Munkaterv szerinti ülés

2019. március 28.

A Településellátó Szervezet beszámolója a 2018. évi alaptevékenységéről
A TESZ gazdasági és jogi igazgatóhelyettese, dr. Preller Zoltán által benyújtott éves beszámoló nem tartalmazza a pénzügyi adatokat és a gazdálkodás számszerű eredményeit, mert azok részletesen szerepelnek a költségvetési beszámolóban. Fő fejezetekként tartalmazza viszont a köztemető fenntartását és működtetését, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, a más szervek számára végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési és egyéb szolgáltatásokat, a sportcsarnokok üzemeltetését, a közterület-fenntartási csoport tevékenységét, a hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatásokat, az erdőgazdálkodást, az egészségügyi laboratóriumi szolgáltatásokat, a család- és nővédelmi egészségügyi, valamint az ifjúság-egészségügyi gondozást, a szabadidős park, a fürdő- és strandszolgáltatást, továbbá a köznevelési intézményekben történő gyermekétkeztetést.
A beszámolót a képviselő-testület jelenlévő tagjai egyhangúlag elfogadták.


Az éves összesített Közbeszerzési Terv elfogadása
Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető elmondta, hogy ebben az évben kilenc közbeszerzési eljárást kívánnak lefolytatni, melyek egyebek mellett csónakház-felújítást, járdaépítéseket, bekötőút-építést, villamosenergia-beszerzést és erdőtelepítési szolgáltatást tartalmaznak. Mivel a vonatkozó jogszabályok értelmében a Közbeszerzési Terv az év folyamán bármikor módosítható, illetve kiegészíthető, a szavazás ezért csupán technikai jellegű. A jelenlévő képviselők az előterjesztett Közbeszerzési Tervet a jelenlegi formájában megszavazták.


Göd város infrastrukturális fejlesztése
Popele Julianna előterjesztésében utalt arra, hogy a képviselő-testület még 2017-ben döntött arról, hogy az infrastrukturális fejlesztésekre kapott állami támogatásból mely utcákat korszerűsíti. Összesen 22 utcát jelölt ki, és további hármat vett fel az úgynevezett tartaléklistára. A munkák azóta folyamatosan zajlanak. 2019-ben a tartaléklistán szereplő utcák közül a Kacsóh Pongrác utca Teleki és Kinizsi utca közötti szakaszát, illetve a még felhasználható keret maradványából a Széchenyi utca két szakaszát jelölte ki az önkormányzat útépítésre. (Ezek mellett – az eredeti tervnek megfelelően – idén tíz utca kap szilárd burkolatot.)
Több képviselő is szóvá tette, hogy a DMRV Zrt. által végzett ivóvíz-gerincvezetékek cseréje befolyásolja a tervezett útfelújítások sorrendjét. Markó József polgármester javasolta, hogy tegyenek prioritási javaslatokat a DMRV Zrt.-nek, illetve jelezte, hogy az idei évre tervezett útépítések határidőre befejeződnek, s a továbbiak 2020-ban hasonló ütemben fognak megvalósulni.
A tartaléklistáról útépítésre kijelölt utcák, illetve utcaszakaszok idei korszerűsítésével a képviselők egyetértettek.


A Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft.-vel kötött támogatási megállapodás módosítása
Dr. Pintér György alpolgármester elmondta, hogy a megváltozott földgáz­ár miatt a Duna-part Nyaralóházak rezsiköltsége megemelkedett, s emiatt vált szükségessé az, hogy az önkormányzat a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. részére egymillió forint többlettámogatást biztosítson. A képviselő-testület a többlettámogatást egyhangúlag megszavazta, a szerződésmódosítás elkészítésére pedig felkérte dr. Szinay József címzetes főjegyzőt.


Egyéb rendelkezések
A Rozmaring utca – Pesti út – Harangvirág utca által határolt terület forgalmi rendjének felülvizsgálata során a képviselők elfogadták azt a lakossági kezdeményezést, melynek értelmében a 30 km/órás sebességkorlátozott terület kezdetét és végét jelző, valamint tehergépkocsival behajtani tilos (kivéve célforgalom) KRESZ-táblákat helyezzenek el.
Ugyancsak szerepelt a napirendi pontok között a Huzella Tivadar Általános Iskola előtti útszakasz és a környező utcák forgalmi rendjének felülvizsgálata. A beérkezett javaslatok alapján a Luther Márton, Török Ignác és Bajcsy-Zsilinszky utcákban a közlekedés biztonságának növelése érdekében parabolatükröket helyeznek el. Az Alkotmány utcától a Köztársaság utcáig, az EUROVELO 6 kerékpáros útvonal belterületi szakaszán kerékpáros forgalmat jelző táblákat szerelnek fel, míg a Templom, a Szabadságharcosok és a Táncsics Mihály utcában bevezetik a 30 km/órás sebességkorlátozást.
A grémium döntött különböző alapítványok és egyesületek támogatásáról, továbbá a gödi fogorvosok eszközbeszerzéseinek támogatásáról.
Végezetül, mivel a Településellátó Szervezet kérelmezte saját Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, a képviselő-testület erről is jóváhagyólag szavazott, s ugyanígy tett pótelőirányzat biztosításáról a József Attila Művelődési Ház számára.