A parlagfű-mentesítés közös érdek és kötelesség

Június 30-áig minden ingatlantulajdonos köteles elvégezni ingatlanán a parlagfű-mentesítést. A határidő lejárta után a növény- és talajvédelmi hatóság eljárást kezdeményez azon földhasználókkal, illetve ingatlantulajdonosokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést. A bírság mértéke a parlagfűvel fertőzött terület nagyságának mértékében belterületen és külterületen egyaránt 15 ezertől 5 millió forintig terjedhet.
A parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke, hiszen a légúti allergiák sok lakos életét nehezítik meg a nyári időszakban. Fontos, hogy minden ingatlantulajdonos eleget tegyen e jogszabályi kötelezettségének. Figyelni kell arra is, hogy a parlagfűmentes állapotot június 30. után is meg kell őrizni, egészen a vegetációs időszak végéig.
Allergiás tüneteket nem csak a parlagfű okozhat, hanem sok más gyomnövény is. Az önkormányzat ezért a közterület-felügyelők bevonásával városszerte ellenőrzi, hol vannak gondozatlan, gazos ingatlanok, és ezek tulajdonosaival szemben jegyzői hatáskörben eljárást indít, ami bírság kiszabását eredményezheti.

Az önkormányzat kéri az ingatlantulajdonosokat, hogy az ingatlanjuk előtt, a telekhatártól az út széléig tartó területet is tartsák rendben, nyírják a növényzetet. Külön figyelmet kell fordítani a házak előtti nyílt árkok tisztítására, ami szintén az ingatlantulajdonos feladata, és saját érdeke is. A változékony időjárási viszonyok között ugyanis a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső – ha az árok nincs kitisztítva, rendben tartva – könnyen elöntheti az ingatlant és az előtte lévő járdaszakaszt, sok kellemetlenséget okozva ezzel a lakosoknak.

GK