Pályázati felhívás háziorvosi körzet betöltésére

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi pályázati felhívást teszi közzé a 7. sz. felnőtt háziorvosi körzet betöltésére az Egészségügyi Alapból történő finanszírozással, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött szerződés értelmében, vállalkozás keretében.
A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető.

A háziorvosi körzet lakosságszáma: 1718 fő

A munkavégzés helye: 2131 Göd, Összekötő út 3.

Leadási határidő: 2019. augusztus 1.
Az elbírálás határideje: 2019. augusztus 31.

A pályázat benyújtásának módja, helye: A pályázatot 1 példányban zárt borítékban, személyesen vagy postai úton lehet benyújtani Göd Város Önkormányzathoz (2131 Göd, Pesti út 81.). A borítékra kérjük ráírni: „7. sz. körzet háziorvosi pályázat”

A pályázattal kapcsolatos további információ dr. Szinay József címzetes főjegyzőnél, a (06 27) 530-030-as telefonszámon kérhető.
A pályázati felhívás teljes szövege elérhető a városi honlapon: www.god.hu

Göd Város Önkormányzata