Folyamatban lévő beruházások a városban

A helyi lakosok tapasztalhatják, hogy Göd több pontján is nagyobb közterületi építési munkálatok zajlanak. Popele Juliannát, az önkormányzat Beruházási és Városüzemeltetési Osztályának vezetőjét arra kértük, adjon tájékoztatást a folyamatban lévő beruházásokról. Az egyes fejlesztésekkel kapcsolatos összefoglalóit az alábbiakban közöljük.

Körforgalmú csomópont építése
Hamarosan befejeződik a 21107. jelű bekötőút és a 038 hrsz.-ú út (Nemeskéri Kiss Miklós út) körforgalmú csomópont építése. A kivitelezési munka 362 millió Ft értékű állami finanszírozásból valósul meg.
A kivitelezés 2018. október 24-én kezdődött (a tényleges munkakezdés időpontja) és 2019. május 1-jéig tart (ez a szerződés szerinti teljesítési határidő). A kivitelezési munkákat a PE-TA Göd 2017 Konzorcium (PENTA Általános Építőipari Kft. és a Tarjánvölgyi Építőipari Kft.) végzi.
A beruházás keretében négyágú körforgalmú csomópont valósul meg, az érintett közművek védelembe helyezésével és/vagy kiváltásával. Az építés során a jelenlegi kerékpárút-átvezetés megszűnik a Jancsi-hegy utcánál, de egyidejűleg új átvezetés épül a Nemeskéri Kiss Miklós úti ágon a körgyűrű környezetében.
A 21107. jelű bekötőút északi ágán mintegy 86 méter hosszon (az Ady Endre út felé vezető ágon), míg a keleti ágán megközelítőleg 82 méter hosszon (a Munkácsy Mihály utca felé vezető ágon) történik az építési beavatkozás.
A Nemeskéri Kiss Miklós úton a beavatkozás hossza 126 méter, a 21107. jelű bekötőúti csatlakozás tengelyétől. A csomóponttól nyugati irányba található gazdasági terület megközelítését külön csomóponti ág biztosítja majd. Ez az ág a gazdasági terület kiépítéséig nem nyílik meg a forgalom számára.

Az M2-es gyorsforgalmi út és a 2. számú főút közötti összekötő út építése

2018. év márciusában kezdődtek meg a kivitelezési munkák, amelyek ütemterv szerint haladnak. A közművezeték-kiváltások jelentős része megtörtént, a nagytömegű földmunkák folyamatban vannak, az útpályaszerkezet kivitelezése, valamint a 2. sz. főút korrekciós munkálatai is megkezdődtek, egy új négyágú körforgalmú csomópont kiépítésével.
Az M2-es gyorsforgalmi út Dunakeszi északi csomópont és a 2. sz. főút közötti összekötő út kapcsán a 2. sz. főút, valamint a Budapest−Szob vasútvonal és egy üzemi út felett 5 nyílású, közel 74 méter hosszú felüljárót építenek, aminek köszönhetően gyorsabbá és kényelmesebbé válik az áthaladás. A híd szerkezetkész állapotban van, a biztonsági elemek és a vízelvezetés építése zajlik.
A beruházás keretében 2019. év végéig 2,5 km hosszú, 70-90 km/órás tervezett sebességű út épül meg a 2. sz. főút, valamint a kivitelezés alatt álló M2-es gyorsforgalmi út Dunakeszi északi csomópont között.
Göd Város Önkormányzatának kezdeményezésére a szóban forgó összekötő úttól kiépül egy martaszfalt-burkolatú, körülbelül 780 méter hosszúságú útszakasz, amely a Nemeskéri Kiss Miklós út végénél lévő szintbeni vasúti átjáróhoz fog csatlakozni.
A megépülő közúti kapcsolatok gyorsabb elérést biztosítanak majd Dunakeszi és Göd számára a meglévő főút és a kivitelezés alatt álló gyorsforgalmi út között.
A fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. beruházásában hazai forrásból valósul meg.

A közeljövőben induló útépítések, útfelújítások

A 2017. év végén indult útépítési program idén is folytatódik. A képviselő-testület 22 utcát jelölt ki útépítésre, és három utca került tartaléklistára. 2019 márciusáig 13 utca kapott aszfalt burkolatot, mintegy 3,7 km hosszon.
Az idei évben további 3,5 km utat tervezünk építeni a következő 11 utcában: Pöltenberg Ernő utca, Zala utca, Kraszna utca, Szőlőkert utca, Sellő utca (a Bocskai és az Új Élet utca között), Toldi utca, Babits Mihály utca egy szakasza (az Alagút utca és a Tóth Árpád utca között), Zrínyi utca, Hétvezér utca és Lánchíd utca burkolatlan szakaszai, továbbá a Kacsóh Pongrác utca, amely a tartaléklistáról került az idei útépítési programba.
A Széchenyi István utca vagy annak egy szakasza az infrastrukturális fejlesztésre kapott támogatási keret maradványából, a maradvány mértékéig – esetlegesen önkormányzati forrás rendelkezésre állása esetén, azzal kiegészítve − kerülhet kiépítésre ebben az évben.
Négy utca esetében (Pöltenberg Ernő, Zala, Kraszna és Szőlőkert utcák) a munkaterületeket átadták. A munkálatok befejezési határideje 2019. június 15., illetve július 15. A Zrínyi utcában, a Hétvezér utcában és a Lánchíd utcában a vízmű (DMRV Zrt.) ivóvízvezeték-rekonstrukciót végez, mely várhatóan 2019. július 31-ig befejeződik, és ezt követően kerül sor az útépítésre. Az idei évben tervezzük a Honvéd soron a Jácint utcánál lévő buszforduló aszfaltos kiépítését is. További útfelújításokat tervezünk a Schöffer Ferenc utcában és a Gerle utcában, itt új aszfaltburkolatot kapnak az utak.
Jelenleg a DMRV Zrt. beruházásában zajlik a Sellő utca majdnem teljes hosszában a szennyvízcsatorna és az ivóvízvezeték rekonstrukciója. Ezt követően a jelenleg burkolt felületen útfelújítást tervezünk a leromlott burkolat egységes megújítása érdekében, melynek költségeit a DMRV Zrt. és Göd Város Önkormányzata közösen finanszírozza.
A felsorolt utcákban lakókat ezúton kérjük, hogy az ingatlanok teljes közműellátottságáról mihamarabb szíveskedjenek gondoskodni a későbbi útfelbontások megelőzése érdekében. A kivitelezések ideje alatt a lakosság szíves türelmét és megértését kérjük

Új 24 tantermes iskola építése

Magyarország Kormánya az 1795/2017. (XI. 8.) határozatával döntött a Gödön megvalósítandó iskolafejlesztés előkészítésének támogatásáról. Ennek keretében új, 24 tantermes általános iskola épülhet Gödön.
A beruházás megvalósításának egyik feltétele, hogy Göd az iskola elhelyezésére alkalmas ingatlant fel tudjon ajánlani. A projekt támogatása érdekében a Kinizsi utca mellett fekvő, volt golf-beütőpálya területét Göd Város Önkormányzata megvásárolta és felajánlotta a fejlesztés helyszínéül.
Az iskolaépítés előkészítési munkái már zajlanak, és hamarosan megszületik a kiírás az új iskola tervezési munkálataira is, az engedélyezési tervek pedig várhatóan ez év végére készülnek el. Az építési engedélyezést követően lesz lehetőség közbeszerzés keretében a kivitelező kiválasztására, majd az építési munkák megkezdésére, melynek lebonyolítását a BMSK Zrt. (Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.) végzi

A Kincsem Óvoda újraépítése

A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatás Pest megyében” című pályázaton az önkormányzat 400 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az óvodaépítésre, melyhez több mint 600 millió forint saját forrást biztosít Göd Város Önkormányzata.
A Göd, Lenkey utca 17−19. szám alatt lévő Kincsem Óvoda területén két régi épület elbontásával egy új 11 csoportos óvodaépület újraépítése valósul meg. A tervezett új épület kétszintes, több mint 1700 m2 területű, amely 11 csoportszobát, melegítő konyhát, tornaszobát, teljes körű akadálymentesítést, valamint parkolók kialakítását foglalja magába.
A tervezett fejlesztésre a rossz állagú, volt 3. számú főépület bontását követően, annak helyén került sor. Jelenleg az alapozást követően a szerkezeti falak és a födém kialakítását végzi a kivitelező. A kivitelezés az ütemtervnek megfelelően halad, az épület várhatóan ez év végére készül el.