Életének 78. évében elhunyt Jeszenszky Pál

A Huzella Iskola egykori biológia-földrajz szakos pedagógusa a csallóközi Csilizradványon született 1942-ben, dr. Jeszenszky Károly jogász és Kóczán Edit első gyermekeként. Két testvére született. A családot 1948-ban kitelepítették, akkor a Bajához közeli Csátaljára kerültek. Lelkész nagyapja, Kóczán Mór a közeli Szeremle községben, édesapja viszont csak Szolnokon kapott állást. A család életének meghatározó állomása volt, amikor 1950-ben sikerült házat vásárolniuk Alsógödön, 1955-től pedig az akkorra már nyugdíjas lelkész nagypapa is idetelepült.
Jeszenszky Pál 1950 januárjától már az alsógödi iskolába járt, középiskolai és egyetemi tanulmányait a fővárosban végezte. 1966-tól negyven éven át tanított Alsógödön, egy-egy családnak akár három generációját is bevezetve a természettudományokba.
Igazi pedagógus volt, olyan, aki a munkáját a hivatásának tekinti. Pontos, precíz, nagy tudású, szigorú, aki megkövetelte diákjaitól az átadott ismeretek elsajátítását. Jól megtalálta velük a hangot, nyugodt természete miatt sokan szerették. A tanítás volt a mindene, olyannyira, hogy az 1999 nyarán átélt komoly szívműtéte után szeptemberben már ismét a katedrán állt. Élete volt az iskola, szívügye a nevelés. Férfikaraktere hiánypótló volt az elnőiesedett szakmában. Diákjai számára sportfoglalkozásokat szervezett. Szakmai munkáját tanácsadóként, felügyelőként, munkaközösség-vezetőként is elismerték, mindig az oktatás színvonalának emelésén fáradozott.
Nyugdíjazása után a kertészkedésben lelte legnagyobb örömét. Gyakran látogatott Szentendrén élő lányához, ahol kiélhette nagyapai szerepét a kis unokával való foglalkozások során. Nagy szeretettel ápolta testvéreivel együtt Gödön, Csallóközaranyoson és Csilizradványon gerelyvető olimpikon nagypapája emlékét. Az utóbbi esztendőkben a gödiek leginkább a március 15-ei városi ünnepségeken találkozhattak vele, ahol a Kóczán Mór-vándordíjak átadásán egészen 2018-ig minden alkalommal részt vett.
Sajnos idén márciusban már gyengélkedett, nem vállalta a részvételt a városi eseményen. Május elején gödi otthonában hunyt el. Halálának híre futótűzként terjedt egykori tanítványai és kollégái között. Velük együtt a Gödi Körkép valamennyi munkatársa nevében tisztelettel búcsúzunk Tanár Úrtól. Temetése május 21-én 14 órakor lesz a Pázmány Péter utcai temetőben.
(A visszaemlékezést segítették: Jeszenszky István, Vizváry Vilmos és Lászlóczky Ferencné.)

V. Pálfai Kinga