Életével és műveivel is közösséget teremtett

A kiállításmegnyitó népes közönségének soraiban ott voltak Haraszti Alfréd családtagjai, barátai, klubtársai, sokan azok közül, akik szerették és nagyra becsülték őt. (Az ajtóban balra hátul a művész felesége, a kép jobb szélén, kék ruhában a húga, a bal szélen 95 éves édesanyja látható)

Második alkalommal rendezett kiállítást a József Attila Művelődési Ház Haraszti Alfréd életművéből. A május 24-én nyílt tárlattal egy időben az önkormányzat kiadásában megjelent egy katalógus is, amely magyar, angol és francia nyelven, 52 oldalon mutatja be az alkotó munkásságát.

Az est két szónoka, dr. Pintér György alpolgármester (jobbra) és ifj. Haraszti Alfréd, az alkotó fia Szigeti Sándornéval beszélgetnek

„Haraszti Alfréd mindenképp megérdemli, hogy városunk (…) méltó körülmények között mutassa be sokoldalú, minőségében is szerfölött tiszteletre méltó művészetét a nagyközönségnek. Annál is inkább, mert az elmúlt fél évszázad egyik kiváló, ha nem a legjelentősebb gödi képzőművészéről van szó” – idézte a kiállításmegnyitón elhangzott köszöntőjében Szabó Zsuzsa, a művelődési ház igazgatója Menyhárt László művészeti író gondolatait.
A 2016-ban váratlanul elhunyt alkotóról és gazdag életművéről elsőként a Retró Ady Klub emlékezett meg 2017 nyarán tartott családi találkozóján, hiszen Haraszti Alfréd a klub alapító tagja volt. A következő évben, 2018-ban a József Attila Művelődési Ház mutatta be alkotásait a szélesebb közönségnek, idén pedig, Göd várossá avatásának 20. évfordulóján a „20 év – 20 program” elnevezésű jubileumi események sorában kapott helyet az életműkiállítás, amelynek fővédnöke Markó József polgármester volt.
A megnyitón dr. Pintér György alpolgármester úgy fogalmazott: „A kulcsszó a köszönet, a hála. Köszönettel tartozunk a Jóistennek, hogy adott nekünk egy ilyen őstehetséget, aki bár nem tanulta a művészetet, kiválóan művelte annak minden ágát, és játszi könnyedséggel kezelte a legkülönbözőbb eszközöket és technikákat.”
A kiállításmegnyitóra megjelent A gödi Duna-part művésze című kiadványból minden jelenlévő ajándékba kapott egy tiszteletpéldányt. A katalógus rövid áttekintést ad a művész pályájáról, gazdag válogatást mutat be életművéből, s emellett igaz barátok megrendítően szép vallomásain, visszaemlékezésein keresztül sejteti meg Haraszti Alfréd nagyszerű, tiszta emberségét és mély szeretetét a dunai táj, a gödi vízpart, a természet iránt.
A kiállítás anyagának összeállításában és a művészeti katalógus szerkesztésében nagy szerepet vállalt magára a képzőművész fia, ifj. Haraszti Alfréd, aki a kiadványban így emlékezik édesapjára:
„Szakmai pályafutása mellett autodidakta művészként számos műfajban alkotott (rajz, linómetszet, fafaragás, lemezdomborítás, fotó). Etikát és esztétikát tanult, grafikusként másodállásban szakszervezeti és művészeti lapoknak, könyvkiadóknak dolgozott, illusztrációkat, grafikákat készített. (…)
A korabeli hivatásos művészeti élettől távol maradt, nem kereste a megmutatkozás lehetőségeit, de (…) a felsőgödi művelődési házban (ma Ady Klub) két alkalommal is kiállította műveit: először 1965-ben, majd 1973-ban.
Tevékenyen részt vett Felsőgöd kulturális életében. Az Ady Klub egyik alapító tagja volt. A felsőgödi Duna-parton rendszeresen találkozó fiatalok, az úgynevezett Kőfal társaság tagjaként 1962–1964-ben ő készítette a Shakespeare Julius Caesar című drámája alapján született, többször bemutatott előadás, illetve A pápuák földjén című indián performansz díszleteit és plakátjait. Részt vett a sokáig Felsőgödön élt Kossuth-díjas animációs filmrendező, Reisenbüchler Sándor 1964-ben, a felsőgödi Duna-parton felvett Kitörés című vizsgafilmjének szervezésében és forgatásán. A film a természet vonzásában élő és a szocializmus viszonyai ellen sajátos performanszaikkal lázadó felsőgödi fiatalok mindennapjaiba enged bepillantást.
Haraszti Alfréd egész életében csodálta Göd természeti értékeit, és sokat tett megőrzésükért, megörökítésükért” – fogalmaz a katalógusban megjelent írásában az alkotó fia, aki a rendezvényen is megosztotta gondolatait a jelenlévőkkel.
A művész születésnapjának előestéjén tartott esemény több volt mint kiállításmegnyitó: a családi, baráti összetartozás felemelő megnyilvánulása volt, egy közösség szép ünnepe Haraszti Alfréd emlékezetének és műveinek erőterében. A Kolláth András klarinétművész játékával kísért találkozón jelen voltak az alkotó legközelebbi hozzátartozói – köztük felesége, gyermeke és édesanyja, aki idén tölti be 95. életévét. Ott voltak barátai, ismerősei, klubtagtársai, sokan azok közül, akik ismerték, szerették és emlékeikben őrzik őt. A kiállítás június 21-én véget ér, de a katalógus, amely betekintést enged Haraszti Alfréd életművébe, azt követően is megvásárolható a Göd Városi Könyvtárban.

Koditek Bernadett