sípra lesz szükségünk, akkor kapunk. A Gondviselés velünk van.

‒ Vass István Mátyás festőművész a képeit ajánlotta fel az orgonafelújítás kapcsán. Mesélne erről?
‒ A művész felajánlotta négy festményét, de nem azért, hogy eladjuk, és abból bevételünk legyen. Nem is azért, hogy esetleg neki nyeresége származzon ebből, hanem azért, hogy az egyházközség adományozóinak megköszönje, megköszönjük az önzetlen adakozást. A felajánlást az alapítvány december 31-i beszámolója alkalmából meghirdettük. Egyfajta megbecsülése ez azoknak, akik a legnagyobb összegű adománnyal támogatták a felújítást. Nem a festmények értéke fontos, hanem a gesztus; ez az egyházközséghez tartozás jele. Ha majd az orgona átadása megtörténik, az ünnepre elhívjuk a művészt, hogy ő nyújtsa át az adományozóknak a képeket.
Végezetül ismét megköszönöm az adakozóknak, hogy összegyűlt a pénz az orgona felújításának második ütemére. Külön öröm, hogy nemcsak az orgonára érkezett felajánlás, hanem a kórusra is gondoltak. Természetesen, ha az orgonával kapcsolatban újabb fejlemény lesz, a Gödi Körképen keresztül is értesítünk róla minden érdeklődőt és adományozót.

Vida-Szabó Emese
Fotó: Makai Viktor