Eljárást kezdeményezhetnek a gazos ingatlanok tulajdonosai ellen

Június 30-áig minden ingatlantulajdonosnak el kellett végeznie az ingatlanán a parlagfű-mentesítést. Akik ezt nem tették, azok ellen eljárást kezdeményezhet a növény- és talajvédelmi hatóság. A bírság mértéke a parlagfűvel fertőzött terület nagyságától függően belterületen és külterületen egyaránt 15 ezertől 5 millió forintig terjedhet.
A lakosság köréből érkező bejelentések is felhívják az önkormányzat figyelmét arra, hogy melyek azok az utcák vagy ingatlanok, ahol nagyobb területen található virágzó és bimbós állapotú parlagfű vagy más gyomnövény. A gazos ingatlanok tulajdonosai írásos felszólítást kapnak, és ha a helyzetet nem rendezik, az bírságot vonhat maga után.
A parlagfű-mentesítés mindenki közös érdeke, hiszen a légúti allergiák sokak életét nehezítik meg a nyári időszakban. A parlagfűmentes állapotot egészen a vegetációs időszak végéig meg kell őrizni.
Allergiás tüneteket nem csak a parlagfű okozhat, hanem sok más gyomnövény is. Az önkormányzat ezért a közterület-felügyelők bevonásával városszerte ellenőrzi, hol vannak gondozatlan, gazos ingatlanok, és ezek tulajdonosaival szemben jegyzői hatáskörben eljárást indít, ami bírság kiszabását eredményezheti.
Az önkormányzat kéri az ingatlantulajdonosokat, hogy az ingatlanjuk előtt, a telekhatártól az út széléig tartó területet is tartsák rendben, nyírják a növényzetet. Külön figyelmet kell fordítani a házak előtti nyílt árkok tisztítására, ami szintén az ingatlantulajdonos feladata, és saját érdeke is. A változékony időjárási viszonyok között ugyanis a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső – ha az árok nincs kitisztítva, rendben tartva – könnyen elöntheti az ingatlant és az előtte lévő járdaszakaszt, sok kellemetlenséget okozva ezzel a lakosoknak.

GK