Dinamikus fejlődés élhető környezetben

Interjú Markó József polgármesterrel

– Idén húszéves a város, és ennek az időnek több mint a felében, tizenhárom esztendőn át ön vezette a települést. Az elmúlt években sokan költöztek Gödre, és felnőttkorba lépett egy új nemzedék. Melyek voltak ennek az időszaknak legfontosabb fordulópontjai?
– Valóban, a városi rangot 1999-ben kaptuk meg, idén tehát a huszadik születésnapunkat ünnepeljük számos színvonalas rendezvénnyel. Kezdetben még alig voltak forrásaink, amelyeket a város hiányzó infrastruktúrájának fejlesztésére lehetett volna fordítani. Az emberek utakat, járdákat akartak, vízelvezetést, közvilágítást, jó körülményeket az oktatási és az egészségügyi intézményekben, játszótereket, rendezett Duna-partot. A város mindenkori vezetőinek feladata pedig az volt, hogy teljesítsék ezeket az igényeket, mert nagyon fontos, hogy az emberek a magukénak érezhessék az otthonukat, a városukat, amiről a saját tapasztalataik alapján mondhatják el, hogy nagyon jó itt élni. Éppen ezért a város vezetése mindig is kereste annak a lehetőségét, hogy a településre vonzzon olyan ipart, amelynél a bevételek biztosítása mellett a környezettel való összhang is megvalósítható. Nem volt sok jelentkező, de végül a Samsung letelepedett az M2-es autópálya mellett. A gyár kezdetben mentességet kapott az iparűzési adó alól, amit 2007-ig élvezett. Ezt követően 2012-ig az üzem úgy termelt, hogy már adót is fizetett a városnak. Több, már nagyon is időszerű útfejlesztésre 2005-ben az akkori városvezetés hitelt vett fel, amit később az abban az időben kedvezőbbnek ajánlott svájci kötvényre váltottunk át. A külső körülmények miatt településünk sajnálatos módon jelentősen eladósodott. A kormány 2012-ben rendezte az önkormányzatok adósságait, és nagy örömmel jelenthetem, hogy Göd azóta nem szorult rá arra, hogy a működésre hitelt vegyen fel. A fejlesztéseket a rendelkezésünkre álló keretből, a pályázati lehetőségeket kihasználva valósítottuk meg.

– Továbbra is napirenden van a Samsung építkezése, bővítése. Hogyan indult ez a folyamat?
– Mindig is az volt a célunk, hogy elősegítsük a város gyarapodását, és ennek része az is, hogy előremutató tárgyalásokat folytattunk a Samsunggal. Polgármesterként hiszek abban, hogy ma már a gödi lakosok nagy többsége is látja: a polgárok igényeit meghallgatva és mérlegelve hozzuk meg a legfontosabb döntéseinket, és értik azt is, hogy a fejlesztések az ő érdekeiket szolgálják. A Samsung még 2016-ban kereste meg a magyar kormányt azzal, hogy a korábban leállított telephelyén elektromos hajtású autók akkumulátorát gyártó üzemet szeretne beindítani. A kabinet támogatta ezt az elképzelést, és kétmilliárd forintos infrastrukturális támogatást adott a városnak az ehhez kapcsolódó feladatok ellátására. A Samsung tavaly aztán újabb területbővítési szándékot jelentett be. Mivel a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelkedően fontos, és Göd számára is nagyon jelentős gazdasági előnyökkel járhat, így a város képviselő-testülete támogatta a gazdasági terület kialakítását. Ez jelenleg pályázati szakaszban van. Minden városnak el kell döntenie, hogy a településfejlesztés milyen irányát választja a lehetséges megoldások közül: megadóztatja a lakosságot, vagy igyekszik jelentősebb méretű kereskedelmi vagy ipari adófizetőket letelepíteni. Mi ez utóbbit választottuk, és éppen az idén a felére csökkentettük a lakossági építményadót. A gazdasági területtel kapcsolatos részletes információk elérhetők a városi weboldalon (www.god.hu).

– A város mindennapi életében érezhetőek már a Samsung-gyár letelepedésének pozitív hatásai?
– Tulajdonképpen az élet minden területén érezhetőek a pozitív változások, az előrelépések. Az elmúlt években az itt élő emberek megtapasztalhatták, hogy számunkra az ő biztonságuk a legfontosabb, az ő boldogulásukat segítik az intézkedéseink. Erre vonatkozóan folyamatosan kapunk visszaigazolást is a lakosságtól. Hiszen, ha nem éreznék jól magukat Gödön, ha nem látnák úgy, hogy jó itt élni, ha nem volnának meggyőződve arról, hogy az ő mindennapjaikat teszik komfortosabbá a megvalósuló fejlesztések, akkor nem költöznének annyian a városunkba, mint amennyien ezt az elmúlt években megtették. Ha nem látszanának a kézzel fogható eredmények, akkor nem választanák oly sokan Gödöt az otthonuknak. A példák is ezt igazolják: megvásároltuk a golfpályát, s így a város közepén egy ötvenhektáros zöld parkot tudunk kialakítani. Eközben egyesek azzal riogatják a lakosságot, hogy Gödöt a gyárteleppé válás fenyegeti. Sikeres pályázati szereplésünknek köszönhetően lehetőségünk nyílt egy huszonnégy tantermes iskola építésére, teljesen megújul a Lenkey utcai óvoda, felújítjuk a kerékpárutat, körforgalmat építettünk, csak az idén huszonhárom utcát aszfaltozunk le, és több helyen építünk járdákat is. Rövidesen átadjuk az új egészségházat. Ezekben a beruházásokban már jelentős szerepe van annak a bevételnek is, ami a Samsung letelepedésének köszönhetően folyik be a városi kasszába. A további fejlesztések tervezése pedig máris folyamatban van.

– Milyen irányúak lesznek ezek a fejlesztések?
– Az a feladatunk, hogy az előnyök és a lehetőségek maximális kihasználása mellett minimálisra csökkentsük a hátrányokat. Elértük például azt is, hogy állami támogatással az idén ősszel huszonnyolc hektárnyi erdőt telepíthessünk gödi területen. Ezen túlmenően saját forrásból a Samsung-gyár körül sávos védőerdőt alakítunk ki, amivel a várost érintő terhelést – ami miatt többen is aggódtak az elmúlt időszakban – jelentős mértékben csökkenthetjük. A Nemeskéri Kiss Miklós úttal párhuzamosan egy második sávot is kialakítunk, amely a lovasok közlekedését is szolgálja majd. Továbbra sem támogatjuk nagyobb munkásszállások létrehozását, emiatt tehát senkinek sem kell aggódnia. Az újtelepieket érintő problémákat külön és kiemelten kezeljük, közösségi és akár egyéni szintre is lebontva. Hamarosan megkezdődik a Zrínyi utca aszfaltozása, ennek anyagi fedezetét már előteremtettük, és további fejlesztések is várhatók.

Koditek Bernadett