Új tartományi vezetés a piaristáknál

PIARISTA SZAKKÖZÉPISKOLA

A gödi szakközépiskolát is fenntartó Piarista Rend Magyar Tartományának káptalanja 2019. március 27-én Szilvásy Lászlót választotta meg tartományfőnöknek. A választásokat megelőző délelőtti szentmisén Ruppert József egy régi piarista imádságot idézett fel: „Respice, quaesumus, Domine, pusillum Ordinem nostrum!”, azaz „Nézz le, Istenünk, kicsiny rendünkre!” A piaristák a történelem nehéz időszakaiban és olykor a belső viták miatt sokszor érezhették magukat kicsinek, veszélyben lévőnek, nehezebb helyzetűnek, mint más, nagyobb lélekszámú rendek. A piarista lelkület és küldetés tüze mégis összetartotta a rendtagokat, tovább erősítve Kalazanci Szent József élményét, aki annak idején ezt mondta: „Rómában találtam meg Isten szolgálatának legjobb módját, a szegény gyerekek nevelését, amit el nem hagynék semmiért a világon.” Ezzel a lelkülettel vészelték át hősiesen a piarista szerzetesek a kommunizmus alatti nehézségeket, akár a rendi keretből való kényszerű kikerülést is, vagy a rendszerváltás után felvállalt több intézmény adta kihívásokat.
Szilvásy László 1971-ben született Békéscsabán. A gimnáziumot a kecskeméti piaristáknál végezte. 1990-ben lépett a piarista rendbe. Teológiai tanulmányait 1991-től a Kalazantínum Piarista Hittudományi Főiskolán, 1993-tól a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, majd 1996-tól a római Lateráni Egyetemen végezte, ahol kánonjogot tanult. 1998-tól a szegedi Dugonics András Piarista Gimnáziumban kezdett tanítani, majd 2003-tól négy éven át az intézmény igazgatója volt. 2007-től Budapesten a rendtartomány központi vezetésében dolgozott tartományi titkárként, gazdasági ügyekért felelős tartományi asszisztensként, valamint ökonómusként. Emellett 2011 és 2019 között házfőnöki tisztséget is betöltött. 2017-től vezeti a rend Fenntarthatóság és Projektek Generálisi Titkárságát.
A káptalan a tartományfőnök asszisztenseit is megválasztotta: Vereb Zsolt a küldetés és ifjúságpasztoráció, Molnár Lehel a hivatásgondozás és képzés, Labancz Zsolt a részvétel és karizmatikus integráció, Vízhányó Zsolt a működés és struktúra területéért lesz felelős a következő négy évben.

B. E., Piarista Rend Magyar Tartománya