Tanulás-módszertani képzés

BÚZASZEM ISKOLA

Petkes Csaba tanulás-módszertani képzésén vettek részt a Búzaszem tanárai. A három nap során nemcsak a gyerekek tanulási stratégiáit elemezték, de azt is, hogy mely gyermeket milyen módszerrel lehet megközelíteni, hogy tanulását ösztönözni tudjuk. Az előadó nem csupán elméleti ismereteket adott, hanem konkrét helyzetekre konkrét segítséget is a Búzaszem tanárainak. Mások mellett kitértek a tanulási részképességek fejlesztésére, a konkrét memóriatechnikák tanulására, a vizuális vázlatkészítési módozatok kialakítására, az alkotó tanulás egyéni fejlesztésére és a konkrét tanulási módszerek tananyagi struktúrákhoz igazodó elsajátítására is.
A tanárok kiscsoportokban vettek részt a foglalkozásokon, amelyek nyomán képesek lesznek tanítványaiknak széles körűen s élethosszig használható konkrét tanulási módszereket átadni.
A tanulás összetett folyamat, ezért a tanulási képesség kialakítása a részképességek fejlesztésével kezdődik. Ezért a Búzaszem nevelői a koncentrációt, a vizuális és auditív percepciót fejlesztő gyakorlatokat, játékokat sajátítottak el, majd sorra vették az analizáló-szintetizáló és asszociációs képességet, a lényeglátást, a problémamegoldó gondolkodást segítő, a konvergens és divergens gondolkodást fejlesztő feladatokat és a memóriatechnikákat.
Petkes Csaba személyes élményeken keresztül vezette be a tanárokat a gyermeki tanulás módszereinek elemzésébe. Érdemes volt rászánnunk a három tanítás nélküli munkanapot!

B. I.