Ötletpályázat az egykori golfpálya területének lehetséges használatára

Göd Város Önkormányzata ötletpályázatot írt ki az egykori golfpálya mintegy 50 hektáros beépítetlen területének hasznosítására. A pályázat célja a közösségi elvárások felmérése az új közterület arculatának és funkcióinak kialakítása érdekében, szem előtt tartva az ingatlan adottságait, különös tekintettel a természetvédelmi területekre.

 1. Az ötletpályázat kiírója és lebonyolítója
  Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága (továbbiakban Kiíró) ötletpályázatot hirdet az egykori golfpálya területének használatára, jövőbeni lehetséges funkcióira.
 2. Az ötletpályázat célja és tárgya
  Göd Város Önkormányzatának sikerült megvásárolnia a volt golfpálya mintegy 50 hektáros beépítetlen területét. A tulajdon megszerzése csak az első lépés volt ahhoz, hogy a terület a gödi lakosság szolgálatába állhasson. Az önkormányzat célja, hogy egyrészt minél több gödi lakos jól érezhesse magát ezen a területen, másrészt az, hogy a terület zöld jellege alapvetően ne változzon. (Így rengeteg kérdés merülhet fel a terület jövőjével kapcsolatban: Legyen-e ott játszótér, kutyafuttató, sportpálya, rendezvénytér, napozótér, futópálya, épüljön-e erre a területre középület, s ha igen, hova és mi? stb.).
  Megfogalmazott cél, hogy a benyújtásra kerülő ötletekkel a terület zöld jellege alapvetően ne változzon, és ezzel összhangban magáncélú telekkialakítás ne legyen lehetséges.
 3. Az ötletpályázaton történő részvétel feltételei
  A tervezésben az önkormányzat számít minden gödi lakos véleményére, ötletére. Így az Ötletpályázat résztvevője – továbbiakban Pályázó (azaz a pályamű szerzője) − az a természetes személy, egyesület vagy közösség lehet, aki és amely a meghirdetett feladat elkészítésére vállalkozik, a jogszabályi és a kiírási feltételeket magára nézve kötelezőnek elfogadja, és azokat teljesíti.
 4. A lebonyolítás időtáblázata
  a) Az ötletpályázat meghirdetése: 2019. május 28.
  b) A pályázati anyag személyes benyújtásának határideje: 2019. augusztus 16.
  c) Az Ötletpályázat eredményének kihirdetése: 2019. szeptember 20-ig.
 5. Az Ötletpályázat jellege, formája
  A pályázat jellege: nyílt, a pályázati eljárás formája: általános, a pályázat: titkos.
 6. A pályaművek benyújtása
  A pályaművön ne szerepeljenek személyes adatok, azokat a pályázat leadásakor regisztrációs lap kitöltésével kell megadni. A pályaműveket „ÖTLETPÁLYÁZAT” jeligére zárt borítékban kérjük leadni személyesen, regisztrációs lap (3. sz. melléklet) kitöltésével a Gödi Polgármesteri Hivatal titkárságán (2131 Göd, Pesti út 81., I. emelet).
 7. A pályázat elbírálása, bírálati szempontok
  Az Ötletpályázatra érkező pályaművekről Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága dönt. A Bizottság munkája támogatásához felkérhet önkormányzati szakembereket és civil szakértőket.
  A Bizottság a pályaműveket elsődlegesen a következő szempontok alapján értékeli: a terület természetközeli jellegének megőrzése; a javasolt funkciók mennyire alkalmasak családi, sport- és szabadidős tevékenységre; a terület egységes jellegének megőrzése; a kiírásnak való megfelelés; kreativitás, megvalósíthatóság, szakaszolhatóság; fenntarthatóság; a pályamű grafikai minősége, kidolgozása.
 8. Díjazás
  A legjobb pályaművek díjazásban részesülnek az alábbiak szerint.
  1. helyezett: bruttó 250 000 Ft
  2. helyezett: bruttó 150 000 Ft
  3. helyezett: bruttó 100 000 Ft
  A Környezetvédelmi Bizottság különdíja a legtöbb természetközeli ötletet tartalmazó pályázatnak: bruttó 100 000 Ft.
 9. Eredményhirdetés
  Az Ötletpályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2019. szeptember 20.
  Az eredményhirdetés részleteiről a Pályázókat e-mailben értesítjük, valamint a www.god.hu weboldalon közzétesszük.
 10. Nyilatkozat a javaslatban szereplő ötletek későbbi felhasználásáról
  A regisztrációs lap kitöltésével Pályázó nyilatkozik, hogy hozzájárul a későbbiekben kiírásra kerülő tervpályázaton ötletük felhasználásához.
 11. A helyszín adatai, adottságai
  A pályamű elkészítésekor figyelembe kell venni a csatolt mellékleteket, amelyek a tervezhető terület ismertetését (1. melléklet) és a területre vonatkozó jogszabályokat és a hatóságok előírásait (2. melléklet) tartalmazzák.
 12. Az Ötletpályázat tartalmára vonatkozó követelmények, benyújtandó munkarészek
  Koncepció tervlap: A teljes területre vonatkozóan ismertetni kell az elképzelt funkciókat, továbbá, hogy ezek a funkciók, kialakítandó elemek a területen belül hol és mekkora területen kerüljenek elhelyezésre.
  Helyszínrajz és látványterv: benyújtható akár kézi, akár elektronikus rajz.
  A pályázati felhívás teljes szövege és mellékletei megtalálhatók a www. god.hu városi weboldalon.