A közelmúltban elkészült és folyamatban lévő útépítések, útfelújítások

A Mihácsi utca átadásán Csányi József képviselő (balra), Popele Julianna, a Beruházási és Városüzemeltetési Osztály vezetője és Zábrády Arnold beruházási ügyintéző

Városszerte újabb és újabb utcák szilárd burkolata készül el vagy újul meg. A nagy ütemben haladó beruházásokról Popele Julianna, az önkormányzat Beruházási és Városüzemeltetési Osztályának vezetője adott tájékoztatást lapunknak.

Mihácsi György utca
A közelmúltban elkészült, és átadták a lakosságnak a Mihácsi György utcát, amely teljes hosszában kiépült, és immár egyirányú forgalmú útként üzemel. Az egyirányúvá tételre korábbi lakossági kérések, valamint a közterületi szélesség miatt volt szükség, ezért a 2-es számú főút felől a Duna irányába lett egyirányú az utca. A beruházással egy időben elkészült a Kincsem utcai burkolt árok és a hozzá kapcsolódó járda felújítása, valamint a csapadékvíz rendezése is megvalósult annak érdekében, hogy a csomópontban többször tapasztalható elöntések megszűnjenek. Csányi József képviselő köszönetét fejezi ki az utca lakóinak az útépítési munkálatok ideje alatt tanúsított türelmükért és együttműködésükért.

Zala utca
Kraszna utca

Zala utca és Kraszna utca
Szintén a közelmúltban készült el − rövid kivitelezési idő alatt − a Zala utca és a Kraszna utca útépítése. Egységesen 4,8 méter széles út épült szegélyekkel együtt, a szükséges padkákkal és földmedrű szikkasztó árkokkal. A beruházás keretében stabilizált sárrázó burkolat épült a Rómaiak útjának csomópontjainál, valamint a két utca közötti teljes szakaszon kitisztították és mélyítették a Rómaiak útja menti földárkokat, melyek így nagyobb csapadékmennyiség befogadására is alkalmasak.

Gerle utca
Schöffer Ferenc utca

Schöffer Ferenc utca és Gerle utca
A Schöffer Ferenc utca és Gerle utca új aszfaltburkolatot kapott. A megfelelő fogadófelület kialakítását követően a töredezett, elhasználódott burkolatot felújították a meglévő szegélyek között. A beruházással mintegy 180-180 méter hosszon kapott új szilárd burkolatot a két utca. Ezzel jelentősen javultak az Oázis településrész közlekedési viszonyai.

Honvéd sor
A minőségi közforgalmú közlekedési közszolgáltatás elérése kiemelt városi érdek. E cél érdekében a járműállomány mellett a közlekedési infrastruktúrát is fejleszteni kell. A Honvéd soron – megfelelő gyalogos peronnal és járdakapcsolatokkal – aszfaltburkolatú buszforduló készült, ahol fedett buszváró is rendelkezésre áll.

Pöltenberg Ernő utca
A kivitelező 2019. június 15-re készre jelentette a Pöltenberg Ernő utca (Nemeskéri Kiss Miklós út és Mikszáth Kálmán utca közötti szakaszának) útépítését. Itt 327 méter hosszon történt teljes pályaszerkezetű útépítés, szélesítés és felújítás. A teljes hosszon kétoldali süllyesztett szegélysor épült, valamint kétoldali szikkasztó árkok is kialakításra kerültek.

Szőlőkert utca

Szőlőkert utca
Folyamatban van a Szőlőkert utca (Ménesi utca és a Jácint utca közötti szakasz) útépítése, mely érinti a tavalyi évben elkészült Ezerjó utcát. A két utca csomópontjában egy zöldsziget kialakítása a cél. Itt megszűnne egy már nem szükséges közúti kapcsolat, és a helyén a zöldfelület növelésével pihenőpark létesül majd a tervek szerint. Az útépítés 383 méter hosszon valósul meg. A munkák várhatóan július 15-ig fejeződnek be.

Kacsóh Pongrác utca
A Kacsóh Pongrác utcában (a Teleki Pál és a Kinizsi utca közötti szakaszon) várhatóan június közepén kezdődik az útépítés. Ez a 845 méter hosszú szakasz a leghosszabb szakasza a jelenleg megvalósulás alatt álló útépítési programnak. A munkavégzés körülbelül 80 lakóingatlant érint, ezáltal több száz ember életminősége javul majd.

Gödi Körkép