Tények és tévedések

Az elmúlt időszakban több témában terjedtek különböző téves állítások a Gödön zajló eseményekkel, történésekkel, folyamatokkal kapcsolatban. Mivel az önkormányzat feladatai közé tartozik a tájékoztatás is, ezért összegyűjtöttük a hozzánk eljutott téves állításokat, csúsztatásokat, találgatásokat, és azok mellett megírjuk az adott témában a valós tényeket.

Téves állítás, hogy a Samsung Gödön nem fizet adót és nem is fog, a mostani fejlesztésekhez pedig iparűzési adómentességet kapott.

Ezzel szemben a tény: A Samsung az elmúlt években (akkor is, amikor nem folyt termelés a gyárban) és jelenleg is fizeti Gödön a helyi adókat (az építményadót és a telekadót). Ipar­űzési adómentességet a vállalat nem kapott, így ‒ mivel ebben az évben megindult a gyárban a termelés ‒ már idén decemberben is fog iparűzési adót fizetni.


Téves állítás, hogy a Samsung jelenlegi gyárterülete melletti erdőt az önkormányzat vágatta ki, és így csökkent a városban az erdőterület nagysága.

Ezzel szemben a tény: Az erdőterület állami tulajdonban volt, és a fakivágást a terület kezelője, a Pilisi Parkerdő Zrt. végezte el, majd a törvényben előírt módon a csereerdősítést végrehajtotta az általa kezelt (de sajnos nem gödi) területeken. Göd Város Önkormányzata elérte azt, hogy a kormány biztosítson városunknak forrást területvásárlásra és erdőtelepítésre. Az önkormányzat mintegy 28 hektár nagyságú területet már megvásárolt, így a fák telepítése az őszi vegetációs időszakban, november elején megkezdődhet. Tehát a kivágott mintegy 25 hektár területű, gyenge minőségű erdő kétszeresen is pótlásra kerül.


Téves állítás, hogy az önkormányzat nem tekinti fontos feladatának Göd zöldjellegének megőrzését.

Ezzel szemben a tény: Az önkormányzat az elmúlt hat évben évente átlagosan 300-400 fa ültetéséről gondoskodott közterületen, és megvásárolta a város közepén található, mintegy 50 hektár nagyságú, korábban golfpályaként használt területet. Az önkormányzat a Samsung-gyár folyamatban lévő bővítése kapcsán összesen mintegy hét hektár területen erdősávok telepítését tervezi, melyeknek takaró és zajvédő funkciójuk is lesz. Ezek az erdősávok egyúttal tovább növelik az önkormányzati tulajdonú zöld közterületek nagyságát.


Téves állítás, hogy a Jávorka utcába tervezett bölcsőde építése miatt az építkezés következtében a növényzet 80 százaléka eltűnik a területről.

Ezzel szemben a tény: A leendő épület helyén álló fákat valóban ki kell vágni. Ugyanakkor az önkormányzat ‒ a bölcsődeépítéstől függetlenül ‒ még 2018-ban szakvéleményt készíttetett a város erdőmérnök-természetvédelmi ökológus szakértőjével a kérdéses telken álló fák egészségi állapotáról, veszélyességéről és a szükséges intézkedésekről. A szakértő összesen 32 db fát vizsgált meg, melyek közül 13-at kivágandónak ítélt, nyolcnál jelentős koronakönnyítést látott szükségesnek, és a többi fára vonatkozóan is különböző javaslatokat, illetve kötelezettségeket írt elő. A bölcsőde terveit készítő cég tájépítész-szaktervezői is hasonló véleményre jutottak: a fák egészségi állapotát részben gyenge, illetve közepes állapotúnak ítélték. A látszólag egészséges fák egy részét – jellemzően a nyárfákat – veszélyesnek ítélték. Lévén, hogy ezek vízparton élő fafaj egyedei, gyökérzetük csak sekélyen megy a talajba, és ez növeli a kidőlés veszélyét. A tájépítész-szaktervezői szakvélemény szerint a fák egy részének cseréje ezen a területen tíz éven belül ajánlott a bölcsőde építése nélkül is. Itt tehát nem csak fakivágásra, hanem fatelepítésre is sor fog kerülni.


Téves állítás, hogy a Jávorka utcába tervezett bölcsőde építése miatt a jelenleg a telken működő óvoda megszűnik, és így az óvodai férőhelyek száma csökkeni fog a városban.

Ezzel szemben a tény: Az önkormányzat jelenleg nem tervezi a Jávorka utcai óvoda bezárását, illetve az óvodai férőhelyek számának csökkentését. Sőt, az elmúlt években az önkormányzat Alsógödön 175 óvodai férőhelyet hozott létre (Fácán Óvoda), és Felsőgödön, az Ady Endre úton 50 új férőhelyet létesített (Csalogány Óvoda). Ezeken felül a Lenkey utcában jelenleg is folyik a Kincsem Óvoda újraépítése, ahol a korábbiakon túl újabb 50 férőhellyel bővül az óvoda.

Göd Város Önkormányzata
Fotó: Makai Viktor