Képviselő-testületi hírek

Munkaterv szerinti ülés – 2019. június 27.

Az üzletek nyitvatartási rendjéről szóló rendelet módosítása
Dr. Szinay József címzetes főjegyző elmondta, hogy a Gátőrház nevű vendéglátóipari egység késő esti zeneszolgáltatása ellen tiltakoznak a környéken élők. E kérdéssel foglalkozott az önkormányzat illetékes bizottsága is, amely úgy határozott, hogy javasolja a gödi vendéglátóhelyek szabadtéren történő késő esti zeneszolgáltatásának megtiltását. Természetesen alkalmi rendezvények esetében – külön engedéllyel – a tilalom feloldható. Időközben a gödi vendéglátósok azzal a kéréssel fordultak az önkormányzathoz, hogy továbbra is engedélyezzék a szabadtéri háttérzene-szolgáltatást 17 és 21 óra között. Rövid, ám konstruktív vitát követően – amely során az érintettek is megszólaltak – a képviselő-testület úgy döntött, hogy a 23/2015. (X. 29.) Ök. rendeletet nem módosítja, azaz nem korlátozza valamennyi gödi vendéglátóhely esti nyitvatartási idejét, illetve zeneszolgáltatását, viszont a Gátőrház nevű vendéglátóipari egységgel a közeli jövőben egyedi megállapodást köt, melynek betartására az üzemeltető képviselője ígéretet tett.

Jegyzői beszámoló a Gödi Polgármesteri Hivatal 2018. évi működéséről
Mivel a címzetes főjegyzőnek jogszabályi kötelezettsége számot adni a Polgármesteri Hivatal munkájáról, dr. Szinay József tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a nekik is kézbesített beszámoló osztályszintre lebontva ismerteti az elvégzett feladatokat. Külön szólt viszont a 80 hektáros iparterület kialakításáról, amely másfél évvel ezelőtt kezdődött meg, számos hivatali munkatárs bevonásával, akiknek a munkáját a főjegyző ez úton is megköszönte. A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta.

Pályázati felhívás háziorvosi praxis betöltésére
Az Oázis lakóparkban hamarosan elkészülő orvosi rendelő tette szükségessé az új háziorvosi praxis kialakítását, amelynek betöltésére az önkormányzat pályázatot ír ki. (A pályázat lapunk 16. oldalán olvasható.) A pályázati felhívás közzétételét a testület megszavazta.

Tag delegálása a Dunakeszi Kistérségi Társulásba
Hosszú évek óta Markó József polgármester képviseli városunkat a Dunakeszi Kistérségi Társulás ülésein, ám ez idáig nem szabályozta helyi rendelet azt, hogy távolléte esetén ki képviselje Gödöt a Társulás hivatalos programjain. A képviselő-testület szavazataival megerősítette, hogy akadályoztatása estén a polgármestert dr. Pintér György alpolgármester helyettesítse a Dunakeszi Kistérségi Társulás ülésein.

Egyéb rendelkezések
Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető előterjesztése alapján a képviselők döntöttek sebességcsökkentő küszöbök kihelyezéséről a Csalogány és a Dobó István utcákban.
A képviselő-testület támogatta pályázati felhívás közzétételét a Kincsem Udvarház helyiségeinek kávéházként és bringaközpontként történő hasznosítása céljából.
A Széchenyi utca − Vasút utca és Kálmán utca közötti szakaszának − útépítésével kapcsolatban szükségessé vált a pénzügyi forrás kiegészítése. Ugyanis erre a pályázati támogatás úgynevezett maradványkeretéből kerül sor, ám ezt mintegy 12 millió forinttal az önkormányzatnak ki kell egészítenie. A forrás-kiegészítést a képviselők megszavazták.
Új álláshelyek létesítéséről is döntöttek a Kincsem Óvodában, amelyet az óvodaépítés miatt más épületbe áthelyezett – és ideiglenesen megemelt létszámú − csoportok tettek szükségessé.
A testület támogatta pályázat kiírását a városi buszjáratok üzemeltetésére, melyet a későbbi nyertes a város tulajdonában lévő buszokkal lesz köteles megoldani, az előírt egyéb formai és etikai szabályok betartásával együtt.
A képviselő-testület zárt ülésen tárgyalt a Településellátó Szervezet igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálásáról, döntött a Göd Város Szolgálatáért Díj, a Gödi Polgárok Egészségéért Díj, valamint a Pro Urbe Gödért Díj odaítéléséről.
Ugyancsak zárt ülésen vitatták meg a képviselők a „Járdaépítés Gödön, keretszerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményét, s végezetül döntöttek a „Göd, csónakház felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről.