Nyílt nap a Kincsem Óvodában

A Kincsem Óvoda április 13-án, immár több év hagyományának megfelelve, kitárta kapuit az érdeklődő szülők és gyermekek előtt, hogy bepillantást nyerhessenek intézményünk életébe.
Idén az új óvoda építése miatt a Csalogány óvodaegységben mutattuk be pedagógiai programunkat és a számunkra nagyon fontos tehetséggondozásunkat, valamint a művészeti nevelésünk kiemelt feladatait.
Ezen a szép szombati délelőttön közel száz szülő és gyermek látogatott el az óvodába, és érdeklődéssel hallgatta az óvodapedagógusok bemutatkozását, megnézték az óvodánk értékeiről készült tablókat, és a picik kipróbálták ügyességüket a játszóházban.
Nagyon fontosnak tartottuk, hogy a szülőket tájékoztassuk a számunkra a legfontosabbról, a gyermekek igazi boldog és elégedett óvodáskoráról, és arról, hogy mi mit gondolunk minderről. „Hívogató levelünkben” ezt így fogalmaztuk meg:

Gondolataink a boldog óvodáskorról:
„A jó óvodában a gyermekek egyéni ütemben és egyéni módon fejlődhetnek, ugyanakkor a közös tapasztalatok, közös élmények, az együtt megélt események összetartják a csoportot, és a közös hagyományok és szokások mentén tudnak együttműködni, együtt játszani, együtt gondolkodni.”
(Részlet az új Pedagógiai Programunkból)
Az óvodapedagógusaink, pszichológusunk, logopédusunk, fejlesztőpedagógusunk, gyógytornászunk, speciális fejlesztőink, tehetséggondozóink, pedagógiai asszisztenseink, dajkáink a megalapozói és egyben a meghatározói a gödi Kincsem Óvoda elkötelezett és gazdag szakmai múlttal rendelkező Tehetséggondozás és Művészeti Pedagógiai Programja értékrendjének.
Az óvodánkba járó gyermekek boldog óvodáskorát a művészetek megismerésével, a gyermeki tehetségek felismerésével és tudatos fejlesztésével sikeres, pozitív kimenetelű, stresszmentes iskolába lépés követheti, akár a közeli művészetoktatási vagy a két tannyelvű iskolába. Valljuk, hogy a gyermekeket orientálni kell valamire, vezetni kell valamerre.
Továbbgondolva elképzeléseinket, tudjuk, hogy az óvoda feladata nem csupán az iskolára, hanem az életre való felkészítés is, amely csak a tevékeny életre alapozott nevelőmunka útján valósítható meg.
Köszönet mindazoknak, akik beiratkozásukkal megtisztelték óvodánkat legnagyobb kincsükkel, a gyermekükkel!

A Kincsem Óvoda munkatársai nevében:
Szőke Zsófia óvodavezető