Épülő utak, járdák, közintézmények

A Göd és Dunakeszi határában épülő körforgalom

A városban folyamatban lévő építési munkálatokról az önkormányzat beruházási és városüzemeltetési osztályvezetője, Popele Julianna tájékoztatása alapján adunk összefoglalót az alábbiakban.

Tájékoztatás a Göd és Dunakeszi határában épülő összekötő útról és körforgalomról

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás keretében 2019. év végéig 2475 fm hosszú, kétsávos út épül a 2. számú főút, valamint a fejlesztés alatt álló M2-es gyorsforgalmi út Dunakeszi északi csomópontja között.
Az útszakasz egy ötnyílású, 73,8 méter össz-támaszközű felüljáróval ‒ mint külön szintű csomóponttal ‒ ível át a 2. számú főút, valamint a Budapest–Szob vasútvonal és egy üzemi út felett.
A projekt részeként a 2. számú főút korrekciója 440 fm hosszban egy 45 méter átmérőjű körforgalmú csomópont építéssel valósul meg a 2. számú főút (Dunakeszi, Fészek utca) és az épülő összekötő út csatlakozásában.
A projekt munkálatai ütemterv szerint haladnak. A szükséges közműkiváltások, védelembe helyezések, valamint az elektromos szabványosítások elkészültek.
A 2. számú főút korrekciója új szakaszába érkezett. Az átépítéshez szükséges terelés új ütemében 40 km/órás sebességkorlátozás mellett a Vác irányába tartó forgalom egy sávon továbbra is a 2. számú főúton haladhat, azonban a Budapest irányába tartó forgalom 30 km/órás sebességkorlátozással a 2. számú főút mellett kialakított új terelőútra kerül rávezetésre. Ez a forgalmi rend előreláthatóan 2019. augusztus közepéig áll fenn.
A felüljáró építése befejező fázisába érkezett. A 2018. decemberi gerendabeemelést és a 2019. januári pályalemez-betonozást követően mára elkészült a szegélybetonozás, a rézsűburkolat, a vízelvezető rendszer, valamint az aszfalt kötőréteg is.
Az aszfalt kopóréteg építését követően az elkészült szerkezet próbaterhelésére várhatóan még augusztusban sor kerül. Az épülő 2113. jelű összekötő úton a teljes szakaszon elkészült az aszfalt kötőréteg. A jelenlegi padkaépítési, valamint csapadékvíz-elvezető árok burkolási munkálatok mellett várhatóan augusztus hónapban elkészül a végleges burkolatszint.


Járdaépítések és -felújítások

Több helyszínen megkezdődtek a járdaépítések és -felújítások a városban. A Honvéd sori járda (a Ménesi utca és az Árokparti fasor között) felújítása hamarosan befejeződik, melynek átadására várhatóan augusztus közepén kerül sor. Többek között ezt követi majd a 2. számú főút melletti (Pesti úti) járda építése a Gárdonyi Géza utca és a Mikes Kelemen utca között, melynek munkaterület-átadása augusztus 22-re lett kitűzve.
További építések és felújítások indulnak párhuzamosan városszerte még ebben a hónapban, mint például a Rákóczi Ferenc utcában, a Béke úton és a Vasút utcában.

Járdaépítés a Honvéd soron

Átadás előtt álló útfelújítások, útépítések

Az elmúlt lapszámunk megjelenése óta elkészült a Szőlőkert utca útépítése, mellyel jelentősen javultak a városrész közlekedési lehetőségei. A műszaki átadás megtörtént, azonban az elmúlt időszak heves záporainak eróziós problémáit még javítani fogja a kivitelező.
A Babits Mihály utca útépítése július végével szintén elkészült. A Kacsóh Pongrác utca kivitelezése folyamatban van, első szakasza befejező fázisba került.

Szőlőkert utca
Széchenyi utca
Kacsóh Pongrác utca

A Sellő utca, Toldi utca, Hét vezér utca és a Széchenyi utca (Vasút utca és Kálmán utca közötti szakasza) útépítése augusztus első felében megkezdődött.
A Lánchíd utca és a Zrínyi utca kivitelezésének megkezdése augusztus második felében várható.
Felújításra kerül a Mária utca (Duna út és Kisfaludy utca közötti szakaszon), valamint az Árokparti fasor (Madách utca és Honvéd sor közötti) burkolata is, melyek egy új kopóréteg aszfalttal kerülnek megerősítésre. A Felsőgöd vasúti megállóhely két oldalán lévő P+R parkolók közlekedő útjai leaszfaltozásra kerülnek.


Erdőtelepítés állami forrásból

Göd Város Önkormányzata 546,545 millió forint vissza nem térítendő célzott állami támogatást kapott helyi erdőtelepítés végrehajtására. Az erdőtelepítés céljára 21 ingatlan, 29,3915 hektár terület került megvásárlásra. A területek két helyszín kivételével csatlakoznak a meglévő erdőterületekhez, így növelve az egybefüggő erdőterületek méreteit. Az engedélyeztetési tervek készítésére szerződést kötött a város, a tervezési munka megkezdődött. A tervezést kötelezően megelőzi egy részletes termőhely-feltárási szakvélemény készítése. A szakvélemény elkészítését követően a talajösszetétel fogja megadni, hogy a területekre milyen fafajok telepíthetőek, azonban az bizonyos, hogy a környéken lévő erdőállományok fafajainak megfelelőek lesznek. A tervezés befejezése és az engedélyeztetés megkezdése októberre várható, ezt követően kezdődhet el a kivitelezési közbeszerzési eljárás lefolytatása.


Jól halad a Kincsem Óvoda építése

Az építkezés megfelelő ütemben halad, a lebontásra tervezett 2. épületben lévő három óvodai csoport ősszel ideiglenes helyen, a Kék Duna Hotel területén lévő oktatási épületben kap helyet, amelyet erre a célra átalakítanak. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. ingyenesen adja használatba az önkormányzat részére, előreláthatóan egyéves időtartamra.
Akik korábban tartottak tőle, hogy az új óvodaépület tömbje nem fog illeszkedni az utcában megszokott képhez, most láthatják, hogy az épület harmonikusan illeszkedik a városképbe. Hagyományos tetővel, a homlokzat izgalmas tagolásával új minőséget jelent, amely a kisebb házak építésénél is minta és inspiráció lehet városszerte.

Kincsem Óvoda építése

Elkészült az új egészségház

A termálfürdővel szemközti orvosi rendelő kivitelezésének teljesítési határideje: 2019. augusztus 31. Azonban a kivitelező a szerződéses határidő előtt egy hónappal készre jelentette az épületet. A használatbavételi engedély megszerzésének feltétele a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.


A nagy esőzések miatt Gödön is gondot okoz a csapadékvíz elvezetése

A közelmúltban több alkalommal történt heves záporok, zivatarok miatti kellemetlenségekkel kapcsolatban tájékoztatjuk a lakosságot.
Magyarországon az évi átlagos csapadékvíz mennyisége 500-750 mm. Gödön az elmúlt néhány hónapban többször is megismétlődött, hogy 30-40 perc alatt közel 40 mm csapadék hullott, mely nagyjából egyhavi csapadékmennyiségnek felel meg. Ennek kezelésére sajnos a városok többsége, így Göd sincs felkészülve megfelelő infrastruktúrával. A korábbi évtizedekben nem voltak ilyen intenzitású esőzések. Előfordultak korábban is lokális elöntések, azonban azok kezelhetőbbek voltak. A mostani gyakoriságú és mértékű esőzésekhez igazodóan az elkövetkezendő években nagyobb hangsúlyt kell fektetni a csapadékvíz-elvezetési problémák megoldására. Első ütemben a Dunába történő levezetések kiépítése lenne fontos, hogy később ezekre ráköthetőek legyenek további területek. A júniusi esőzések azonnali megoldására tíz helyszínen végeztettünk el karbantartási munkákat, melyek javarészt elkészültek.
Göd csapadékvíz-rendezésére 2006-ban tanulmányterv készült, melynek akkori becsült költsége nettó 4,7 milliárd forint volt. A jelenlegi források nem teszik lehetővé ennek megvalósítását, amely ma már tízmilliárdos nagyságrendű költséget is jelenthet. Az ilyen nagyszabású fejlesztés a szükséges forrás rendelkezésre állasa esetén, illetve ütemezetten valósítható csak meg.
Addig is mit tehetünk? Ne temesse be az ingatlantulajdonos a háza előtt lévő, az útépítéssel egy időben készült szikkasztó árkokat (például a Kerekerdő utcában a 90%-át betemették). Az ingatlanról a közterületre tilos kivezetni a csapadékvizet, azt az ingatlanon kell kezelni (sajnos nem ez a gyakorlat). A közterületen maximum 2 x 4 méteres kapubehajtó burkolható, abban az esetben, ha két gépkocsi-behajtó van. Ezeknek a szabályoknak a betartásával enyhíteni lehetne a nagy esőzés következében tapasztalt elöntéseket.

Gödi Körkép